SKENDE
Domov » INFORMÁCIE V MÉDIÁCH » 2016 » FEBRUÁR 2016

INFORMÁCIE V MÉDIÁCH 24.2.2016

Odpovede strán z oblastí zdravotníctvo a školstvo
(23.02.2016; Sme; mut. , Anketa , s. 6,7; Lucia Krbatová)

Denník SME prináša odpovede politických strán, ktoré podľa posledného prieskumu agentúry Focus dosiahli minimálne jedno percento, na otázky z ekonomickej oblasti. Strana Kotleba Ľudová strana Naše Slovensko na otázky neodpovedala. Odpovede politických strán na otázky k migrácii nájdete v ďalších vydaniach denníka SME.

1. Zaviedli by ste opätovne poplatok za prednostné vyšetrenie u lekára?    
2. Ste za to, aby sa zvýšila spoluúčasť pacientov na poskytovaní zdravotnej starostlivosti?    
3. Budete sa zasadzovať za prešetrenie podozrivých tendrov a zmlúv, ktoré sa spájajú s aktérmi zdravotníckej chobotnice?    

 • 16 Smer    
1. Neodpovedal.   
2. Neodpovedal.   
3. Neodpovedal.    

 • 20 Sieť    
1. Namiesto poplatkov plánujeme vytvoriť organizačné a technické predpoklady, aby sa ľudia mohli objednávať na určený čas. Skrátenie čakacích lehôt aj na výkony, aj v ambulanciách je jedným z našich hlavných plánov.    
2. Dovtedy, kým nezačnú dostávať podstatne kvalitnejšiu službu, určite nie. Napokon, prvoradou úlohou je tých 800 miliónov eur, ktoré sa v systéme každý rok stratia, vrátiť ľuďom na lepšej službe.    
3. Rozhodne áno. S tým, že okrem trestnoprávnej zodpovednosti budeme trvať aj na tej finančnej, tak, aby sa peniaze vrátili a použili na ten účel, na ktorý sa od ľudí vyzbierali, čiže na zdravotnú starostlivosť.    

 • 12 SNS    
1. Jednorazové poplatky sú nesystémové opatrenie. Zdravotníctvo potrebuje komplexnú reformu. A kým sa neodstráni príčina - nedofinancované zdravotníctvo, chýbajúci lekári a zdravotný personál, možnosť pripoistenia - budú dlhé čakacie lehoty a s tým    
2. Sme za zavedenie spravodlivej cenotvorby v podobe DRG systému a zosúladenia zdrojov, ktoré do zdravotníctva idú z rozsahom poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Akákoľvek spoluúčasť pacientov musí byť spravodlivá, spoluúčasť nemôže byť prekážkou adekvátnej zdravotnej starostlivosti.    
3. Áno, budeme presadzovať prešetrenie všetkých podozrivých tendrov a zmlúv a zároveň budeme presadzovať prísnejšiu legislatívu na vyvodzovanie trestnoprávnej zodpovednosti s náhradou škody.    

 • 11 Most-Híd    
1. Áno. Dnes síce vládna strana Smer oficiálne zrušila poplatky, ale podľa našich informáciísa začali vyberať iným spôsobom a ešte vo vyššej výške. My sme pritom navrhli zmenu v prednostných vyšetreniach tak, aby bol vyhradený presný čas, keď lekár môže takto prijímať pacientov. Sme presvedčení, že to bol dobrý návrh, ktorý by slúžil najmä pacientom.    
2. Spoluúčasť pacientov nieje primárnym problémom zdravotníctva, ktorý treba riešiť. Oveľa dôležitejšie je zastaviť neefektívne plytvanie verejnými zdrojmi a korupciu v zdravotníctve. Peniaze, ktoré sa takto ušetria, je potom možné presmerovať na zdravotnú starostlivosť o pacienta. Preto presadzujeme prijatie protikorupčného balíčka.   
3. Bude to dôležitou súčasťou prijatia protikorupčneho balíčka, ktorého cieľom nieje len zmenšovanie priestoru pre korupciu, ale aj trestanie tých, ktorí ju páchajú. Len tak sa nám podarí urobiť poriadok v slovenskom zdravotníctve. Je totiž neúčinné nalievať peniaze do rezortu, pokiaľ sa tam strácajú. Tieto ušetrené zdroje by mali slúžiť na zdravotnú starostlivosť a liečbu pacientov.    

