SKENDE
Domov » Zdravotný výbor SLK » Zdravotné poisťovne » UNION POISŤOVŇA, a.s. » 2015

Union ZP: Rokovanie o cenách na r. 2015 ukončené

17.2.2015 boli ukončené rokovania so zdravotnou poisťovňou Union.  
Vzhľadom na skutočnosť, že rokovanie sa presunulo až do mesiaca február, dohodnuté cenové podmienky vstupujú do platnosti 1.2.2015.

Posledné rokovanie sa uskutočnilo 10.2.2015 spolu s rokovacím tímom Zdravity.
V priebehu rokovania odzneli argumenty, odôvodňujúce potrebu navýšenia platieb za poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ako aj informácie predstaviteľov zdravotnej poisťovne o súčasnej zlej ekonomickej situácii Union zdravotnej poisťovne.
Na samotnom rokovaní neprišlo k posunu v cenových podmienkach.
Priebeh rokovania je obsahom zápisu z rokovania v prílohe.
 
Príloha: Zápis z rokovania 10.2.2014 ZV SLK, Zdravita

V nasledujúcich dňoch prebiehala e-mailová a telefonická komunikácia všetkých zúčastnených tímov.
12.2.2015 sme obdržali ďalší návrh na úpravu cenových podmienok (navýšenie ceny bodu ŠAS na 0,01943 € a zvýšenie počtu bodov preventívnej prehliadky s kódom 160 na 365 bodov), 16.2.2015 prišlo k dohode o úprave výšky bodu pre ŠAS na 0,01945 € a 17.2.2015 zdravotná poisťovňa akceptovala požiadavku ponechania 6-mesačných zmluvných objemov pre poskytovateľov ŠAS. Týmto výsledkom sme rokovania ukončili.

Výsledkom rokovaní je dodatok o cenách s platnosťou od 1.2.2015 s nasledujúcimi úpravami:

  • úhrada predoperačných vyšetrení pred plánovanými operačnými výkonmi v celkovej anestéze (VLD, VLDD) vo výške 10 € + úhrada EKG k predoperačnému vyšetreniu vo výške 4,20 €
  • úprava kapitácie v segmente VLDD na úrovni kapitačných platieb VšZP (segment VLD a GYN - kapitácie už boli na súčasnej výške VšZP aj v roku 2014)
  • prevencia s kódom 160 ohodnotená 365 bodmi
  • cena bodu ŠAS 0,01945 €
  • polročné zmluvné objemy pre segment ŠAS (január - jún 2015)

K podpisu Dodatkov za mandantov prichádza až v mesiaci február 2015, s platnosťou od 1.2.2015. Dôležité však je, že oproti cenám v Dodatokoch k zmluve, ktoré podpísali nemandanti už v mesiaci december 2014, sa podarilo pre mandantov rokovaniami dosiahnuť určitý cenový posun.

za ZV SLK
MUDr. Zuzana Teremová

Po prihlásení si vytlačte potvrdenie o členstve (prihlásenie platí len pre členov SLK)


problémy s prihlásením >

 
Reklamná plocha
SLK na Facebooku


 
Sme členmi