SKENDE
Domov » INFORMÁCIE V MÉDIÁCH » 2015 » JÚL 2015

INFORMÁCIE V MÉDIÁCH 16.7.2015

Mimovládky: na pomoc užívateľom drog dáva štát málo
(16.07.2015; Sme; mut. , Spravodajstvo , s. 3; Roman Cuprik)

Aktivistom pomáhajúcim závislým od drog, by pomohlo prehľadnejšie financovanie a lepšia komunikácia rezortov.
Mimovládna organizácia Pomocná ruka, ktorá sa venuje užívateľom drog, musela pred dvoma rokmi prepustiť všetkých zamestnancov. Chýbali peniaze. Teraz funguje na báze dobrovoľnosti a bojuje o prežitie. "Podpora štátu a samospráv je nedostatočná, podmienky na získanie dotácie sú likvidačné," povedala Zuzana Pachová, riaditeľka združenia. Podobný problém rieši aj občianske združenie Odyseus, ktoré od roku 1997 pomáha ľuďom závislým od drog či pracujúcim v sexbiznise. Obe združenia pracujú so závislými na princípe harm reduction. Znamená to, že znižujú riziká spojené s injekčným užívaním drog. Vďaka ich práci sa menej ľudí nakazí napríklad žltačkou typu C, čo okrem iného šetrí peniaze v zdravotníctve.

Znižovanie rizík
Inštitút finančnej politiky ministerstva financií vyrátal, že program výmeny striekačiek združenia Odyseus vygeneruje z každého vloženého eura prínosy takmer tri eurá. "Každou odvrátenou nákazou vytvoril projekt benefit v súčasnej hodnote asi 106-tisíc eur," píše sa v analýze inštitútu. Ministerstvo zdravotníctva vyčlenilo na protidrogové projekty v roku 2015 vyše 500-tisíc eur. Šancu získať časť z nich majú všetci, ktorí o to požiadajú, tvrdí hovorca ministerstva Peter Bubla. Dotácie však nepokrývajú všetky potreby mimovládok. Najzložitejšie je podľa Pachovej získať peniaze na prenájom, mzdy a zdravotnícky materiál. "Pre organizácie, ktoré poskytujú pravidelné služby, je práve toto základ," povedala.

Bez spätnej väzby
Ako občianske združenie sa Odyseus uchádza o dotácie prostredníctvom projektov, ktoré sú vyberané v súťaži. O tom, či ich dostanú a v akej výške, rozhoduje komisia. Pravidelne to však býva menej, ako si pýtajú. Vysvetlenie, prečo to tak je, chýba. "Podporí nás nejaké ministerstvo, ale zoškrtá nám väčšinu rozpočtu. Odpoveď väčšinou je, že takto rozhodla komisia. My však nevieme, čo sme urobili zle, v čom sa máme zlepšiť," povedala Miroslava Žilinská, ktorá sa v združení venuje drogovo závislým. Ministerstvá zväčša rozdeľujú peniaze na základe bodového hodnotenia. Kritériá a počty bodov zverejňujú, ale na otázku, prečo organizáciám neposkytujú aj vysvetlenie svojich rozhodnutí, rezorty neodpovedali.

Funkcionári v komisiách
Programy na znižovanie rizík dostávajú menej ako niektoré iné projekty. Napríklad ministerstvo zdravotníctva podporuje skôr mediálne projekty ako harm reduction. Ministerstvo vnútra zasa v rámci dotácií na prevenciu kriminality podporuje skôr zavádzanie kamier. Do komisií vyberajú ľudí spravidla na základe ich funkcií v štátnej správe. Sú v nich riaditelia sekcií, štátni tajomníci či splnomocnenci. V komisiách by pritom podľa Žilinskej nemali chýbať najmä odborníci na protidrogovú problematiku. "Nespochybňujem odbornosť ľudí v komisiách, ale nemôžu byť odborníkmi na všetko," povedala.


