SKENDE
Domov » INFORMÁCIE V MÉDIÁCH » 2015 » FEBRUÁR 2015

INFORMÁCIE V MÉDIÁCH 18.2.2015

Lekárska komora nesúhlasí so zrušením vyberania poplatkov od pacientov, ani so zrušením možnosti prednostného objednania
(17.02.2015; Rozhlasová stanica FM; Správy; 17.00; por. 1/4; - / Peter Kolárik)

Peter Kolárik, moderátor: "Slovenská lekárska komora nesúhlasí so zrušením vyberania poplatkov od pacientov. Argumentuje nedostatočným financovaním ambulancií, ktoré do istej miery nahrádzali práve poplatky. Prekáža im tiež zrušenie možnosti prednostného objednania, ktoré mnohí pacienti, najmä pracujúci, hojne využívali. Mesačný výpadok na tomto poplatku pre jednu ambulanciu odhadujú od 500 do 1 200 eur. Detská lekárka Katarína Šimovičová."
Katarína Šimovičová, detská lekárka: "My sme prudko regulovaní príjmami, ale absolútne neregulovaní výdavkami, a poplatky, ktoré pacienti medzičasom začali platiť, len reflektujú túto zlú situáciu a tento zle nastavený systém. Ambulancie musia byť financované na základe svojich nákladov."
Peter Kolárik: "Komora sa obrátila aj na prezidenta, aby zmenu v zákone nepodpísal. Andrej Kiska sa k veci vyjadrí až po preštudovaní schválených zmien."


SLK nesúhlasí so zrušením vyberania poplatkov
(17.02.2015; Rozhlasová stanica Slovensko; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu; 18:00; por. 1/15; Erik Potocký / Oto Görner)

Oto Görner, moderátor: "Slovenská lekárska komora nesúhlasí so zrušením vyberania poplatkov od pacientov. Podľa komory hrozia ambulanciám finančné problémy. Nedostatok príjmov od zdravotných poisťovní totiž lekári doteraz kompenzovali z poplatkov. Ministerstvo zdravotníctva tvrdí, že príjmy ambulancií sú dostatočné a na zrušení poplatkov trvá."
Erik Potocký, redaktor: "Lekári nesúhlasia napríklad so zrušením možnosti prednostného objednávania. Systém bol založený na dobrovoľnosti a mnohým pacientom, najmä pracujúcim, podľa lekárov vyhovoval. Výpadok v príjmoch na jednu ambulanciu zrušením týchto poplatkov odhadujú na päťsto až tisíc dvesto eur mesačne. Detská lekárka Katarína Šimovičová."
Katarína Šimovičová, detská lekárka: "My sme prudko regulovaní príjmami, ale absolútne neregulovaní výdavkami. A poplatky, ktoré pacienti medzičasom začali platiť, len reflektujú túto zlú situáciu a tento zle nastavený systém. Ambulancie musia byť financované na základe svojich nákladov."
Erik Potocký: "Podľa komory sa pri nedostatočných príjmoch od zdravotných poisťovní a zároveň zrušení poplatkov dostanú súkromné ambulancie na úroveň štátnych zariadení, ktoré dlhodobo produkujú dlhy. Súkromným ambulanciám však dlhy nikto neodpustí, hovorí za špecialistov Edita Hlavačková."
Edita Hlavačková: "Súkromné zdravotné zariadenie si nemôže dovoliť žiadne dlhy ani voči Sociálnej poisťovni, ani voči zdravotným poisťovniam. Dokonca v nájomných zmluvách máme klauzuly, že po jednom nezaplatení nájomného nám končí nájomná zmluva, takže my si nemôžeme dovoliť ani jeden mesiac nezaplatiť."
Erik Potocký: "Rokovania s poisťovňami čakajú lekárov na konci marca. Ministerstvo zdravotníctva však hovorí, že podľa údajov zo Všeobecnej zdravotnej poisťovne sú príjmy ambulancií dostatočné, ak majú zároveň zmluvy aj s dvoma súkromnými poisťovňami. Na zrušení prednostného objednávania rezort trvá. Hovorkyňa Martina Šoltésová."
Martina Šoltésová, hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva SR: "Musíme poznamenať, že aj v súčasnosti existujú ambulancie, či už všeobecné alebo ambulancie špecialistov, ktoré nevyužívajú inštitút prednostného poskytnutia zdravotnej starostlivosti. To znamená, že toho pacienta si dokážu zmanažovať tak, že ho síce objednávajú na presný čas a na presný termín, ale žiadne poplatky si za toto objednávanie nepýtajú."
Erik Potocký: "Lekárska komora sa obrátila listom na prezidenta Andreja Kisku, aby novelu zákona týkajúcu sa poplatkov nepodpísal. Prezident sa rozhodne po preštudovaní schválených zmien."

Lekári žiadajú o pomoc prezidenta
(17.02.2015; Televízna stanica STV 1; Správy STV; 16:00; por. 1/13; Iveta Gombošová / Miroslav Frindt)

Miroslav Frindt, moderátor: "Slovenská lekárska komora žiada Andreja Kisku, aby nepodpísal novelu zákona, ktorá ruší viaceré poplatky. Obávajú sa, že právna norma môže zlikvidovať niektoré ambulancie."
Iveta Gombošová, redaktorka (telefonát): "Slovenská lekárska komora na dnešnej tlačovej konferencii informovala najmä o dopadoch novely zákona o rozsahu poskytovania zdravotnej starostlivosti, ktorú poslanci schválili ešte minulý týždeň vo štvrtok. Prezident komory tvrdí, že v podstate v praxi prinesie mnohé nedorozumenia, mnohé nejasnosti a takisto bude mať negatívny dopad na pacienta. Prezident lekárskej komory definoval a citoval viacero ustanovení v zákone, ktoré sú podľa neho nejasné. Napríklad ten, že zákon hovorí, že poskytovateľ, ktorý má zmluvu so zdravotnou poisťovňou, nesmie požadovať od poistenca platbu za zdravotnú starostlivosť, ktorá je plne uhrádzaná zo zdravotného poistenia. V praxi to teda bude znamenať to, že lekár, ktorý si vyčerpal limity od zdravotnej poisťovne, mal doteraz dve možnosti - mohol poistencovi povedať, že vás objedná na budúci mesiac, alebo mu povedal, že si musí tento jednotlivý výkon, ktorý síce je hradený zo zdravotného poistenia, ale musí si ho zaplatiť sám, pretože limity prečerpal. Po novom to tak podľa zákona nebude môcť robiť a tým pádom podľa lekárskej komory odopiera pacientovi možnosť rozhodnúť sa, či za výkon zaplatí, alebo nie. Toto isté nám potvrdilo aj ministerstvo zdravotníctva, že áno, je to pravda, lekár nebude môcť pýtať za výkon peniaze, ak je teda hradený z verejného zdravotného poistenia, a bude musieť si ten pacient nájsť iného lekára, ktorý v podstate ešte nevyčerpal svoje limity a bude ho môcť ošetriť. Slovenská lekárska komora povedala, že ešte včera napísala prezidentovi Andrejovi Kiskovi list, aby spomínanú novelu zákona o rozsahu zdravotnej starostlivosti nepodpísal a aby ju vrátil poslancom na prerokovanie."

Pacienti: Nerušte nám prednosť
(18.02.2015; Sme; mut. , Téma , s. 3; Ján Krempaský)

Zamestnaní, matky i dôchodcovia nesúhlasia so zrušením prednostných ošetrení
Možno vznikne nové povolanie - profesionálny čakateľ v rade, myslí si lekár.
Zamestnaní, matky na materskej či dôchodcovia. Nemálo z nich sa ohradilo proti pondelkovému tvrdeniu veľkých pacientskych organizácií, podľa ktorých pacienti vítajú zrušenie prednostných ošetrení. Zakazuje ich novela zákona o rozsahu zdravotnej starostlivosti, ktorú minulý štvrtok schválil parlament. Ak ju podpíše prezident Andrej Kiska, bude platiť od 1. apríla. Po výzve aktivistov za zachovanie prednostných ošetrení v pondelok napísala list prezidentovi aj Slovenská lekárska komora. Požiadala ho, aby nepodpisoval novelu. "Prezident zákon študuje a o svojom rozhodnutí bude verejne informovať," vraví jeho hovorca Roman Krpelan.