 • 17 KDH    
1. V rámci elektronického zdravotníctva sprístupníme elektronický objednávkový systém, ktorý umožní objednávanie pacientov na presný termín vyšetrenia bez toho, aby to vyžadovalo platbu od pacienta. Lekári, ktorí budú tento systém využívať v prospech svojich pacientov, pritom budú zvýhodňovaní zo strany zdravotných poisťovní. Spoplatnené môže byť vyšetrenie, ktoré bude pacient vyžadovať do 48 hod.    
2. V prvom rade treba definovať nárok pacienta, ktorý bude garantovať minimálne jednu diagnosticko-liečebnú alternatívu s porovnateľným výsledkom a bez akéhokoľvek doplatku. Následne je možné diskutovať o pravidlách spoluúčasti. Podmienkou je zároveň nastavenie limitu spoluúčasti, ktorý garantuje, že nízko príjmové alebo odkázané skupiny nezaplatia za zdravotnú starostlivosť viac ako stanovený limit.    
3. Áno. A rozšírením povinnosti zverejňovať dáta o zdravotnej starostlivosti zároveň zvýšime mieru transparentnosti a verejnej kontroly. Vytvoríme tiež podmienky na to, aby mimovládne organizácie boli motivované spracovávať a zverejňovať tieto informácie v zrozumiteľnej podobe pre pacienta. A pacienti aby mali záujem kontrolovať prostriedky vynaložené z ich zdravotného poistenia. Na druhej strane, zavedením osobnej zodpovednosti manažérov nemocníc cez režim ozdravného plánu a nútenej správy, spolu s kolektívnymi orgánmi kontroly so zástupcami zamestnancov a porovnávaním cien tovarov a služieb minimalizujeme korupciu v nemocniciach.    

 • 3 OĽaNO-Nova    
1. Vláda musí jasne zadefinovať, čo patrí do štandardnej starostlivosti, ktorá sa hradí plne zo zdravotného poistenia. Budeme presadzovať široko definovaný štandard. Kto bude chcieť nadštandardnú starostlivosť, bude sa môcť pripoistiť. Zaviedli by sme centrálny elektronický objednávkový systém, ktorý by ušetril čas a stres pacientom a zdravotníkom.    
2. Nie. Slovensko by si malo brať za vzor krajiny, kde zdravotníctvo funguje. Napríklad Nemecko. A tam pacienti platia nižšiu spoluúčasť ako u nás. Pretože sa zdroje nerozkradnú a zostane tak viac peňazí na starostlivosť.   
3. Áno. Budeme presadzovať nulovú toleranciu voči korupcii nielen v zdravotníctve. Vtedy zostanú peniaze aj pre pacientova zdravotníkov. Urobíme hĺbkový audit verejnej správy, v rámci ktorého detailne preskúmame aj zmluvy v zdravotníctve.    

 • 23 SaS    
1. Áno. Každému je jasné, že poplatky sa naďalej vyberajú, len inou formou. Jednak nahnali pacientov do veľkých súkromných zariadení, kde platia paušál a ten garantuje objednávanie sa na termín, alebo im boli ponúknuté rôzne členské karty, ktoré im potom dávajú možnosť objednať sa. Proste fraška, ako sa na Smer patrí. Ľudí to stojí v konečnom dôsledku viac peňazí a peniaze, ktoré mohli plynúť do zdravotníctva, plynú inam. A to aj vo forme hospodárskych škôd, ktoré plynú z toho, že tí, ktorí sa to nerozhodli obchádzať, trávia v čakárňach celé hodiny.   
2. Áno. O tom, že spoluúčasť pacientov na poskytovaní zdravotnej starostlivosti existuje už dnes, vie každý. Ibaže vo forme korupcie. My chceme vytvoriť podmienky nato, aby bola spoluúčasť oficiálna, solidárna a motivačná pre všetkých zúčastnených.    
3. Áno-a nielen na nich. Všetky podozrivé tendre a zmluvy, ktorými smeráci doslova rozkradli Slovensko, musia byt podrobené auditu a v prípade zistenia a preukázania viny sme pripravení vinníkov hnať pred súd.

 • 6 Sme rodina-Boris Kollár    
1. Umožnili by sme, aby sa pacient mohol objednať na konkrétny termín.    
2. Nie. Problémom nášho zdravotníctva je najmä to, že príliš veľká časť vybraného zdravotného poistného končí na účtoch finančných skupín a v daňových rajoch. Riešenie tohto problému považujeme za najdôležitejšie.   
3. Samozrejme.    

 • 21 SMK    
1. Poskytovatelia aj prijímatelia lekárskej starostlivosti sa zhodujú v tom, že poplatkový zákon je celý zlý, vniesol do ambulancií len zmätok, treba ho prepracovať k spokojnosti pacientov aj lekárov. Možnosť prednostného vyšetrenia by sme umožnili pred alebo po riadnych ordinačných hodinách.    
2. Spoluúčasť pacientov na poskytovaní zdravotnej starostlivosti pripúšťame iba za predpokladu, že podmienky budú prísne a jednoznačne stanovené. Predovšetkým musí k tejto téme prebehnúť široká odborná a spoločenská diskusia.   
3. Áno.    