Komory môžu kontrolovať aj zdravotníkov, ktorí nie sú ich členmi
(15.07.2015; www.sme.sk; Slovensko, 12:40, s. -; sita)

Ministerstvo zdravotníctva chce rozšíriť právomoci zdravotníckej komory aj na jej nečlenov. Kým registrácia sú pre zdravotníkov povinné, členstvo je dobrovoľné. Komory pôsobiace v zdravotníctve by mohli dostať väčšiu kompetenciu nad zdravotníckymi pracovníkmi, ktorí sú v nich registrovaní. Po novom by mali stavovské organizácie kontrolovať, či dodržiavajú povinnosti plynúce zo zákona. V súčasnosti tak môžu robiť len pri svojich členoch. Kým registrácia v komore je povinná pre všetkých zdravotníkov, členstvo je dobrovoľné.
Zmenu navrhuje ministerstvo zdravotníctva (MZ) v novele zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti. Zároveň sa právnou úpravou jednoznačne stanovujú povinnosti zdravotníckych pracovníkov registrovaných v príslušnej komore. "Jednoznačne sa ustanovuje, že povinnosť zdravotníckeho pracovníka vykonávať svoje zdravotnícke povolanie odborne, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a s etickým kódexom sa vzťahuje na všetkých zdravotníckych pracovníkov," uvádza MZ v správe.
Aktuálne legislatíva hovorí len o členoch. Dodržiavanie tejto povinnosti ako aj povinnosti sústavného vzdelávania, oznamovania predpísaných údajov komore a platenia poplatku za vedenie registra, ku ktorým sú zaviazaní všetci zdravotnícki pracovníci už v súčasnosti, bude kontrolovať príslušná komora.
Tá môže pri porušení povinnosti uložiť pokutu do výšky 663 eur. Návrh novely zákona je aktuálne v medzirezortnom pripomienkovom konaní.

Supernemocnicu chcú stavať Španieli
(15.07.2015; www.pravda.sk; Spravodajstvo, 14:00, s. -; ben Pravda)  


Zdravotné poisťovne posielajú ročné zúčtovania poistného s meškaním
(15.07.2015; www.teraz.sk; , 17:04, s. -; TASR)


Handlová je naďalej bez očnej ambulancie
(15.07.2015; www.24hod.sk; , , s. -; Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR)


Lekár s podmienkou
(15.07.2015; Televízna stanica JOJ; Noviny o 17:00; 17:00; por. 9/16; Katarína Kováčiková / Aneta Sedlmair Parišková)

Aneta Sedlmair Parišková, moderátorka: "S dvojročným podmienečným trestom dnes odchádzal zo súdu štyridsaťštyriročný lekár z Demandíc. Špecializovaný trestný súd v Banskej Bystrici schválil jeho dohodu o vine s prokurátorom. Lekár čelil obvineniam zo zločinu poškodzovania finančných záujmov európskych spoločenstiev, inými slovami išlo o zneužívanie príspevkov z eurofondov. Viac nám povie Katka Kováčiková."
Katarína Kováčiková, redaktorka: "Štyridsaťštyriročný lekár uzavrel s prokurátorom dohodu o vine a treste, ktorú dnes Špecializovaný trestný súd aj schválil. Podľa prokurátora mal štyridsaťštyriročný lekár spreneveriť peniaze z eurofondov. Ide o vysokú čiastku, takmer osemdesiatštyritisíc eur. Lekár z Levického okresu požiadal o nenávratný príspevok z eurofondov na rekonštrukciu zdravotníckeho zariadenia v Šahách. Zmluvu uzavrel s ministerstvom zdravotníctva, pričom časť peňazí mala ísť z eurofondov a takmer štrnásť percent priamo z rozpočtu štátu. Peniaze dostal, no nedodržal podmienky. Pri konečnom zúčtovaní totiž predložil falošné doklady. Išlo o úhrady za fiktívne práce, ktoré na zariadení neboli nikdy vykonané. Lekár sa ku všetkému priznal. Súd preto dnes súhlasil s dvojročným podmienečným trestom. Navyše bude musieť vrátiť takmer osemdesiatštyritisíc eur. Dohodol sa na mesačných splátkach, v ktorých čiastku splatí ministerstvu zdravotníctva." 

Po prihlásení si vytlačte potvrdenie o členstve (prihlásenie platí len pre členov SLK)


problémy s prihlásením >

 
Reklamná plocha
SLK na Facebooku


 
Sme členmi