SKENDE
Domov » INFORMÁCIE V MÉDIÁCH » 2015 » JÚN 2015

INFORMÁCIE V MÉDIÁCH 29.6.2015

Meškajúci eHealth otestujú v štyroch nemocniciach
(29.06.2015; Pravda; mut. , správy Slovensko , s. 6,7; Zlatica Beňová)
Niekoľkokrát odkladaný projekt elektronizácie zdravotníctva eHealth začne svoju skúšobnú prevádzku. Ministerstvo zdravotníctva ju plánuje spustiť tento rok v jeseni. Vybralo si štyri nemocnice a asi desiatku ambulancií a lekární, ktoré budú elektronický systém testovať. Akým spôsobom budú pracovať, však nemocnice ani lekári ešte poriadne nevedia. Na vychytanie rôznych nedostatkov má rezort asi rok a pol. Naplno by mal projekt fungovať od roku 2017.
Prvýkrát systém elektronického zdravotníctva eHealth odsúhlasila ešte prvá vláda Roberta Fica v roku 2008. Odvtedy sa niekoľkokrát odložil. Najskôr sa mal spustiť v roku 2010, potom v roku 2013. Nakoniec bol termín opäť odsunutý na január 2017. Či sa naozaj naplno odštartuje, pochybujú viacerí ľudia v oblasti zdravotníctva.
Lekárnici uvádzajú, že celý systém vyzerá jednoducho, ale je s tým spojených viacero komplikácií, najmä technického charakteru. Poukazujú tiež na chýbajúce počítače či vybavenie k nim. "Neviem si tiež veľmi predstaviť, akým spôsobom budú riešené mnohé vidiecke lekárne v odľahlých regiónoch, ako tam bude zabezpečené pripojenie k internetu," uviedol prezident Slovenskej lekárnickej komory Ondrej Sukeľ.
Mnohé lekárne aj ambulancie stoja pred problémom, ako vyriešia peniaze na zabezpečenie techniky, softérov, počítačov aj čítačiek. Napríklad aj výpadok prúdu alebo zneprístupnenie servera by malo byť podľa Sukeľa nejakým spôsobom ošetrené, pretože by bolo ohrozené, že sa nedostanú k elektronickému receptu a liekom.
Asociácia súkromných lekárov mala k projektu viacero pripomienok. Podľa jej viceprezidenta Mariána Šótha ide najmä o vydávanie čipových kariet s kódmi pre pacientov či o technické vybavenie pre lekárov. "Nie každý lekár drží krok s dobou a ak mu doteraz na dátovo nenáročne záznamy stačil menej výkonný počítač, po novom to tak už nebude, pretože aj hardvérové vybavenie bude musieť spĺňať určité technické parametre," zdôraznil Šóth. Podobne to bude aj s pripojením na internet. Zabezpečenie modernejšej techniky bude pre lekárov predstavovať zvýšené náklady. Zatiaľ ich ešte nevedel vyčísliť, pretože nie sú známe technické požiadavky.
Problémom podľa Šótha bude aj naplnenie centrálneho úložiska informáciami o pacientoch. "Hodili to na všeobecných lekárov, ale ak má niekto 1 800 pacientov, tak napĺňanie tohto systému bude veľmi ťažké. Hlavne, ak sú niektoré zdravotné karty hrubé ako kniha Vojna a mier," dodal.
Zdravotnícky analytik Tomáš Szalay tvrdí, že systém eHealth nikdy nebude. "Za posledných sedem rokov jeho odkladania sa zásadným spôsobom menili špecifikácie, požiadavky aj lídri projektu. Nikto nie je zaň zodpovedný ani politicky a už sa minuli peniaze," povedal Szalay.
Elektronický systém budú zatiaľ testovať štyri nemocnice, postupne k nim majú pribudnúť ďalšie. Ide o Nemocnicu Sv. Michala v Bratislave, Nemocnicu v Malackách, Stredoslovenský ústav srdcovocievnych chorôb v Banskej Bystrici a Východoslovenský ústav srdcových chorôb v Košiciach. "Do pilotnej prevádzky budú zapojené zariadenia tak, aby sme pokryli regióny v rámci celého Slovenska," povedal hovorca ministerstva zdravotníctva Peter Bubla.
Denník Pravda zariadenia oslovil s otázkou, ako sú na spustenie skúšobnej prevádzky pripravené. Dve nemocnice povedali, že pripravujú informačný systém, jeden špecializovaný ústav na liečbu srdcových ochorení v Košiciach sa vyjadrí až na jeseň po spustení pilotnej prevádzky, druhý z Banskej Bystrice iba opísal, čo prinesie elektronický systém. Ako sú pripravení, neuviedli.
"V Nemocnici v Malackách už prebieha úprava nemocničného informačného systému tak, aby bol kompatibilný s Národným zdravotníckym informačným systémom," povedala hovorkyňa Lenka Gondová.
Viac informácií poskytla Nemocnica sv. Michala v Bratislave. "Momentálne prebiehajú testy pripojenia a prepojenia systémov. Skúšobná prevádzka na vybraných pracoviskách našej nemocnice by mala byť spustená na jeseň tohto roku, do tejto doby budú vybratí pracovníci testovať systém na tzv. avataroch," priblížil vedúci tímu implementácie eHealthu v nemocnici Michal Porubčan s tým, že pacient do procesu eHealth vstúpi až v ostrej fáze projektu.
Pre lekárov sa podľa neho zásadne systém práce nezmení. Dokumentáciu vedú v papierovej aj v elektronickej forme, recepty sa vypisujú elektronicky, prípadne aj s čiarovým kódom obdobne, ako bude v systéme eHealth. Po spustení sa údaje z nemocničného systému prenesú do systému eHealth.
Elektronizácia zdravotníctva má zjednodušiť komunikáciu medzi ambulanciami, nemocnicami, lekárňami, zdravotnými poisťovňami a laboratóriami. Lekári budú mať základné informácie o zdravotnom stave pacienta, o aktuálnych či prekonaných ochoreniach, laboratórnych výsledkoch, očkovaniach či alergiách. Pacient si bude môcť cez internet pozerať svoje zdravotné záznamy, môže si ich kontrolovať, kto k nim pristupoval. Všetky informácie budú na centrálnom úložisku.
Na prihlásenie do systému pacientom budú slúžiť elektronické zdravotné preukazy s čipom, ktoré budú vydávať zdravotné poisťovne. V rámci skúšobnej fázy budú nateraz postačovať aj elektronické občianske preukazy. Podľa Šótha lekár bude mať dve čítačky. Jedna bude slúžiť ako vstup do systému pre lekára, druhá pre pacienta. "Pacient si bude musieť nosiť so sebou čipovú kartu aj s PIN-kódom, bez nej sa lekár dostane k jeho údajom len veľmi komplikovane," vysvetlil Šóth, akoby mal systém fungovať. Ak ju pacient zabudne, prípadne mu ju ukradnú, môže to byť problém.
Pri úplnej elektronizácii by už recepty nemali neexistovať. "Lekár by mal lieky predpisovať uložením na centrálne úložisko a lekárnik z ktorejkoľvek lekárne s pomocou pacientovej identifikačnej karty a vlastnej profesijnej karty by mal vedieť sprístupniť tento záznam a následne liek vydať," povedal lekárnik Sukeľ.