Proti sú i dôchodcovia
"Objednávanie na konkrétnu hodinu využívajú napríklad ľudia v produktívnom veku, ktorí by za čas, čo budú musieť sedieť u lekára, mohli tvoriť HDP," vysvetľuje svoj odmietavý postoj k zrušeniu prednostných ošetrení Jana Kováčová z Bratislavy. Prednostné ošetrenie podľa nej však nevyužívajú len pracujúci ľudia, ale aj dôchodcovia. "Objednanie na konkrétnu hodinu je veľmi dôležité pre môjho otca, 82-ročného seniora, ktorý potrebuje pravidelnú kontrolu u špecialistu," pokračuje Bratislavčanka. Zdravotný stav jej otca mu nedovoľuje sedieť dlhšie než 15 až 20 minút. "Fyzicky sedieť v čakárni napríklad jednu až dve hodiny jednoducho nie je v jeho silách." Súhlasí s ňou aj seniorka Gabriela z Bratislavy. "Ani ja nevítam zrušenie prednostných ošetrení a som dôchodkyňa." Niektorí seniori podľa nej chodia k lekárom zbytočne - robia si tým program dňa. Prednostné ošetrenie podľa detskej lekárky Kataríny Šimovičovej z Bratislavy využíva aj ďalšia špecifická skupina - matky s malými deťmi. Takmer každá z nich si podľa pediatričky u nej platila doteraz prednostné vyšetrenie, lebo chceli, aby im lekárka čo najskôr ošetrila dieťa. Šéf think-tanku Iness Richard Ďurana vraví, že ak sa zruší prednostné ošetrenie dôjde de facto k znárodneniu súkromného času pacientov, ktorí by ho vedeli využiť lepšie ako v čakárni u lekára.

Profesionálni čakatelia
Gastroenterológ Jozef Klucho z Nových Zámkov predpokladá, že ak prezident podpíše novelu a zruší sa prednostné ošetrenie, do čakární sa dostanú tzv. profesionálni čakatelia. "Dôchodca sa postaví do radu za pracujúceho a keď naňho príde rad, dá mu vedieť a pracujúci príde, dôchodcovi zaplatí a obaja budú spokojní," vysvetľuje špecialista. Takíto profesionálni čakatelia podľa neho už dávno fungujú v Rusku.

Seniori chcú mať prednosť
(18.02.2015; Sme; mut. , Titulná strana , s. 1; jkr)

Nielen zamestnaní, ale aj seniori chcú zachovať prednostné ošetrenie.
Zrušenie prednostných ošetrení u lekára napriek pondelkovému vyjadreniu pacientskych organizácií neprekáža len zamestnaným, ale aj matkám s malými deťmi či dôchodcom. "Ani ja nevítam zrušenie prednostných ošetrení a som dôchodkyňa," hovorí seniorka Gabriela z Bratislavy. Gastroenterológ Jozef Klucho z Nových Zámkov predpokladá, že v čakárňach sa objavia "profesionálni čakatelia", ktorí budú za peniaze pre pracujúceho človeka stáť v rade. Priemerný výpadok z poplatku za prednostné ošetrenie na mesiac a ambulanciu odhaduje právnik Slovenskej lekárskej komory Ondrej Škodler na 1200 eur. Lekári špecialisti si ho môžu vykryť striktným dodržiavaním limitov od poisťovní. Tým sa však predĺžia čakacie lehoty.

Čakanie sa môže predĺžiť až na týždne
(18.02.2015; Sme; mut. , Téma , s. 3; jkr)

Istým riešením výpadku príjmov za prednostné vyšetrenie je dodržiavanie limitov od zdravotných poisťovní.
Čakanie na lekára a zdravotné výkony sa po zrušení prednostného vyšetrenia nemusí počítať len v hodinách, ale aj v dňoch. Jedným zo spôsobov, ako vykryť príjmy zo zrušeného poplatku za prednosť u lekára alebo aspoň stratu nezvyšovať, je dôsledné dodržiavanie limitov od zdravotných poisťovní. Vyplýva to z vyjadrení predstaviteľov Slovenskej lekárskej komory. Právnik komory Ondrej Škodler odhaduje priemerný výpadok za prednostné ošetrenie na 1200 eur na ambulanciu a mesiac, jeho kolegyňa lekárka-špecialistka Edita Hlaváčková na 500 eur. "Špecialisti budú asi robiť menej," vraví Marián Kollár, šéf komory. Budú sa tak vyhýbať tomu, aby ošetrili viac pacientov, ako majú mesačne zazmluvnených od poisťovní. Pacientov nad limit im totiž poisťovne preplácajú buď oneskorene, alebo v nižšej sume. "Ak teraz sú v niektorých ambulanciách špecialistov mesačné čakacie lehoty, koľko budú, šesť týždňov, dva mesiace?" pýta sa Kollár. Všeobecní lekári pre deti, dospelých či gynekológovia by si mohli stratu spôsobenú výpadkom prednostného ošetrenia vykrývať aj zvýšením preventívnych prehliadok, za ktoré im extra platia zdravotné poisťovne. Za jednu dostanú od 10 do 15 eur. Kollár však vraví, že keby lekár aj aktívne pozýval pacientov na preventívne prehliadky, oproti súčasnosti by si zvýšil príjmy z tejto činnosti možno o jedno až dve percentá.

Pätina ľudí priznala že platí lekárom pomimo
(18.02.2015; Denník N; mut. , SPRAVODAJSTVO , s. 5; VERONIKA FOLENTOVÁ)


Vrátia sa časenky?
(18.02.2015; Plus jeden deň; AKTUÁLNE , s. 3; vm, sv, tim, ča)


Komora by privítala rozširovanie kompetencií sestier
(18.02.2015; Pravda; mut. , správy Slovensko , s. 3; sita)

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek by privítala zvyšovanie kompetencií sestier tak, aby sa mohli venovať zložitejším výkonom, základné úkony by prebrali zdravotnícki asistenti. Sestry tvrdia, že kompetencie nie sú priamo úmerné ich vzdelaniu. Požiadavku vzniesli na pracovnom stretnutí s ministrom zdravotníctva Viliamom Čislákom. Prezidentka komory Iveta Lazorová (na snímke) vysvetlila, že už robia niektoré výkony, pretože si to prevádzka na oddeleniach vyžaduje. Požadujú, aby boli tieto úkony zaradené do ich kompetencií.

Hra s pacientom. Poisťovne priškrtili kúpeľné kohútiky
(18.02.2015; Pravda; mut. , Titulná strana, správy Slovensko , s.; Sabína Nagyová)


Sestry rokovali s V. Čislákom, chceli by rozšíriť svoje kompetencie
(17.02.2015; www.teraz.sk; , 14:47, s. -; TASR)


SLK: Ak zrušené poplatky nevykryjú poisťovne, môže dôjsť ku krachu
(17.02.2015; www.teraz.sk; , 14:56, s. -; TASR)


Poriadok v poplatkoch u lekára nehrozí ani po zásahu ministra
(17.02.2015; Rozhlasová stanica Expres; Infoexpres; 12.00; por. 2/6; Branislav Závodský / Mariana Tökölyová)

