SKENDE
Domov » INFORMÁCIE V MÉDIÁCH » 2016 » MAREC 2016

INFORMÁCIE V MÉDIÁCH 4.3.2016

ODPOVEĎ LEGE ARTIS znalecká organizácia, s. r. o., Košice
04.03.2016; Korzár; č. 53, REGIÓN , s. 3; Redakcia)

Dňa 18. 2. 2016 bol v denníku Korzár na prvej a tretej strane uverejnený článok pod názvom: Spoluvlastníčkou firmy aj manželka Pašku s podtitulkom Znalci získali pečiatku pochybne. K tomuto článku spoločnosť poskytuje nasledovné vyjadrenie. V článku je, okrem iného uvedené, že spoločnosť dostala znaleckú licenciu skôr, než vznikla, rýchlosť s akou dostala firma znaleckú licenciu podľa odborníka spochybňuje jej posudky, pätinovou spolumajiteľkou firmy je manželka Pavla Pašku Jana, spoločnosť zapísali do obchodného registra 16. mája 2012, no už mesiac predtým 19. apríla 2012 získala organizácia oprávnenie vydávať posudky, podľa zákona licenciu môže získať iba v tom čase existujúca spoločnosť, čo LEGE ARTIS nebola, takáto právnická osoba ani nemohla priložiť výpis z obchodného registra, v tomto prípade znalecké posudky boli vyhotovované právnickou osobou bez úplnej právnej subjektivity, MS SR riešila podnet Slovenskej lekárskej komory na vyčiarknutie organizácie. Z verejne prístupných listín týkajúcich sa našej spoločnosti vyplýva, že bola založená dňa 29.3.2012, MS SR našu spoločnosť zapísalo do zoznamu znalcov dňa 24. 4. 2012 s poznámkou, že nemáme uzatvorené poistenie a teda v zmysle zákona sme nemohli vykonávať znaleckú činnosť a túto sme ani nevykonávali. Osvedčenie o živnostenskom oprávnení sme dostali 7. 5. 2012. Zápis do obchodného registra bol vykonaný ku dňu 16. 5. 2012, kedy sme aj otlačok pečiatky doručili MS SR, preukaz nám bol vydaný až 24. mája 2012. Samotné oprávnenie na znaleckú činnosť sme podľa Zákona o znalcoch boli oprávnení vykonávať až uzatvorením poistnej zmluvy t. j. počnúc dňom 1.6.2012. K tomuto dňu sme žiaden posudok neurobili, prvý posudok sme urobili až 10. 12. 2012. Z ust. § 64 Obchodného zákonníka vyplýva, že spoločnosť existuje založením a prví konatelia môžu v mene spoločnosti robiť úkony, ktoré súvisia s jej vznikom. So vznikom spoločnosti súvisí vybavenie oprávnení, ktoré majú byť zapísané do obchodného registra, napr. osvedčenie o živnostenskom oprávnení a zápis do zoznamu znalcov. Podľa zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri platí, že medzi zapisované údaje patrí aj predmet podnikania alebo činnosti. Tento údaj je povinným údajom v návrhu na zápis do obchodného registra a bolo by v rozpore s ust. § 56 Obch. zákonníka zapísať do obchodného registra spoločnosť, ktorá nemá predmet činnosti. Medzi štandardné predmety činností obchodných spoločností patria živnosti podľa zákona č. 455/1991 Zb., pričom § 3 tohto zákona vymenováva čo živnosťou nie je a podľa ust. § 1 písm. d) bod 4. nie je živnosťou činnosť znalcov a tlmočníkov. Preto ak chce spoločnosť vykonávať znaleckú činnosť, je povinná získať oprávnenie podľa osobitného zákona, čiže zápis do zoznamu znalcov. Po získaní tohto oprávnenia je spoločnosť spôsobilá byť zapísaná do obchodného registra, k samotnému výkonu činnosti musí mať navyše uzatvorenú poistnú zmluvu. Janka Pašková je spoluvlastníčkou 1/5 firmy spolu s ďalšími 4-mi spoluvlastníkmi, firma má deväť spoločníkov. Slovenská lekárska komora dala v roku 2013 podnet na výmaz nielen našej spoločnosti, ale aj ďalších štyroch znaleckých organizácií.

Petko: Na platy chýba nemocniciam 95 miliónov eur
(04.03.2016; Pravda; mut. , správy Slovensko , s. 7; sita)

Asociácia nemocníc Slovenska opätovne žiada navýšiť rozpočet pre zdravotníctvo na rok 2016 o 95 miliónov eur. Podľa prezidenta asociácie Mariána Petka hrozí, že od apríla nebudú regionálne nemocnice schopné zabezpečiť vyplácanie vyšších miezd všetkým pracovníkom. "Doterajšie zvýšenie finančných prostriedkov vykrýva len zvýšenie platov sestier. Nevykrýva zvýšenie platov lekárov ani zvýšenie platov v zmysle minimálnej mzdy a jej koeficientov," povedal Petko.

Keď nevieš, kam ideš, všetky cesty vedú tam...
(03.03.2016; www.hnonline.sk; , , s. -; MUDr. Ladislav Pásztor)


Nemocnica v Šaci s novinkou: Na čele má nového riaditeľa, FOTO vnútri
(03.03.2016; www.kosice.dnes24.sk; Košice, , s. -; Lenka Fedorová)


Rezort zdravotníctva: Dlhodobo chorých riešia
(04.03.2016; Plus jeden deň; POLITIKA , s. 5; zak) 
Na príprave stratégie o dlhodobej sociálnozdravotnej starostlivosti v súčasnosti pracuje ministerstvo zdravotníctva spolu s ministerstvom práce.
"Pripravuje pracovnú skupinu, zloženú zo zástupcov dotknutých ministerstiev, poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, zástupcov poskytovateľov sociálnych služieb, reprezentatívnych organizácií cieľových skupín, napríklad osôb so zdravotným postihnutím," povedal hovorca ministerstva zdravotníctva Peter Bubla. Ako ďalej dodal, úlohou pracovnej skupiny bude rozpracovanie stratégie dlhodobej starostlivosti na konkrétne opatrenia.

