SKENDE
Domov » INFORMÁCIE V MÉDIÁCH » 2015 » SEPTEMBER 2015

INFORMÁCIE V MÉDIÁCH 16.9.2015

Lekárne by už čoskoro mohli nahlasovať nedostatok liekov cez mobilnú aplikáciu
(15.09.2015; Rozhlasová stanica Lumen; Infolumen; 17:30; por. 13/20; Alžbeta Paulíková / Kristína Hatarová)

Kristína Hatarová, moderátorka: "Lekárne by už čoskoro mohli nahlasovať nedostatok liekov cez mobilnú aplikáciu. Slovenská lekárnická komora v spolupráci s ďalšími partnermi chce takto monitorovať chýbajúce lieky a štatisticky túto situáciu vyhodnocovať. Viac informácií zisťovala redaktorka Alžbeta Paulíková."
Alžbeta Paulíková, redaktorka: "Kampaň by mala byť primárne zameraná na farmaceutov a pacientov a spočívala by v jednoduchom zberaní dát o nedostupnosti liekov. Potvrdil to prezident Slovenskej lekárnickej komory Ondrej Sukeľ."
Ondrej Sukeľ, prezident Slovenskej lekárnickej komory: "V prípade, že farmaceut nemá možnosť pre pacienta objednať konkrétny liek, bude možnosť posunúť túto informáciu prostredníctvom aplikácie, ktorá bude tieto dáta zbierať."
Alžbeta Paulíková: " V súčasnosti monitoruje nedostatok liekov Štátny ústav pre kontrolu liečiv. Ondrej Sukeľ chce však hovoriť o konkrétnych číslach."
Ondrej Sukeľ: "Bude to aplikácia, respektíve softvérové riešenie zamerané iba na evidenciu tej nedostupnosti, aby mohli pri komunikácii či už so štátnymi úradmi, alebo aj s ministerstvom vychádzať z nejakých reálnych údajov o nedostupnosti."
Alžbeta Paulíková: " Jedným z hlavných dôvodov nedostatku liekov pre našich pacientov je práve ich vývoz do zahraničia."
Ondrej Sukeľ: "V komunikácii s regulačnými orgánmi však narážame na to, že vývoz liekov je legálnou činnosťou a regulačné autority ho síce môžu obmedziť, regulovať, ale nemôže sa úplne zakázať."
Alžbeta Paulíková: " Lekárnikov sme sa opýtali, či by túto aplikáciu využili. Ich názory na význam tejto novinky sa však rozchádzaj."
(začiatok ankety)
Lekárnici
Opýtaná 1: "Pokiaľ by to mohlo nejakým spôsobom pomôcť, tak určite by sme to radi využili."
Opýtaná 2: "Nie som si istá, či by to malo nejaký efekt proste pre nás, lebo myslím si, že o tom celkovom nedostatku liekov sa vie a myslím si, že by to bola skôr robota navyše."
Opýtaná 3: "Určite myslím, že by to malo význam a možno je dobré o tom aspoň uvažovať."
(koniec ankety)
Alžbeta Paulíková: " Rokovania ohľadom zavedenia tohto systému do praxe ešte pokračujú. O ďalších krokoch sa rozhodne 25. septembra."


Poisťovne vracajú pacientom doplatky na liekoch
(15.09.2015; www.aktualne.sk; Slovensko, 12:10, s. -; SITA)


Transparency International Slovensko podáva žalobu na ministerstvo zdravotníctva
(14.09.2015; Rozhlasová stanica Lumen; Infolumen; 17:30; por. 5/26; Pavol Hudák / Alžbeta Paulíková)