Mariana Tökölyová, moderátorka: "Minister zdravotníctva veľmi v poplatkoch poriadok neurobil, zhodujú sa lekári, aj organizácie za práva pacientov. Rozpráva sa s nimi Braňo Závodský."
Branislav Závodský, redaktor: "Po schválení novely poplatkového zákona minister zdravotníctva Viliam Čislák vyhlásil, že Smer urobil poriadok v platbách u lekárov a v ambulanciách a pomohol pacientom. Asociácia na ochranu práv pacientov to však vidí inak a poplatky u lekárov sa chystá pozorne sledovať. Podľa šéfky asociácie Kataríny Kafkovej, sú tu aj iné obavy."
Katarína Kafková, prezidentka Asociácia na ochranu práv pacientov: "Máme obavy u alternatívnych platieb pacientov u lekárov."
Branislav Závodský: "Kafkovej sa veľmi nepozdáva ani zrušenie možnosti zaplatiť si prednostné vyšetrenie, na ktoré sú už podľa nej pacienti zvyknutí."
Katarína Kafková: "Skôr mal byť sprísnený regulačný rámec, napríklad malo byť zákonom stanovené, aká môže byť maximálna hranica tohto poplatku."
Branislav Závodský: "Šéf združenia Slovenský pacient Radoslav Herda zas považuje zrušenie prednostného vyšetrenia za poplatok za politické rozhodnutie."
Radoslav Herda, predseda združenia Slovenský pacient: "Tým ľuďom, ktorí si zvyčajne neobjednávali uprednostnené vyšetrenie u lekára, tak tí na tom získajú, lebo budú čakať kratšie, a tí ľudia, ktorí naopak boli zvyknutí sa predčasne objednávať u lekára tí stratia, lebo tam budú musieť dlhšie čakať."
Branislav Závodský: "Herda však poukázal aj na negatívne prípady prednostného objednávania."
Radoslav Herda: "Niektoré zariadenia využívali to, že vlastne sa ľudia museli objednávať, napríklad konkrétne na CT vyšetrenie, to znamená, že dostali ste termín o mesiac, keď ste si doplatili, dostali ste termín o dva, tri dni. Považujem toto za zneužívanie."
Branislav Závodský: "Naopak, proti rušeniu týchto poplatkov a ďalších zmenách je otvorene Slovenská lekárska únia špecialistov. Jej šéf Andrej Janco hovorí o kriminalizácii lekárov a myslí, že problém sú obrovské zisky zdravotných poisťovní, ktoré peniaze podľa neho nevracajú späť do zdravotníctva."
Andrej Janco, prezident Slovenskej lekárskej únie špecialistov: "To je ako keď niekto vám prinesie kopu hnoja, zasype vám celý dvor a povie, ideme robiť poriadok, a zoberie dva chumáče, ktoré stratil pred bránkou, keď auto zatáčalo do vášho dvora."

Komora lekárov upozorňuje: Ak zrušené poplatky nevykryjú poisťovne, môže dôjsť ku krachu ambulancií
(17.02.2015; www.aktuality.sk; Aktuality.sk, 15:13, s. -; TASR)


Poplatky má stopnúť prezident
(17.02.2015; Televízna stanica JOJ; Noviny o 17:00; 17:00; por. 4/24; Lucia Stráňavová / Klaudia Suchomel Guzová, Ján Mečiar)

Klaudia Suchomel Guzová, moderátorka: "Hlasovanie poslancov, ktorí okrem iných poplatkov zrušili aj možnosť prednostného vyšetrenia u lekára, vyvolalo vlnu diskusií."
Ján Mečiar, moderátor: "Viacerí odborníci i poslanci apelujú na prezidenta Andreja Kisku, aby tento zákon nepodpísal. Vraj spôsobí pravý opak toho, čo poslanci chceli vyriešiť."
Klaudia Suchomel Guzová: "Téme sa venuje Lucia Stráňavová."
Lucia Stráňavová, redaktorka: "Nakoľko síce prišla zmena zákona, ale zasa raz chýba ten druhý základný krok."
Marián Kollár, prezident Slovenskej lekárskej komory: "V prípade nadobudnutia účinnosti zákona bude nevyhnutné nahradiť výpadok príjmov v ambulancii poskytovateľov platbami zo strany zdravotných poisťovní. Len tak predídeme možnému ekonomickému krachu niektorých poskytovateľov."
Lucia Stráňavová: "Lekári kritizujú aj zrušenie možnosti prednostného vyšetrenia a odmietajú tie tvrdenia, že vlastne sa to vo veľkom zneužívalo, že sa porušoval zákon a podobne."
Ondrej Škodler, Slovenská lekárska komora: "Nie je ani na prospech poskytovateľovi, ani na prospech pacientovi, takže myslíme si, že toto riešenie bolo veľmi unáhlené a praxi prakticky nič neprinesie."
Tomáš Szalay, analytik HPI: "Je to zákon, ktorý nič nerieši, teda je zbytočný, dokonca si myslím, že je hlúpy a krátkozraký."
Lucia Stráňavová: "Zákon poslanci schválili len v piatok, do paláca sa teda dostane až v najbližších dňoch, no a potom ako sa prezident rozhodne, uvidíme aký bude ďalší krok. V každom prípade ale lekári hovoria o tom, že prišiel čas dať jasne najavo, že takto to ďalej fungovať nemôže."
JUDr. Ondrej Škodler: "To je tá politická agenda, ktorá z tohto zákona vzišla, že chceme byť voči všetkým sociálne rovní, ale pritom ten poskytovateľ je."
Katarína Šimovičová, Slovenská lekárska komora: "Prudko regulovaný príjmami, ale absolútne neregulovaný výdavkami. A toto už naozaj trvá dvadsať rokov."

Lekári sa spoliehajú na prezidenta
(17.02.2015; Televízna stanica JOJ; Noviny TV JOJ; 19:30; por. 7/19; Lucia Stráňavová / Adriana Kmotríková)

Adriana Kmotríková, moderátorka:
"A teraz sa vrátime k téme poplatkov a platieb u lekárov. Lekári totiž po ich piatkovom zrušení dvíhajú varovný prst a hovoria o neúnosnej situácii. Jedna vec je totiž vraj bezplatné zdravotníctvo, druhá zasa čierna diera, ktorú už roky nestačia plátať nízke a stále presne neurčené platby od zdravotných poisťovní."
(začiatok archívneho záznamu, 13.02.2015)
Viliam Čislák, minister zdravotníctva (Smer-SD): "Ja si osobne myslím, že je to dobré. Ja si myslím jednu vec, že ministerstvo zdravotníctva predkladalo a predkladá dobrý zákon, a týmto sa ešte vylepšil."
(koniec archívneho záznamu, 13.02.2015)
Lucia Stráňavová, redaktorka: "Zrušenie poplatkov bez toho, aby ministerstvo zároveň vyriešilo aj zlé financovanie ambulancií a platieb zo strany poisťovní, môže mať podľa lekárov veľmi radikálny dôsledok."
Marián Kollár, prezident Slovenskej lekárskej komory: "My upozorňujeme na jednu vec. Tie ambulancie takým spôsobom, ako sú financované v súčasnosti, do budúcna nie je udržateľné."
Tomáš Szalay, analytik HPI: "Je to zákon ktorý nič nerieši, teda je zbytočný, dokonca si myslím, že je hlúpy a krátrkozraký."
Lucia Stráňavová: "Nič vraj nevyrieši ani zrušenie prednostného vyšetrenia. Mesačne môžeme hovoriť v priemere o strate od päťsto do tisíc dvesto eur na ambulanciu. I samotní poslanci mimo kamier priznali, že v hre bol aj návrh vyhradiť pre objednaných pacientov popoludnia."
Miroslav Kadúc, poslanec NR SR (OĽaNO): "Toto čo urobili, nie je správne riešenie. Určite nie ani v prospech pacienta, ani v prospech lekárov."
Viliam Čislák: "Záleží to na tom, aby si ten lekár dobre zmanažoval svojho pacienta."
Ján Podmanický, poslanec NR SR (Smer-SD): "Ja si myslím, že tento inštitút sa veľmi zneužíval."
Marián Kollár: "Môže hovoriť len ten, kto v živote nebol, nerobil na ambulancii, kto v živote nevie, o čom je tá práca a teda to môžu hovoriť len politici."
Lucia Stráňavová: "Figúrkou sa tak stáva pacient. A kým lekári bijú na poplach, ministrovi sa zdá, že s platbami od poisťovní je všetko v poriadku."
Viliam Čislák: "No podľa doterajších informácií tie platby sú dostatočné."
Edita Hlavačková, Slovenská lekárska komora: "Sa v podstate veľmi nelíšia oproti tým platbám, ktoré boli pred tými dvadsiatimi rokmi."
Lucia Stráňavová: "Akým smerom sa vyberie nielen zdravotníctvo, aj ambulantní lekári, sa zrejme ukáže po tom, čo prezident podpíše alebo nepodpíše tento zákon."
Marián Kollár: "Sa vyvinie situácia tak, alebo sa vyvinie situácia tak, bude vyžadovať ďalšie riešenia."