 • 5 ŠANCA    
1. Áno, prax si aj tak nájde cestičky, ako tento zákaz obísť. Nemá zmysel zakazovať niečo, čo pacienti chcú. Poplatky by však pacient nemal platiť v hotovosti, ale prostredníctvom zdravotnej poisťovne, ktorej úlohou je chrániť ho pred poplatkovým eldorádom, ktorého sme svedkami.   
2. Máme pripravený celkom nový systém poistenia - podľa výberu pacienta. Treba nahlas povedať, že v zdravotníctve nemôže byť všetko zadarmo. Pripravili sme model výberu základného poistenia podľa potrieb pacienta. Napríklad mladý športovec si vyberie iný balík ako dôchodca, ktorý chce mať hradené kúpele.    
3. Budeme ho vyžadovať. Rozkrádanie v najcitlivejších sektoroch, akými sú školstvo a zdravotníctvo, dosiahlo obludné rozmery. Nieje možné, aby za také jasné prípady tunelovania nikto neniesol priamu zodpovednosť.    

 • 15 SDKÚ    
1. Tento poplatok mal svoje opodstatnenie najmä pre pracujúcich ľudí, ktorí si nemôžu dovoliť sedieť pol dňa v čakárni. Zrušenie tohto poplatku sa stretlo s nevôľou veľkej časti pacientov, nielen z dôvodu časovej zaneprázdnenosti. Vyhovoval aj mamičkám, ktoré, ak majú jedno z dvoch detí choré, tak teraz aj s tým zdravým musia sedieť v čakárni plnej chorých detí, takže sa domov už vracajú s dvomi chorými deťmi.    
2. Za dostupnosť zdravotnej starostlivosti sú primárne zodpovedné zdravotné poisťovne, ktorým ľudia povinne platia zdravotné odvody. Ak sa poistenec rozhodne, že sa chce pri poistiť a mať nadštardardné služby, mal by mať túto možnosť. S balíkom takýchto služieb by však mali prísť zdravotné poisťovne. Keď chce niekto platiť viac a chce za to dostať adekvátne služby, prečo by sme mu mali brániť? Po všetkých rokoch, keď máme viacero zdravotných poisťovní v systéme, mohli už dávno vyprodukovať systém pripoistenia.    
3. Určite áno. Zdravotníctvo je v prvom rade služba občanom a až v druhom pláne biznis.    

 • 18 SKOK    
1.  Lekári by mali mať možnosť stanoviť takýto poplatok, zároveň by mali mať povinnosť vyčleniť najmenej polovicu svojich ordinačných hodín v týždni na prijímanie pacientov bez objednávky, aby sa nestalo, že bez zaplatenia poplatku sa pacient k lekárovi nedostane. Kvalita služieb v zdravotníctve by mala rásť tak, aby o pár rokov bolo štandardom, že sa objednáva každý na stanovený čas bez čakania a bezplatne.    
2. Slovenské zdravotníctvo dnes poskytuje málo zdravia za veľa peňazí. Hlavným problémom zdravotníctva je, že podľa expertov sa rozkradne tretina až polovica peňazí z poistenia. Toto treba zastaviť, a zrazu sa ukáže, že v slovenskom zdravotníctve je peňazí dosť aj bez zvyšovania spoluúčasti. Dlhodobo treba uvažovať o zmene zdravotného poistenia na základné a na dobrovoľné pripoistenie nadštandardných služieb a rizík.   
3. Jednoznačne áno. Na rozdiel od Smeru a aj väčšiny opozície vrátane KDH či Most, Skok nemá absolútne žiadne väzby na zdravotnícku mafiu na Slovensku. Kauzy ako CT, ale aj ďalšie, nielen z čias vlády Smeru, treba riadne prešetriť. Ľudia na Slovensku neuveria v boj proti korupcii, kým nebudú za mrežami sedieť prví politici. Skok na svojom programe spolupracoval s Laurou Stefan, autorkou úspešných protikorupčných reforiem v Rumunsku, vďaka ktorej sedí za mrežami už niekoľko skorumpovaných poslancov, sudcov a prokurátorov.
Čislákovo trestné oznámenie odstúpili na krajskú prokuratúru
(23.02.2016; Pravda; mut. , správy Slovensko , s. 4; sita)

O ďalšom postupe v prípade trestného oznámenia pre šírenie poplašnej správy, ktoré podal minister zdravotníctva Viliam Čislák, bude rozhodovať bratislavská krajská prokuratúra. Šéf rezortu zdravotníctva podal trestné oznámenie v súvislosti so štrajkom zdravotných sestier. Nepozdávali sa mu vyhlásenia o ohrození bezpečnosti milióna pacientov.