Alžbeta Paulíková, moderátorka: "Transparency International Slovensko podáva v týchto dňoch žalobu na ministerstvo zdravotníctva. Jej predmetom je zamietnutie Všeobecnej zdravotnej poisťovne a ministerstva zdravotníctva ako akcionára poisťovne sprístupniť Transparency analýzu, ktorá by potvrdila alebo vyvrátila podozrenia, že pri prideľovaní zmlúv na vyšetrenia magnetickou rezonanciou a CTčkom sú v hre rodinné prepojenia. Viac zisťoval redaktor Pavol Hudák."
Pavol Hudák, redaktor: "Podľa Zuzany Dančíkovej z Transparency poisťovňa poskytovala mimoriadne lukratívne zmluvy na poskytovanie CT a MR vyšetrenie firmám, ktoré sú alebo boli prepojené na príbuznú riaditeľa poisťovne."
Zuzana Dančíková, Transparency International Slovensko: "Všeobecná zdravotná poisťovňa ale tvrdí, že zmluvy prideľujú na základe analýzy. Keď sme si ale túto analýzu vypýtali, dostali sme, aký postup bol použitý pripísaní tejto analýzy, nedostali sme ale dáta ani prepočty, na základe ktorých by sme vedeli overiť, či vlastne toto prideľovanie zmlúv tej poisťovne sedí."
Pavol Hudák: "Hovorkyňa Všeobecnej zdravotnej poisťovne Petra Balážová nám k celej veci poslala písomné stanovisko, z ktorého vyberáme: "Všeobecná zdravotná poisťovňa poskytla dostatok informácií Transparency, ktoré sprístupnila aj nad rámec zákona o slobode informácií. Poskytnutie detailnejších informácií by bolo v rozpore so zákonom o zdravotných poisťovniach. Zákon o zdravotných poisťovniach je v tomto prípade nadradený zákonu o slobode informácií."
Zuzana Dančíková hovorí, že sa po nedodaní informácií, ktoré požadovali od poisťovne, odvolali na ministerstvo zdravotníctva."
Zuzana Dančíková: "Ministerstvo zdravotníctva naše odvolanie zamietlo v minulosti, keď sme sa odvolávali podobným spôsobom a informácie, ktoré nám nechceli sprístupniť, sme v drvivej väčšine prípadov nakoniec získali."
Pavol Hudák: "Hovorca ministerstva zdravotníctva Peter Bubla v písomnom stanovisku uvádza, že ministerstvo pri posudzovaní odvolaní vždy rozhoduje podľa zákona a nie podľa predstáv či želaní žiadateľa. Rozhodnutie o odmietnutí žiadosti však možno preskúmať v súdnom konaní."

Zbytočné úmrtia v číslach
(14.09.2015; Televízna stanica Markíza; Televízne noviny; 19:00; por. 14/29; Ján Maloch / Jaroslav Zápala)

Jaroslav Zápala, moderátor: "Každý deň zomrie na Slovensku sedem ľudí len preto, že im nikto neposkytol prvú pomoc. Hoci záchranári na to upozorňujú už roky, situácia sa veľmi nemení. Prezident Slovenského Červeného kríža pritom zdôrazňuje, že nejde len o straty na životoch, zbytočné úmrtia majú aj ekonomické dôsledky."
Ján Maloch, redaktor: "To, čo vidíte, nie je ničím výnimočným. Svedkovi smrteľnej dopravnej nehody ani nenapadlo zraneným pomôcť. Práve kvôli neposkytnutiu prvej pomoci zomrie na Slovensku ročne asi dvetisíc päťsto ľudí a ďalších tritisíc päťsto ostane žiť s trvalými následkami. Spolu ide ročne o toľko ľudí, koľko žije napríklad v Žarnovici. A prečo je toto číslo také vysoké? Dôvodov je viac. Jedným je strach, hoci záchranári dlhodobo tvrdia, že každá pomoc je lepšia ako žiadna. Svoje zohráva aj to, že mnohí z nás nevedia, ako majú v kritickej situácii postupovať. Podľa štatistík môžu byť pre nás absolútnym vzorom Nóri, až deväťdesiatpäť percent z nich absolvovalo kurz prvej pomoci. V Nemecku osemdesiat a vo Francúzsku štyridsať percent. Slovensko je podľa odhadov niekde úplne inde."
Viliam Dobiáš, prezident Slovenského Červeného kríža: "Na Slovensku zhruba päť percent ľudí jednak chce poskytnúť prvú pomoc a jednak ju vie."
Ján Maloch: "Okrem straty blízkeho človeka je tu aj ekonomický rozmer. Prínos každého jedného Slováka pre našu ekonomiku sa odhaduje na dvadsaťtisíc eur ročne. Ak napríklad zomrie dvadsaťročný človek, štát prichádza za jeho produktívny život o približne šesťstotisíc eur. Podľa niektorých Bratislavčanov by preto štát mohol kurzy prvej pomoci financovať."
Ján Maloch: "Ministerstvo zdravotníctva to vidí inak."
Peter Bubla, ministerstvo zdravotníctva: "Ministerstvo zdravotníctva nateraz neuvažuje nad nejakou zmenou legislatívy, pokiaľ ide o financovanie kurzov prvej pomoci."
Ján Maloch: "Ďalším riešením by bola zľava na zdravotnom poistení pre absolventov kurzu, no poisťovne k tomu zatiaľ nepristúpili. Podľa prezidenta Červeného kríža však musia predovšetkým ľudia pochopiť, že ovládaním prvej pomoci môžu zachrániť život sebe a svojim blízkym."