Slovenská lekárska komora nesúhlasí so zrušením vyberania poplatkov od pacientov
(17.02.2015; Rozhlasová stanica Regina; Žurnál Rádia Regina; 17:00; por. 4/15; Jana Holéciová / Branislav Heldes)

Branislav Heldes, moderátor RTVS: "Vyberanie poplatkov od pacientov, či ochrana peňazí klientov v bankách, aj to sú témy správ v skratke s Janou Holéciovou."
Jana Holéciová, redaktorka RTVS: "Slovenská lekárska komora nesúhlasí so zrušením vyberania poplatkov od pacientov. Argumentuje nedostatočným financovaním ambulancií, ktoré do istej miery nahrádzali práve poplatky. Asociácii rovnako prekáža aj zrušenie možnosti prednostného objednania, ktoré mnohí pacienti, najmä pracujúci, často využívali. Mesačný výpadok na tomto poplatku pre jednu ambulanciu sa odhaduje od 500 do 1200 €. Dopĺňa detská lekárka Katarína Šimovičová."
Katarína Šimovičová, detská lekárka: "My sme prudko regulovaní príjmami, ale absolútne neregulovaní výdavkami a poplatky, ktoré pacienti medzičasom začali platiť, len reflektujú túto zlú situáciu a tento zle nastavený systém. Ambulancie musia byť financované na základe svojich nákladov."
Jana Holéciová: "Komora sa obrátila aj na prezidenta Andreja Kisku, aby zmenu v zákone nepodpísal. Ten sa k tejto veci vyjadrí až po preštudovaní schválených zmien."

Lekári kritizujú zmeny v poplatkoch
(17.02.2015; Televízna stanica STV 1; Správy RTVS; 19:00; por. 1/21; Iveta Gombošová / Jana Košíková, Viliam Stankay)
Jana Košíková, moderátorka: "Nové pravidlá pre lekárov a pacientov začnú platiť od apríla. Ambulancie prídu o viaceré príjmy. Zmena v zákone ruší aj poplatok za prednostné vyšetrenie."
Viliam Stankay, moderátor: "Lekári sú nespokojní a upozorňujú na viaceré nedostatky v nových pravidlách. Podľa nich sa zmeny dotknú aj pacienta. Nebudú od neho napríklad žiadať platbu za výkon, ktorý hradí poisťovňa a to ani v prípade, že by s tým pacient súhlasil."
Iveta Gombošová, redaktorka: "Dnes majú lekári pred dverami svojich ambulancií vyvesený zväčša malý A4-kový cenník so zoznamom výkonov, za ktoré si pacient musí zaplatiť. Po novom budú zoznamy omnoho dlhšie. Podľa schváleného zákona musia byť zverejnené všetky zdravotné výkony bez ohľadu na to, či sú pre pacienta zadarmo alebo sú hradení poisťovňou."
Ladislav Pásztor, prezident Asociácie súkromných lekárov: "Miesto toho, že by mali cenník výkonov, tak miesto toho nájde v čakárni zoznam niekoľkých sto položiek."
Iveta Gombošová: "Lekárska komora zase upozorňuje pacientov na novinku, ktorá zakazuje lekárom požadovať platbu za výkon, ktorý je hradený poisťovňou aj napriek súhlasu pacienta."
Ondrej Škodler, právnik Slovenskej lekárskej komory: "Toto ustanovenie neumožňuje lekárovi, ktorý má stanovený od poisťovne objem zdravotných výkonov, aby nad rámec tohto objemu alebo tohto dohodnutého objemu, mohol potom poskytovať zdravotnú starostlivosť za priamu úhradu, keď vyčerpá limit, lekár má len dve možnosti. Buď toho pacienta preobjedná a povie mu, prídete až na budúci mesiac alebo mu ponúkne, že mu poskytne túto starostlivosť za priamu úhradu, čo podľa tohto ustanovenia nesmie."
Iveta Gombošová: "Pacient, ktorý nebude chcieť čakať do ďalšieho mesiaca, bude musieť navštíviť iného lekára aj napriek tomu, že by chcel radšej svojmu lekárovi za výkon zaplatiť. Ministerstvo vidí za zmenou práve výhodu pre pacienta."
Martina Šoltésová, hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva SR: "Bez ohľadu na to, či pacient ochorie začiatkom mesiaca alebo koncom mesiaca, má stále nárok na rovnaké poskytnutie zdravotnej starostlivosti na základe verejného zdravotného poistenia."
Iveta Gombošová: "Slovenská lekárska komora napísala prezidentovi list, aby novelu zákona, ktorú predložilo ministerstvo zdravotníctva, nepodpísal a aby ju vrátil poslancom na prerokovanie."

SLK kritizuje zmeny v poplatkoch
(17.02.2015; Rozhlasová stanica Viva Metropol; Správy; 18:00; por. 35/35; Denisa Pogačová / Denisa Pogačová)

Denisa Pogačová, moderátorka: "Novela zákona, ktorou ministerstvo reguluje poplatky u lekárov, je podľa Slovenskej lekárskej komory nedomyslená. Obrátila sa preto na prezidenta Andreja Kisku, aby ju nepodpísal. Komora upriamuje pozornosť na nejasné pojmy v legislatíve, riziko vidí v tom, že si ich môže každý vykladať inak. Poukazuje aj na rušenie poplatkov, ktoré pomáhajú ambulanciám prežiť. Komora tvrdí, že sa nebráni tomu, aby pacienti platili menej, no na druhej strane je nevyhnutné, aby takéto opatrenia nepoškodili poskytovateľov zdravotnej starostlivosti."

Bez poplatkov skrachujú
(17.02.2015; Televízna stanica TA 3; Hlavné správy; 18.30; por. 7/17; - / Zuzana Závodská, Norbert Dolinský)

Redaktorka: "Slovenská lekárska komora kritizuje novelu zákona o zdravotnej starostlivosti, ktorá prináša zmeny v poplatkoch. Lekárom sa nepozdáva zrušenie poplatkov za prednostné vyšetrenia. Tie podľa nich tvoria v priemere dvadsať až tridsať percent príjmov ambulancie a bez nich im údajne hrozí krach. Lekári preto žiadajú prezidenta, aby zákon nepodpísal."   

Lekárom sa rušenie poplatkov nepáči, chcú Kiskovo veto
(17.02.2015; www.webnoviny.sk; Ekonomika, 17:26, s. -; SITA)


Nerušte poplatky u lekára, odkázal Kiskovi šéf lekárskej komory
(17.02.2015; www.hn.hnonline.sk; HNonline, Slovensko, 16:30, s. -; TASR)


Ak zrušené poplatky nevykryjú poisťovne, môže dôjsť ku krachu ambulancií
(17.02.2015; www.aktualne.sk; Slovensko, 15:43, s. -; TASR)  


Kvôli zrušeným poplatkom môže dôjsť ku krachu ambulancií, tvrdia lekári
(17.02.2015; www.sme.sk; Z domova, 14:36, s. -; Redakcia)


ZELNÍK o rušení poplatkov u lekára: Čo dobre vyzerá, nemusí byť dobré
(17.02.2015; www.teraz.sk; , 13:28, s. -; Teraz.sk)


Čakanie na operáciu
(17.02.2015; Televízna stanica Markíza; Televízne noviny; 19:00; por. 2/31; Barbora Demešová / Jaroslav Zápala, Mária Chreneková Pietrová)

