SKENDE
Domov » Aktivity a stanoviská SLK » STANOVISKÁ SLK 2015

Stanovisko SLK k vráteniu novely zák. č. 577/2004 Z.z. NR SR

Slovenská lekárska komora 16. februára 2015 po schválení  zákona 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov listom požiadala prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku, aby využil právomoc, ktorú mu ukladá Ústava SR, a jeho novelu nepodpísal.

Vyjadrujeme prezidentovi SR vďaku za to, že novelu zákona 577/2004 Z.z. nepodpísal, ale vrátil ju Národnej rade Slovenskej republiky na nové prerokovanie. Napriek tomu, že sme žiadali o prijatie, na ktorom sme mu chceli osobne vysvetliť problémy financovania slovenského zdravotníctva, a ku ktorému nedošlo, v otázke predmetnej novely zaujal pán prezident rovnaké stanovisko ako my. Teraz sú na rade poslanci, ako k uvedenému zákonu, ktorý schválili dňa 13. februára 2015, pristúpia v opakovanom legislatívnom procese.

Sme presvedčení, že prijatie novely zákona v pôvodnej podobe by bolo hrubým a ekonomicky nedomysleným zásahom do rovnováhy ekonomických vzťahov úhrady zdravotnej starostlivosti. Ustanovenia zákona sú napísané nejasne, výrazne zasahujú do systému úhrady zdravotnej starostlivosti a sú vo väčšine sú nevykonateľné a jeho výklad by mohol viesť k neodôvodnenej šikane lekárov. Veríme, že prepracovaná verzia bude nielen v súlade s politikou znižovania priamej spoluúčasti pacienta na úhrade zdravotnej starostlivosti, ale  zároveň pripraví podmienky pre dofinancovanie zdravotníctva.

V Bratislave,  4.3.2015                                                                 MUDr. Marian Kollár
                                                                                                     prezident SLK

Po prihlásení si vytlačte potvrdenie o členstve (prihlásenie platí len pre členov SLK)


problémy s prihlásením >

 
Reklamná plocha
SLK na Facebooku


 
Sme členmi