Poslanci podali návrh, ktorým takmer zrušili vlastnú nemocnicu
(14.09.2015; www.sme.sk; Spravodajstvo, 20:56, s. -; Tomáš Holúbek)


Možnosť výberu zdravotnej poisťovne je podľa analytikov prospešná
(14.09.2015; www.aktualne.sk; Slovensko, 22:30, s. -; SITA)


Dvakrát hyenizmus
(14.09.2015; Týždeň; č. 38, pod lupou , s. 46; .ján Štrasser)

Najvyšší slovenský demoralizátor (čítaj: odporca moralizovania) Robert F. tvrdo bojoval o to, aby súkromné zdravotné poisťovne na Slovensku skapali a ostala len jedná - tá štátna.
. tá, ktorá dnes odmieta preplatiť svojim poistencom Anne Slančíkovej a Júliusovi Pollákovi liečbu liekom jakavi. Obaja sú v akútnom ohrození života, no Všeobecná zdravotná poisťovňa nie a nie zaradiť jakavi do zoznamu uhrádzaných liekov, keďže sa už mesiace naťahuje s Novartisom o výšku zľavy. Novartis je nadnárodná farmafirma, ktorá uvažuje obchodnícky: ak dá (podľa nej) neprimeranú zľavu VšZP, budú si ju žiadať všetci. Na druhej strane VšZP je štátna poisťovňa, ktorej smer-prioritou by mali byť potreby ľudí. A teraz pozor! Súkromná poisťovňa Dôvera - áno, jedna z tých dvoch, o ktorých Robert F. v roku 2012 vyhlásil, že ,,je politicky rozhodnuté - bude jedna zdravotná poisťovňa a súkromné zdravotné poisťovne nebudú vyťahovať peniaze z vreciek ľudí", liek jakavi svojim poistencom prepláca. Pani Slančíková a pán Pollák by sa do konca septembra mohli prepoistiť (čítaj: odísť z tej našej štátnej ,,dobrej" poisťovne do tej cudzej súkromnej a zlej) a od 1. januára 2016 by jakavi mohli dostať. Ak sa toho, s prepáčením, dožijú. Tomuto hovorím hyenizmus. VšZP nekoná v prospech svojich poistencov, ale čo je strašnejšie, nekoná, hoci sú ohrozené ich životy. Ako neprávnik sa pýtam: Nie je to náhodou trestný čin neposkytnutia pomoci v krajnej núdzi? Domnievam sa, že im ten liek VšZP musí (!!!) zaplatiť bez ohľadu na jeho momentálnu cenu. A ak ho naša najlepšia smer-poisťovňa zaplatiť nemôže (???), mali by obaja poistenci okamžite dostať výnimku z termínu pre zmenu poisťovne - VsŽP by ich mala ,,vypustiť" a Dôvera prijať. Ešte dnes. Už včera. Robertom F. som začal, ním aj skončím. ,,Ako sa vám podarilo premiéra presvedčiť, aby prispel práve vám?" pýtali sa pred piatimi rokmi novinári fitnesky Evy Martinkovej, ktorej premiér venoval zo svojej rezervy 17 000 (!) eur ,,na nechty a na kaderníka". ,,Normálne," odpovedala Martinková, ,,som reprezentantka vo fitnes model, mám tituly z majstrovstiev sveta i Európy. Myslím, že sa mi patrilo nejako pomôcť." Ak v Robertovi F. empatiu voči migrantom neprebudila ani tragédia 71 ľudí udusených v chladiarenskom aute pri Parndorfe, ani smrť trojročného Aylana Kurdiho (čo už dojalo aj konzervatívneho premiéra Veľkej Británie Davida Camerona), ťažko predpokladať, že by osobne pomohol pani Slančíkovej a pánu Pollákovi. Ja viem, že moralizujem, ale čo keby aspoň raz tá motyka zo Súmračnej vystrelila správnym smerom?
V Prešovskom kraji sa už dlhšie vyskytuje mumps i žltačka
(14.09.2015; www.teraz.sk; , 15:31, s. -; TASR)


Testovací liek proti HIV zachránil všetkých pacientov
(14.09.2015; www.aktuality.sk; Koktejl, 19:35, s. -; Aktuality.sk, Washington Post)

Neveril som vlastným očiam
(13.09.2015; www.sme.sk; Blogy, 17:28, upravené 13.9.2015 o 17:44, s. -; Peter Ottinger)

Po prihlásení si vytlačte potvrdenie o členstve (prihlásenie platí len pre členov SLK)


problémy s prihlásením >

 
Reklamná plocha
SLK na Facebooku


 
Sme členmi