Jaroslav Zápala, moderátor: "Prečo dávame lekárom úplatky? Jeden z dôvodov býva čas."
Mária Chreneková Pietrová, moderátorka: "V niektorých nemocniciach sa na zákroky čaká pridlho a ľudia sa pokúšajú získať skorší termín."
Jaroslav Zápala: "V neprehľadnom systéme môžu nepoctiví lekári na termínoch zarábať. Pomohlo by, keby boli poradovníky verejné?"
Barbora Demešová, redaktorka: "Kedy si máte ľahnúť pod skalpel? O tomto v slovenskom zdravotníctve rozhoduje lekár."
Tomáš Szalay, analytik, Health Policy Institute: "Je to na jeho zvážení, na jeho morálke, na jeho vnútornom kompase, na jeho vyhodnotení klinických parametrov a možno aj na iných motiváciách a pokušeniu, do ktorého je týmto uvedený."
Barbora Demešová: "Ak chceme nesprávne motivácie odstrániť, pacient by mal vedieť čo najviac. V tomto prípade teda, kde a koľko sa čaká na zákrok, ktorý potrebuje."
Tomáš Szalay: "Tým pádom si viete porovnať, že či vám hovorí pravdu ten lekár, či vás nezavádza, či nevytvára umelú čakaciu dobu, ktorá v skutočnosti nejestvuje, len preto, aby získal nejakú províziu."
Barbora Demešová: "Nemocnice a ambulancie ale čakacie lehoty zverejňujú len výnimočne. Väčšina z nich vraví, že údaje posielajú poisťovniam."
Petra Stano Maťašovská, hovorkyňa Univerzitnej nemocnice Bratislava: "Neevidujeme nejaký záujem zo strany pacientov, aby sa k takýmto informáciám dostávali cez našu nemocnicu."
Barbora Demešová: "V najväčšej poisťovni sa však o čakaní pacient veľa nedozvie."
Eva Ravingerová, hovorkyňa Všeobecnej zdravotnej poisťovne: "Všeobecná zdravotná poisťovňa pravidelne mesačne posiela informácie Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou."
Barbora Demešová: "No a ten zas postupuje iba formálne."
Tomáš Szalay: "Oficiálne sa merajú v podstate len tri výkony v slovenskom zdravotníctve. Väčšina zdravotnej starostlivosti, či už nemocničnej, ambulantnej, je úplne mimo tejto kontroly."
Barbora Demešová: "Informácie o čakaní zatiaľ podrobnejšie zverejňuje iba Dôvera."
Branislav Cehlárik, hovorca poisťovne Dôvera: "A porovnaním toho, kde môžem čakať kratšie a dlhšie, sa pacient môže rozhodnúť, kde pôjde na daný zákrok, čím vzniká nepriamo aj tlak na poskytovateľa, aby poskytoval zdravotnú starostlivosť čo najefektívnejšie."
Barbora Demešová: "Kde a ako teda zverejňovať čakacie lehoty? Riešení je viacero. Základom ale je, aby pánom času už nebol jeden jediný človek, teda lekár."

Braňo Závodský Naživo: Ladislav Pásztor
(17.02.2015; Rozhlasová stanica Expres; Braňo Závodský Naživo; 12.10; por. 1/1; - / Branislav Závodský)

Branislav Závodský, moderátor: "Lekári proti pacientom? Nejde o žiadnu novú reality show. Lekári prídu mesačne možno až o tisíce eur a my ako pacienti o možnosť zaplatiť si prednostné vyšetrenie u lekára. Niektorí pacienti sa tešia, iní, ktorí nechcú presedieť v čakárňach hodiny, sú naopak z postupov vládnej strany sklamaní. Smer tiež zatrhol poplatky v ambulanciách, ktoré nehradí zdravotná poisťovňa, napríklad za vypísanie receptu, potvrdenie priepustky pri ošetrení, či návrhu na kúpele. Zoznam poplatkov má visieť v každej ambulancii. Ministerstvo chcelo takto poupratovať poplatky. Podarilo sa to? Alebo budú pacienti ešte viac nespokojní a lekári si nájdu iné cesty, ako od nich peniaze vyberať? Je zdravotníctvo u nás naozaj zadarmo? O tom všetkom sa pobavíme so šéfom Asociácie súkromných lekárov Slovenskej republiky Ladislavom Pásztorom. Pán doktor, dobrý deň, vitajte u nás."

Ladislav Pásztor, prezident Asociácie súkromných lekárov Slovenskej republiky, (hosť v štúdiu): "Dobrý deň všetkým vašim poslucháčom."

Branislav Závodský: "Veľmi pekne vám ďakujem. Na úvod by som snáď len chcel povedať, že minister zdravotníctva Viliam Čislák dlhodobo odmieta prísť do tejto relácie, takže nemôžem s ním konzultovať tieto veci a pýtať sa ho, ale to nehovorí nič o tom, že by som určite nevolal aj zástupcu lekárov, ktorí sedia v ambulanciách a tieto veci riešia dennodenne, prichádzajú s nimi do styku, takže poďme sa venovať tejto téme, keď minister nechce. Pán Pásztor, prosím stručne okomentujte váš pohľad u zmenách poplatkov u lekára, ktoré v novele zákona o rozsahu zdravotnej starostlivosti schválil vládny Smer, minister dodal, že to prináša konečne poriadok do poplatkov na Slovensku."

Ladislav Pásztor: "Treba povedať, že Slovensko v rámci krajín OECD patrí medzi krajiny, ktoré majú veľmi vysoký podiel súkromného zdravotníctva, to znamená, že občania veľmi veľa doplácajú na zdravotnú starostlivosť, ale treba zdôrazniť aj to, že najmä tento podiel tvoria lieky, poplatky na lieky. Pomerne menšiu časť tvoria výdavky priame na zdravotné výkony."

Branislav Závodský: "No ak som správne čítal, je to až 25 percent tých peňazí, ktoré my musíme v hotovosti v podstate doplácať u lekárov, ale..."

Ladislav Pásztor: "... to majú dokonca menej ako 2, 3 percentá, čiže určite na Slovensku zdravotníctvo bezplatné z tohto pohľadu nie je."

Branislav Závodský: "Evidentne nie."

Ladislav Pásztor: "A my sme mali pomerne silnú snahu s pani exministerkou Zvolenskou, sme o tom opakovane aj rokovali, aby pacient vedel, za čo musí platiť, pretože to zdravotná poisťovňa nehradí, aby to lekár vedel tiež, za čo môže vyberať, a aby aj kontrolné orgány to vedeli, čo majú vlastne kontrolovať."

Branislav Závodský: "A čo na to pani Zvolenská? Ak dobre vidím a pamätám si, tak už 104, dokonca 105 dní nie je ministerkou a už tu máme ministra Čisláka."

Ladislav Pásztor: "Áno, a potom to celé nabralo nejaký taký divný smer, odrazu sme sa dozvedeli, že čo všetko sa nebude vyberať, a nastal tuto závažný problém, pretože zrušenie tej možnosti prednostného objednávania je iba ten menší problém, zatiaľ občania..."

Branislav Závodský: "Môžme to pokojne rozdeliť, nech sa páči."

Ladislav Pásztor: "Zatiaľ občania netušia, ako sa vlastne schválilo, totižto ja som bol dvakrát aj vo výbore pre zdravotníctvo, v rozporovom konaní, v pripomienkovom konaní, opakovane sme na to upozorňovali, že formulácia paragrafu 44 je veľmi nešťastná."

Branislav Závodský: "Tak nám to teraz vysvetlite, tak, povedal by som ľudsky, polopatisticky, že teda čo ideme platiť v tých ambulanciách."

Ladislav Pásztor: "Ten paragraf hovorí o tom, že ak má lekár zmluvu s poisťovňou, tak nie je oprávnený za zdravotné výkony žiadny iný poplatok, a my sme to ani nechceli, pokiaľ nám to zdravotná poisťovňa hradí, a teraz to ale nebude možné, aby pacient na svoju vlastnú žiadosť dostal nejakú starostlivosť. Vysvetlím ešte trošku rýchlejšie. Čiže zdravotné výkony sú jasne definované, sú v prospech zlepšenia zdravia, prevencie, odvrátenia nejakej zdravotnej hrozby, tie sú presne definované. Potom druhá skupina, to sú výkony súvisiace v rámci služieb súvisiacich so zdravotnou starostlivosťou, tie sú pomerne dobre definované, napríklad poskytovanie stravovania počas ústavnej starostlivosti, LSPP atď., doprava pacienta. No a tretia obrovská skupina tzv. poplatkov, alebo priamych úhrad, to sú výkony na žiadosť občana, komerčných poisťovní, Sociálnej poisťovne, súdov, advokátov."