Slovensko zaostáva v kvalite a dĺžke života
(28.06.2015; Rozhlasová stanica Slovensko; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu; 18:00; por. 3/10; Erik Potocký / Elena Koritšánska)
"Slovensko zaostáva v kvalite a dĺžke života za okolitými krajinami Únie, s výnimkou Maďarska. Vyplýva to z analýzy inštitútu INEKO o situácii slovenského zdravotníctva. Do dôchodku dnes odchádzajú populačne silné povojnové ročníky a výdavky na starostlivosť o túto generáciu sa zvyšujú. Ušetriť budúce výdavky môžu pomôcť dnešné investície do prevencie. Ministerstvo zdravotníctva hovorí, že preventívny program je na Slovensku na dobrej úrovni."
Erik Potocký, redaktor:
"Štátna politika by mala podľa riaditeľa Inštitútu INEKO Petra Goliáša smerovať najmä do osvety. Ak budú ľudia zodpovednejšie pristupovať k svojmu zdraviu v mladosti, budú mať vo vyššom veku menej zdravotných problémov, aby vedeli ako sa správať kým sú ešte zdraví, ale aj ako žiť a stravovať sa, aby zmiernili následky chorôb."
Peter Goliáš, riaditeľ Inštitútu INEKO:
"Najväčší problém máme v chronických chorobách, predovšetkým sú to srdcovo-cievne choroby, čiže ochorenia, ktoré súvisia so zlým životným štýlom, potom sú to ochorenia nádorové, pri ktorých Slovensko zaostáva a má najhoršie výsledky, dá sa povedať, na celom svete. Práve pri tých nádorových ochoreniach, ktoré súvisia so zlými stravovacími návykmi, ako je napríklad rakovina konečníka alebo hrubého čreva."
Erik Potocký:
"Ministerstvo zdravotníctva hovorí, že cez opatrenia, ktoré robí, k prevencii prispieva. Napríklad posilňovaním kompetencií všeobecných lekárov, aby tí mohli včas odhaliť závažné ochorenia a liečiť ich už v štádiu, keď výdavky na liečbu nie sú také vysoké. Hovorca ministerstva zdravotníctva Peter Bubla."
Peter Bubla, hovorca ministerstva zdravotníctva:
"Pokiaľ ide o motivácie pre lekárov za prevencie, to už najväčšia zdravotná poisťovňa, teda všeobecná zdravotná robí. Z tých informácií, ktoré máme vieme, že čísla absolvovaných preventívnych prehliadok stúpajú. Poisťovňa zavádza preplácanie nových preventívnych prehliadok."
Erik Potocký:
"Právo na prevenciu u všeobecného lekára má každý dospelý občan raz za dva roky. O prevenciu by sa mali zaujímať najmä pacienti a nielen štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa, ale aj súkromné Dôvera a UNION ponúkajú svojim poistencom službu, ktoru ich upozorňujú na aké preventívne prehliadky majú nárok a kedy by ich mali absolvovať."

