SKENDE
Domov » Zdravotný výbor SLK » Zdravotné poisťovne » VsZP archiv » VšZP 2015

SLK pristúpila k podpisu Dodatkov k zmluvám za mandantov SLK

Dňa 30.1.2015 bolo členmi ZV SLK a prezidentom SLK prijaté rozhodnutie PODPÍSAŤ Dodatky k zmluvám za mandantov SLK s dobou platnosti 6 mesiacov.

V rámci rokovania nebolo dosiahnuté ani navýšenie prisľúbené v predchádzajúcich rokovaniach zástupcami VšZP (t.j. o 3,5%).

K rozhodnutiu podpísať Dodatky za mandantov SLK sme dospeli na základe dôslednej analýzy – hlavne podpisu Dodatkov nemandantmi (SLK a Zdravity) v priebehu mesiaca januára 2015, a hlavne berúc v úvahu skutočnosť, že Zdravita rozhodla o podpise Dodatkov k zmluvám. Nepodpísanie Dodatkov za mandantov SLK by ich mohlo v tejto situácii priamo ohroziť.

SLK je toho názoru, že v takýchto situáciách práve je príčinou nedosiahnutia vytýčených cieľov v rámci rokovaní so zdravotnými poisťovňami práve nejednotnosť poskytovateľov ambulantnej sféry. Rokovací tím ZV SLK a Zdravity neviedol tieto rokovania spoločne, a to napriek skutočnosti, že SLK sa o spoločné rokovanie snažila.

Všeobecná zdravotná poisťovňa odmietla akékoľvek zmeny v cenách, ba navyše odmietla aj skrátenie platnosti Dodatkov do 31.3.2015, s možnosťou pokračovania v rokovaní o cenách od 1.4.2015.

Treba sa preto tiež zamyslieť, prečo a v koho prospech sa rokovania uskutočnili separátne.
 
za ZV SLK
MUDr. Teremová Zuzana                                                                 

Po prihlásení si vytlačte potvrdenie o členstve (prihlásenie platí len pre členov SLK)


problémy s prihlásením >

 
Reklamná plocha
SLK na Facebooku


 
Sme členmi