Branislav Závodský: "To môže byť čo? Platba za potvrdenie, že som zdravý a môžem si robiť vodičský preukaz?"

Ladislav Pásztor: "Áno, čiže toto je tá tretia skupina. Väčšinou sú to výkony administratívne, ale môže im predchádzať aj konkrétne vyšetrenie. Napríklad vstupná prehliadka do práce, to hradí zamestnávateľ, alebo pacient, v žiadnom prípade to neplatí zdravotná poisťovňa. Čiže naša filozofia bola, že za zdravotný výkon, vôbec na všetko, to hradí zdravotná poisťovňa, to sme vôbec nediskutovali, tam nie je čo vyberať, žiadny poplatok, žiadnu úhradu, proste platí to zdravotná poisťovňa."

Branislav Závodský: "No dobre, ale tie prípadu tu boli, lebo to, čo ja som spomínal napríklad, že platba za vypísanie receptu, alebo za tú žiadosť, že mohol človek z práce odísť ku lekárovi, a on mu to potvrdil."

Ladislav Pásztor: "To je troška iné, vysvetlím v čom je problém."

Branislav Závodský: "Nech sa páči."

Ladislav Pásztor: "Čiže teraz tento paragraf 34 vlastne hovorí, že ja keď mám zmluvu..."

Branislav Závodský: "So zdravotnou poisťovňou."

Ladislav Pásztor: "So zdravotnou poisťovňu pacienta, tak mu môžem poskytnúť všetko, musím všetko poskytnúť, v podstate bez ohľadu na to, či to mne zdravotná poisťovna uhradí, alebo nie."

Branislav Závodský: "Naozaj je to tam takto špecifikované?"

Ladislav Pásztor: "Absolútne jasne, pretože ja som navrhoval len jednu vetu doplniť, aby sa to naviazalo na konkrétnu zmluvu, pretože zdravotná poisťovňa nezazmluvňuje všetko, na čo má občan nárok."

Branislav Závodský: "Skúste len tak povedať, čo vám nezazmluvní, napríklad."

Ladislav Pásztor: "Typický príklad je gynekologický ultrazvuk, pretože čoraz viacej gynekológov zlepšuje kvalitu zdravotnej starostlivosti, poskytuje a zakúpil ultrazvuk."

Branislav Závodský: "Rozumiem."

Ladislav Pásztor: "A žiada zdravotnú poisťovňu, samozrejme, že on má zmluvu s poisťovňou, pretože však celý čas pracoval ako gynekológ, no ale teraz, povedzme, zdravotná poisťovňa x, jedna z tých troch povie, ja nepotrebujem u vás tento ultrazvuk, ja mám dostatočnú kapacitu v rajóne... Príde pacientka, ktorá roky chodí k tomuto istému doktorovi, a samozrejme má nárok na ultrazvuk bezplatne v rámci zdravotného poistenia. Ale nie u tohto lekára. Doteraz to bolo tak, že požiadala, lekár povedal, vašou poisťovňou, žiaľ, ultrazvuk nemám zazmluvnený, tak to stojí x...."

Branislav Závodský: "A ona si to v hotovosti na mieste zaplatí."

Ladislav Pásztor: "Pacientka mala dve možnosti, povedať ďakujem, nie, ja si využijem svoje právo na bezplatnú starostlivosť, pôjdem k inému gynekológovi, a tam mi to urobia zadarmo. Alebo, B, povedala, ja chcem ale u vás ultrazvuk a som za to ochotná zaplatiť. Podľa tohto zákona toto skončilo, že to jednoducho gynekológ môže poskytnúť zadarmo. Nuž tak ako samozrejme, že môže. Čiže, ale to je, tak takto napríklad..."

Branislav Závodský: "Skúste ešte povedať takéto tie najväčšie vaše obavy, alebo úskalia toho... podobné."

Ladislav Pásztor: "Vyšetrenie CRP u dospelých, okrem zdravotnej poisťovne Union to nikto dospelákom nehradí. Čiže prídete, či už potrebujete antibiotiká, nepotrebujete, len ten vyšetrovací pásik stojí 4 eurá, čiže nie je to možné poskytnúť zadarmo, no.. povedal, dobre, ja to chcem, poisťovňa mi ti to nehradí, nech sa páči, zaplatíte. Úplne legálne, v poriadku. 24-hodinové sledovanie krvného tlaku, 24-hodinové EKG a x týchto výkonov dnes bežalo v tomto režime, že pacient chcel, ochotne zaplatil, lekár mu to poskytol, lebo bola zdravotná poisťovňa. To podstatné je, že to zdravotná poisťovňa nehradí."

Branislav Závodský: "Rozumiem tomu. Rozumiem tomu. A teda podľa tohto, podľa tejto novely zákona už nebude si môcť lekár za to pýtať peniaze, to znamená, z vášho pohľadu..."

Ladislav Pásztor: "... robiť zadarmo."

Branislav Závodský: "Z vášho pohľadu lekárov - špecialistov, čo sa teda stane, čo teraz bude? Ako to bude vyzerať z vášho pohľadu a ako z môjho pohľadu, pacienta?"

Ladislav Pásztor: "Ja si myslím, že dostanete len to, čo z našej konkrétnej zmluvy s poisťovňou vychádza. To znamená, ak sa vrátime k tomu gynekológovi, tak samozrejme, že môže sa zahrať na charitu a poskytnúť ten ultrazvuk bezplatne, zadarmo, alebo to proste neposkytne, pretože ten ultrazvuk stojí desaťtisíce eur, proste on to musel kúpiť, čiže musí to splácať, čiže charita na tomto mieste nie je práve dobrý nápad. Takže myslím si, že takáto formulácia paragrafu naozaj poškodzuje v prvom rade občana, a nie teda nás, pretože vyvolá to problém vo vzťahu lekár - pacient."

Branislav Závodský: "Dobre. Napriek tomu, že je to len jediná časť toho všetkého navyše, prišla do novely zákona s pozmeňujúcim návrhom od poslanca Blanára za Smer, a to je to, čo sme spomínali, ten zákaz toho prednostného vyšetrenia, tam to vnímate ako? Stretli ste sa s tým, že vaši pacienti, pacienti vašich kolegov lekárov z asociácie, že vás o to žiadajú, že sú nervózni z toho, že sú tam nejaké hodiny, ktoré... ale treba dodať, že podľa zákona sú presne vyčlenené, koľko ich môže byť, kde teda sú tí prednostne objednaní pacienti... Máte takéto snahy, že zrušiť, zlikvidovať, neotravovať nás s tým?"

Ladislav Pásztor: "Toto je to zaujímavé, že práve minulý rok museli všetci meniť svoje ordinačné hodiny, požiadať o to VÚC-ky, napríklad v Nitrianskom kraji všetci sme museli urobiť povinne, že teraz všetci máme, teraz znova budeme musieť VÚC-ku žiadať o to, aby nám..."

Branislav Závodský: "Inak ako je to teraz? Aký je ten pomer toho, že koľko za týždeň môžete si dať v ambulancii tých hodín na prednostné objednávky?"

Ladislav Pásztor: "Štvrtinu ordinančnej doby mohol lekár využívať na prednostné objednávanie."

Branislav Závodský: "Priemerná cena je aká?"
 
Ladislav Pásztor: "Každý kraj určuje svoju cenu..."

Branislav Závodský: "To mi je jasné."

Ladislav Pásztor: "Najmenej je to v kraji Banská Bystrica 5 euro a najviac je, tuším, v Prešove, 14 euro za objednanie, čiže sú tam veľké rozdiely v tomto. Ja si myslím, že to fungovalo, ale vzhľadom na to, že to bola len štvrtina ordinačnej doby, tak nikto nemohol zamietať, že nemá zabezpečenú rovnú dostupnosť vo zvyšnej častej ordinačnej doby."