Zdravotníctvo o 50 rokov. Na Slovensku hrozí kolaps
(28.06.2015; www.noviny.sk; , , s. -; Petra Dišková)
http://www.noviny.sk/c/slovensko/zdravotnictvo-o-50-rokov-na-slovensku-hrozi-kolaps

Zdravotníkom sa plán ministerstva nepozdáva, chcú zákon pre všetkých
(26.06.2015; www.primarnykontakt.sk; s. -; TASR)
Zámer ministerstva zdravotníctva upraviť platy zdravotníkov v štátnych nemocniciach nenašiel pozitívnu odozvu u ich zástupcov. Od svojich pôvodných požiadaviek na zvýšenie platov u všetkých zdravotníkov ustúpiť nechcú. Ministerstvo však už avizovalo, že zákon by mal platiť len pre štátne zariadenia. Desiatok nemocníc sa tak nedotkne.
Sestry dnes okrem toho ministra zdravotníctva Viliama Čisláka (nominant Smer-SD) kritizovali, že s nimi riešenie ich platov od svojho nástupu ani raz neprerokoval. Plánované predloženie zákona o mzdách zdravotníkov preto Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SKSaPA) označila za nepríjemné prekvapenie. "Toto už nie je o platoch, tu ide o aroganciu," skonštatovala prezidentka komory Iveta Lazorová.
Plán ministerstva sa nepáči ani Slovenskému odborovému zväzu zdravotníctva a sociálnych služieb, na požiadavke zákona pre všetkých trvá. Ako avizoval jeho šéf Anton Szalay, v prípade potreby sú odbory pripravené obrátiť sa aj na poslancov. "Požadujeme, aby to malo celoplošnú pôsobnosť," doplnil. Sestry sa zase chcú, pokiaľ minister zákon predloží bez prerokovania, obrátiť na premiéra Roberta Fica (Smer-SD).
"Žiadne naše požiadavky nerešpektovali," sťažovala sa dnes prezidentka Slovenskej komory fyzioterapeutov Eva Solčániová s tým, že na ministerstvo pritom chodili rokovať niekoľko rokov. Súčasné riešenie nepovažuje za seriózne, zákon by mal podľa jej slov platiť pre všetkých. Viceprezidentka SKSaPA pre sestry pracujúce v nezdravotníckych zariadeniach Margita Kosturíková sa v tejto súvislosti pýta, prečo je Čislák ministrom len pre štátne nemocnice.
Platy zdravotníkov v štátnych nemocniciach by mal od januára budúceho roka upraviť nový zákon. "Dôležité je, že máme zákon o spoločnom odmeňovaní všetkých zdravotníckych pracovníkov, teda nielen sestier a pôrodných asistentiek. Rovnako dôležité je akcentovať skutočnosť, že MZ SR môže ovplyvniť zmeny len v zdravotníckych zariadeniach, na ktoré má priamy dosah," povedal Čislák.
Právna norma má upraviť mzdy 24 zdravotníckych profesií v nemocniciach, ako farmaceut, sestra, zdravotnícky laborant či sanitár s výnimkou lekárov.

Zákon o platoch iba pre štátne nemocnice
(26.06.2015; www.pravda.sk; Spravodajstvo, 12:00, s. -; Zlatica Beňová Pravda)
http://spravy.pravda.sk/domace/clanok/359670-zakon-o-platoch-iba-pre-statne-nemocnice/

Nové preukazy budú neskôr
(26.06.2015; Televízna stanica TA 3; Hlavné správy; 18.30; por. 11/19; - / Gabriela Marchevská, Jozef Dúbravský)
Redaktor:
"Termín začiatku vydávania elektronických preukazov poistencov sa posúva na jún 2016. Prezident Andrej Kiska podpísal novelu zákona o omamných látkach, cez ktorú poslanci posunuli aj vydávanie elektronických preukazov. Posunutie termínu by nemalo ohroziť celoplošné zavedenie elektronického zdravotníctva. To má fungovať od roku 2017 a priniesť by malo elektronickú komunikáciu medzi lekármi, nemocnicami, laboratóriami či lekárňami. Pacienti budú mať vlastnú elektronickú zdravotnú knižku, ktorá nahradí terajšie preukazy poistenca."


Po prihlásení si vytlačte potvrdenie o členstve (prihlásenie platí len pre členov SLK)


problémy s prihlásením >

 
Reklamná plocha
SLK na Facebooku


 
Sme členmi