Leukémiu liečili novou metódou
(23.02.2016; Denník N; mut. , Veda , s. 14; MARTINA HESTERICOVÁ)

Sestry z Trnavy sa vrátili
(23.02.2016; Sme; mut. , Spravodajstvo , s. 2; tasr)

Od 1. marca prejde Fakultná nemocnica Trnava na všetkých oddeleniach a klinikách na štandardný režim. V pondelok prišlo so žiadosťou o zamestnanie 28 sestier, ktoré odišli k 1. februáru. Spolu s novoprijatými 22 sestrami má nemocnica počty sestier takmer naplnené. Z nemocnice k februáru odišlo spolu 56 sestier. Sedem ďalších malo odísť k 1. marcu, výpovede však pred niekoľkými dňami stiahli.
Jedinečná operácia. Nádorom poškodenú kosť nahradili inou
(23.02.2016; Pravda; mut. , správy Slovensko , s. 6; ben)

KDH v Prešove vyzvalo Fica, aby splnil sľub o návrate sestier
(23.02.2016; Korzár; č. 44, REGIÓN , s. 5; tasr)

Dobšiná má nedostatok lekárov, potrebujú ďalších
(23.02.2016; Korzár; č. 44, Rožňavský , s. 5; pas, pas)

Zvolenská poliklinika je iba pre zdravých
(23.02.2016; Zvolensko-Podpolianske noviny; č. 07, SPRAVODAJSTVO , s. 3; Redakcia)

Záchranári čakali na rómsku rodičku v sanitke. Pre infekciu
(23.02.2016; Korzár; č. 44, REGIÓN , s. 4; KATARÍNA GÉCZIOVÁ)

Slovo rakovina netreba zastierať, tá choroba tu je
(23.02.2016; Denník N; mut. , Rozhovor , s. 16; TIMEA BECK)

Chemik, ktorý Slovensko dostal medzi svetovú elitu: Pacientom s cukrovkou svitá nová nádej
(23.02.2016; www.topky.sk; topky.sk, , s. -; zh, IDF Diabetes Atlas, 201)

Chobotnica ďalej vysáva štátnu poisťovňu
(22.02.2016; www.sme.sk; Z domova, 23:00, s. -; Ján Krempaský)

Kauza zmlúv s tetou Ankou stála Foraia flek. Poisťovňa ich veselo predlžuje
(22.02.2016; www.aktualne.sk; Slovensko, , s. -; SITA)

Beblavý: Kauzy v zdravotníctve neviedli k žiadnej náprave
(22.02.2016; www.webnoviny.sk; Slovensko, 14:33, s. -; SITA)

Falšované výskumy? Tí vedci k nám nepatrili
(21.02.2016; www.etrend.sk; eTREND, , s. -; Mária Hunková)

Náklady na lieky a ich spotreba rastú
(22.02.2016; www.hnonline.sk; , , s. -; zdn)

Ako pomôže zdravotníckym zariadeniam certifikát kvality
(22.02.2016; www.hnonline.sk; , , s. -; zdn)

NCZI hľadá pre eHealth nových ľudí i priestory
(22.02.2016; www.hnonline.sk; , , s. -; tasr)

Začal sa sa druhý ročník súťaže Medik roka 2016
(22.02.2016; www.teraz.sk; Školský servis, 09:04, s. -; Školský servis)

Dobrý biznis: dieťa za 15-tisíc
(22.02.2016; www.hnonline.sk; Ekonomika, , s. -; Lucia Vanková)

ŠÚKL zakázal vo februári vývoz ďalších liekov
(22.02.2016; www.netky.sk; Relax, , s. -; TASR)

Sľuby vlády pod lupou. Poctivo splnili len polovicu
(22.02.2016; www.aktualne.sk; Slovensko, , s. -; vc)

Zika predstavuje ďalšie veľké riziko, ktoré straší aj poisťovne
(21.02.2016; www.opoisteni.sk; opoisteni.sk, , s. -; Robert Kareš)

Cukor veľmi zvyšuje riziko rakoviny prsníka, zistili vedci
(20.02.2016; www.style.hnonline.sk; Veda, , s. -; ČTK, stl)

Zdravotníctvo už dlho pokašliava. Tieto strany ho podľa INEKO dokážu najlepšie ozdraviť
(19.02.2016; www.aktualne.sk; Slovensko, , s. -; Aktuálne.sk, kf)

Po prihlásení si vytlačte potvrdenie o členstve (prihlásenie platí len pre členov SLK)


problémy s prihlásením >

 
Reklamná plocha
SLK na Facebooku


 
Sme členmi