Branislav Závodský: "Určite nie?"

Ladislav Pásztor: "Ja si myslím, že vo väčšine prípadov to fungovalo dobre, pretože ak to funguje, tuším, sedem rokov, to funguje a bola s tým určite spokojnosť, pretože keby nebola, tak by to pacienti nevyužívali."

Branislav Závodský: "Preto som sa vás na to pýtal. Čiže žiadne takéto signály neboli, že zrušiť?"

Ladislav Pásztor: "Máme teraz skôr obavy, sme aj včera mali veľké rokovanie s lekárskymi špecialistami v Košiciach, ako naozaj sú obavy pacientov, že čo teraz, ako to budete riešiť, pretože na jednej strane sa hovorí..."

Branislav Závodský: "Pán Pásztor, presne na to som sa vás pýtal, že to je to, čo teraz."

Ladislav Pásztor: "Objednávajte všetkých, no ale objednávajte všetkých, to znamená, že by som ja teraz začal objednávať á 20 minút, ja som špecialista, tak za deň vybavím osemnástich pacientov. Nuž a čo s ostatnými? Čiže objednávať presne na čas môže niekto, kto vyžije z malého počtu pacientov, ale naši špecialisti to určite nie sú, ani všeobecniari, pretože za rok starostlivosti všeobecný lekár dostane až neskutočných 24 eur..."
 
Branislav Závodský: "Inak na to som sa aj chcel opýtať, ale ako reagujete, povedzme, aj na tie systémové vyslovene chyby, na ktoré upozorňuje napríklad aj pán Herda z občianskeho združenia Pacient na Slovensku, a on hovorí, že, no napríklad prípad CT, kde sa musel človek objednať, ale s tým, teda, že dostal termín, ja neviem, o mesiac, o dva, ale keď povedal, že chce objednať teda prednostne za peniaze, o dva dni zrazu ten termín bol, čo on hovorí, že to považuje za zneužívanie, a musím sa priznať, že to je naozaj ako drsné objednať sa len tak a dostať termín, ja neviem, o dva, tri týždne, a objednať sa za peniaze na to isté a dostať ho o deň, dva, tak to je..."

Ladislav Pásztor: "Dobre, tak poviem k tomuto riešenie. Čiže najprv k tomu zrušeniu. Prišlo to náhle, prišlo to nepripravene, nikto neskúmal dopad, čiže občan - pacient prišiel o službu, mohol, keď chcel, a často ju využíval, poskytovateľ prišiel o príjem, ktorý mu pravdepodobne nikto neuhradí, a štátny rozpočet prišiel o dane."

Branislav Závodský: "Súhlasíte, že to môžu byť v niektorých prípadoch, ako hovorí Tomáš Szalay z Health Policy Institute, až 2-tisíc eur mesačne pre ambulanciu?"

Ladislav Pásztor: "Podľa niektorých krajov, ale to odhadnem aj v makročíslach, podľa nás je to cez 20 miliónov eur, ktorý takto vypadne za rok z našich príjmov."
 
Branislav Závodský: "Znamená to, že tie ambulancie bez poplatkov, iba z peňazí, ktoré im posielajú za pacientov, či už za výkony, ako je to v prípade špecialistov, alebo za každého pacienta, ako je to v prípade všeobecných lekárov, že tie platby od zdravotných poisťovní nebudú stačiť a budú vám lekári na Slovensku krachovať, alebo...?"

Ladislav Pásztor: "Určite fungovanie niektorých ambulancií, najmä špecialistov, to môže vážne ohroziť, lebo ak stojí výbava očnej ambulancie, alebo kardiologickej ambulancie, gastroenterologickej ambulancie cez 100-tisíc euro, lekár na to zobral lízing, teraz odrazu mu vypadne 1 000, 1 500 euro z príjmov, no tak to je závažný moment, pretože to financovanie z jedného dňa na druhý sa zmenilo. Je to proste zásah aj do podnikateľského prostredia."

Branislav Závodský: "Rozumiem. Pán Pásztor, už nemáme čas, ja vám dám takú poslednú otázku, skúste to vy uzavrieť aj s tým, kde som vás teraz prerušil, pretože opäť sú tu aj tie pacientské, klientské organizácie, ktoré hovoria, že no, toto môže zadať aj nový problém, novú korupciu, kde sa budú snažiť možno tie ambulancie a tí lekári, keď nebudú mať oficiálnu možnosť a hrozí im, ako aj vy hovoríte, možno niektorým až krach, vyberať to nejak potajme, zasa ešte väčšie úplatky, ešte väčší problém, hrozí takéto?"

Ladislav Pásztor: "My máme svojich pacientov radi a nechceme ísť proti pacientom. Teraz nebudem hovoriť, že budeme vyberať niekde inde, budeme potvrdzovať len ten čas, ktorý pacient u nás strávi, čiže nie celý deň."

Branislav Závodský: "Ale ale čo budete robiť, pán Pásztor, povedzte?"

Ladislav Pásztor: "Najprv skúsime zatlačiť na zdravotné poisťovne. My sme to tiež s pacientskými organizáciami rokovali predtým, aj teraz budeme, pacient nie je náš nepriateľ, práve naopak, čiže my v prvom momente zatlačíme na zdravotné poisťovne..."

Branislav Závodský: "Aby posielali viac peňazí, vyššie platby?"

Ladislav Pásztor: "Aby zvýšili ceny, aj keď už dopredu samozrejme počujem odpovedať, však nemáme, nedáme, ale toto je ten prvý moment, a druhý moment, ktorý možno je troška na dlhšie lakte, ale určite je otázka a v prvom rade teda, čo urobíme, tak sa obrátime na pána prezidenta republiky, aby túto novelu nepodpísal, aby to vrátil na opätovné prerokovanie, a skúsim znova presvedčiť pánov poslancov, aby zvážili to, čo schváli, že nie je celkom dobré, a upraviť to tak, aby to nakoniec slúžilo v prospech pacientov, aj lekárov, aby bol konečne v slovenskom zdravotníctve pokoj."

Branislav Závodský: "Inak to bola aj moja otázka práve, či sa obrátite na pána prezidenta, čiže z toho pohľadu je to jasné. Možno by ste sa okrem poslancov Smeru mohli obrátiť aj na poslancov opozície, ktorí, keď som si všimol jednotlivé hlasovania, tak minimum z nich boli proti tomu, a všetci boli takí akože alibistickí. No, boli tam dva, tri hlasy v jednotlivých hlasovaniach proti, ale celá opozícia, môžme väčšinovo povedať, že sa zdržala a nevyjadrila svoj názor na túto vec. Ak si mysleli, že sa nejak skryjú názorom, tak sa im to nepodarilo, a budete to musieť znovu riešiť."

Ladislav Pásztor: "Ja som osobne žiadal každého poslanca výboru pre zdravotníctvo, aby si osvojil tento môj návrh aspoň a tú zmenu paragrafu 44, aby pacient na vlastnú žiadosť mohol dostať službu, ktorú chcel, a samozrejme, že som nemohol vedieť o zrušení prednostného objednávania."

Branislav Závodský: "Áno, to prišlo náhle na schôdzi."

Ladislav Pásztor: "Aj tak si myslím, že ten dopad je natoľko závažný, že by sa páni poslanci mali nad týmto dopadom vážne zamyslieť, pretože vysať zo systému desiatky miliónov eur, ktoré tam budú chýbať, nie je rozumné, a najmä keď to bolo teda na základe prospechu..."

Branislav Závodský: "Jasné. Budeme to sledovať. Uvidíme, ako sa zachová k tomu pán prezident. Zatiaľ nemáme správy, či podpíše, alebo nepodpíše, v každom prípade to budeme sledovať a našich poslucháčov informovať. Pán Pásztor, veľmi pekne ďakujem, že ste dnes boli."

Ladislav Pásztor: "Ďakujem pekne."

Branislav Závodský: "Príjemný deň."

Ladislav Pásztor: "Pekný deň."

Branislav Závodský: "Dovidenia."

Podľa lekárov, aj pacientov Čislák poriadok v poplatkoch neurobil
(17.02.2015; Rozhlasová stanica Expres; Infoexpres; 17.00; por. 1/3; - / Michaela Vrábová)

Michaela Vrábová, moderátorka: "Minister zdravotníctva Čislák veľmi v poplatkoch poriadok neurobil. Zhodujú sa na tom lekári, aj organizácie za práva pacientov. Šéf Asociácie súkromných lekárov Ladislav Pásztor v relácii Braňo Závodský Naživo povedal, že po novom musí lekár poskytnúť starostlivosť bezplatne bez ohľadu na to, či mu to zdravotná poisťovňa preplatí. Príkladom môže byť, ak jedna z poisťovní odmietne podpísať zmluvu na ultrazvuk u gynekológa a príde k nemu jeho dlhoročná pacientka."
Ladislav Pásztor, prezident Asociácie súkromných lekárov: "Doteraz to bolo tak, že požiadala, lekár povedal, žiaľ, s vašou poisťovňou ultrazvuk nemám zazmluvnený, tak to stojí x eur."
Braňo Závodský, redaktor: "A ona si to teda v hotovosti na mieste zaplatí."
Ladislav Pásztor: "Pacientka mala dve možnosti, povedať ďakujem, nie, ja si využijem svoje právo na bezplatnú starostlivosť, pôjdem k inému gynekológovi, alebo povedala, ja chcem ale u vás ultrazvuk a som za to ochotná zaplatiť. Podľa tohto zákona toto skončilo."
Michaela Vrábová: "Asociácia na ochranu práv pacientov sa podľa svojej šéfky Kataríny Kafkovej obáva, že lekári si chýbajúce poplatky nahradia inak."
Katarína Kafková, prezidentka Asociácia na ochranu práv pacientov: "Máme obavy z alternatívnych platieb pacientov u lekárov."

Komentár: "Ďalší! Fico? Môžete vojsť, doktor čaká."
(17.02.2015; www.aktuality.sk; Aktuality.sk, 20:50, s. -; Ľubomír Jaško, Aktuality.sk)

Úplatky a dary v iných krajinách
(17.02.2015; Televízna stanica JOJ; Noviny TV JOJ; 19:30; por. 1/19; Táňa Slivková, Marek Gabonay, Maroš Kočan, Martin Krpač / Adriana Kmotríková, Ján Mečiar)
Adriana Kmotríková, moderátorka: "Zdravotníctvo je naďalej považované za oblasť s najviac rozšíreným úplatkárstvom. Takéto sú najnovšie výsledky prieskumu agentúry Focus."
Ján Mečiar, moderátor: "Téma darov a úplatkov pre lekárov u nás rozpútala nekonečné diskusie. Kým Slováci akoby stále hľadali odpoveď, v mnohých krajinách už odpoveď našli."
(začiatok archívneho záznamu, 10.02.2015)
MUDr. Peter Lipták, všeobecný lekár: "Ja sa nemienim sústreďovať na nejaké nepodstatné úplatky, ktoré nejakým spôsobom nebránia fungovaniu zdravotného systému. Dary finančné sú najlepšie dary."
(koniec archívneho záznamu, 10.02.2015)
Táňa Slivková, redaktorka: "Vyjadrenia doktora Liptáka rozpútali nekonečné diskusie v celej spoločnosti. Zisťovali sme, ako dary vnímajú ľudia v rôznych krajinách sveta. Na našu otázku lekári, dokonca aj samotní pacienti odpovedali, že si niečo podobné nevedia ani len predstaviť. Slovák Richard žije v Rakúsku a dlhé roky pracuje v rôznych krajinách Európskej únie. Z celej diskusie o daroch a úplatkoch je v nemom úžase."
Richard, Slovák žijúci v Rakúsku: "Ani ho nenapadne, či to je Nemec, Rakúšan, Luxemburčan, Holanďan, Belgičan platiť niečo ešte navyše. Lebo si je vedomý, že platí nemalé peniaze niekde a za to by mal dostať niečo adekvátne, ktoré je na nejakej úrovni v tej danej krajine."
Marek Gabonay, redaktor: "Tu vo Veľkej Británii môžu lekári prijímať dary. Všetko má ale svoje prísne pravidlá."
MUDr. Mária Kočišová, zubárka zo Slovenska pracujúca v Londýne: "Keď k takejto situácii občas dôjde, tak sa musí všetko oficiálne zaregistrovať a v niektorých prípadoch dokonca aj zaplatiť daň."
Táňa Slivková: "V Nemecku by lekár, ktorý by prijal úplatky, musel minimálne okamžite opustiť jeho pracovisko."
MUDr. Jozef Odráška, lekár pracujúci v Nemecku, PhD. (telefonát): "Čo však robia pacienti, tak že nechajú nejakých päť, maximálne desať eur do nejakej spoločnej kasy, ktoré je pre sestry a lekárov. A z toho sa raz do roka potom idú tí lekári a sestričky si spolu sadnúť, čo ja viem, na vianočný večierok. Ale nejaký úplatok? Nie!"
Táňa Slivková: "Rovnaké skúsenosti majú aj ľudia za veľkou mládkou."
Marika, Slovenska žijúca v Austrálii (telefonát): "Som bola u doktorky, tak neočakávala, ani nechcela Ani tu ľudia nenosia nejaké takéto dary. Sladké, ani alkoholické, ani finančné. Zatiaľ som sa s tým nestretla, iba na Slovensku doposiaľ."
Maroš Kočan, redaktor: "Lekári v Spojených štátoch o úplatku od pacienta nepočuli a nevedia si to ani len predstaviť."
Diana Lithgow, PhD., lekárka v USA: "Nikdy som sa s úplatkom nestretla počas mojej tridsaťtriročnej kariéry. Moja matka bola sestričkou päťdesiat rokov a tiež nič podobné nezažila."
Maroš Kočan: "Aj americkí pacienti v tom majú jasno."
Američanka: "Nie. Našťastie my tu takéto veci robiť nemusíme."
Američan: "To by som si našiel iného doktora. Nikdy by som na také nepristal."
Maroš Kočan: "Akékoľvek vedomé pochybenia lekára v USA ho stojí stratu licencie. A neraz aj pobyt vo väzení."
Martin Krpač, redaktor (preklad z češtiny): "Česi vnímajú prostredie ako jedno z najskorumpovanejších prostredia už od čias komunizmu. Kde sa s nejakou tou odmenou chodilo k lekárovi tak nejak automaticky."
Michal Sojka, lekár a hovorca Českej lekárskej komory (preklad z češtiny): "Na začiatku som trebárs dostával také veci, ako som dostal vajíčka, rezne alebo niečo také. Lebo od tých ľudí tie peniaze ako nepripadali do úvahy."
Martin Krpač: "A aj keď za poskytnutie hrozí dva a za vzatie úplatku štyri roky väzenia, dva roky starý prieskum ukazuje, že sa toho zase toľko nezmenilo."
Helena Joachimsthalerová, Czech Transparency International (preklad z češtiny): "Podľa výsledkov tohto prieskumu pätnásť percent respondentov priznalo, že má konkrétnu skúsenosť s poskytnutím úplatku v zdravotníctve."
Táňa Slivková: "Ak sa vrátime aj späť na Slovensko, podľa najnovšieho prieskumu agentúry Focus realizovaného pre organizáciu Transparenty International Slovensko čísla ukazujú, že až deväťdesiatpäť percent Slovákov si myslí, že úplatkárstvo v zdravotníckom sektore existuje a takmer dve tretiny považujú úplatky v zdravotníctve za veľmi rozšírené."

Ako ešte PPPodojiť zdravotníctvo
(16.02.2015; www.sme.sk; Blogy, 20:05, s. -; Tomáš Szalay)


Po prihlásení si vytlačte potvrdenie o členstve (prihlásenie platí len pre členov SLK)


problémy s prihlásením >

 
Reklamná plocha
SLK na Facebooku


 
Sme členmi