BOJNICE: Petícia za zaradenie NsP do koncovej siete mala podľa M.Šramkovej význam
(03.03.2016; www.lekari.sk; s. -; TASR)


Kto si trúfne na zdravotníctvo
(03.03.2016; www.hnonline.sk; , , s. -; zdn)


Prvý prípad nakazenia vírusom Zika u nás
(03.03.2016; Rozhlasová stanica Fun; Headliny; 07.00; por. 1/3; R / -)
Redaktor:
"Na Slovensku sa objavil prvý prípad nakazenia vírusom Zika. Ide o ženu, ktorú minulý týždeň hospitalizovali v prešovskej nemocnici. Pozitívny nález potvrdilo virologické laboratórium v Hamburgu. Oznámil to včera minister zdravotníctva Viliam Čislák."
Viliam Čislák, (nominant Smeru-SD), minister zdravotníctva:
"Je veľmi dôležité povedať, že táto pacientka prišla s pozitívnou cestovateľskou anamnézou, teda bola v Južnej Amerike, mala aj klinické prejavy, v tomto prípade klasické prejavy chrípky."
Redaktor:
"Pacienta bola v dobrom zdravotnom stave prepustená z nemocnice ešte v piatok. Minister povedal, že žena nemusí byť izolovaná. Zika totiž nie je vírus, ktorý by sa šíril vzduchom. Potvrdené sú len možnosti prenosu jedným druhom komára, ktorý však u nás nežije, ďalej transfúziou krvi a pravdepodobne aj pohlavným stykom."

Predstaviteľky zdravotných sestier sa dnes mali postaviť pred vyšetrovateľa
(03.03.2016; Rozhlasová stanica Lumen; Infolumen; 17:30; por. 1/22; Júlia Kavecká / Júlia Kavecká)
 Júlia Kavecká, moderátorka:
"Predstaviteľky zdravotných sestier sa dnes mali postaviť pred vyšetrovateľa. Mali vypovedať vo veci ohrozenia zdravotnej starostlivosti, z čoho ich obvinilo ministerstvo zdravotníctva. Výsluch však napokon vyšetrovateľ presunul na iný termín. V nemocniciach naďalej chýba asi 300 špecializovaných sestier a pôrodných asistentiek. Naopak 254 nových sestier do nemocníc prišlo."
Júlia Kavecká, redaktorka:
"Trestné oznámenie na predstaviteľky sestier podal minister zdravotníctva Viliam Čislák."
Viliam Čislák (nom. Smeru-SD), minister zdravotníctva:
"Podávam trestné oznámenie za šírenie poplašnej správy. Tvrdia, že je milión obyvateľov Slovenskej republiky ohrozených. Nie je to tak."
Júlia Kavecká:
" Prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Iveta Lazorová si však za svojimi vyjadreniami stojí."
Iveta Lazorová, prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek:
"My sme hovorili, že v súvislosti s odchodom 540 sestier z troch nemocníc bude ohrozená dostupnosť a kvalita zdravotnej starostlivosti, to aj samozrejme sa zrealizovalo."
Júlia Kavecká:
" Tieto slová potvrdil aj Stanislav Oršuľák z Odborového združenia sestier a pôrodných asistentiek v Prešove."
Stanislav Oršuľák z Odborového združenia sestier a pôrodných asistentiek v Prešove:
"Pokiaľ nebudú tie sestry kvalifikované na svojich správnych miestach, myslím si, že tá zdravotná starostlivosť nie je až taká kóšer."
Júlia Kavecká:
" Komora naďalej upozorňuje na to, že slovenské nemocnice sú bez 300 špecializovaných sestier, na čo v konečnom dôsledku doplácajú pacienti. Riaditelia nemocníc v Trnave, v Žiline a v Prešove totiž k dnešnému dňu neuzavreli nové pracovné zmluvy so sestrami, ktoré z nich po hromadných výpovediach odišli. Šéfka sesterských odborov Monika Kavecká."
Monika Kavecká, šéfka sesterských odborov:
"Sestry odmietli individuálne rokovať. Tak ako do tohto protestu vstúpili, tak chcú ukončiť tento protest, chcú ho ukončiť kolektívne."
Júlia Kavecká:
" Podľa rezortu zdravotníctva bolo do nemocníc celkovo prijatých 254 nových

Lôžkový fond sa podľa HPI neoptimalizoval
(03.03.2016; www.openiazoch.zoznam.sk; openiazoch.zoznam.sk, , s. -; SITA)

Transformácia na chronické lôžka sa podľa výkonného riaditeľa HPI Tomáša Szalaya nedeje, pretože chýba koncepcia dlhodobej starostlivosti.
Optimalizácia posteľového fondu na Slovensku, ktorú sľubovala súčasná vláda ešte v roku 2012, sa neuskutočnila. Pre portál vZdravotnictve.sk to uviedol výkonný riaditeľ HPI Tomáš Szalay s tým, že posledná významnejšia optimalizácia bola v roku 2011 za vlády Ivety Radičovej.
Z údajov, ktoré poskytlo Ministerstvo zdravotníctva SR, vyplýva, že k 31. decembru 2014 bolo na Slovensku v 1 219 odborných útvaroch ústavnej zdravotnej starostlivosti, bez zariadení kúpeľnej starostlivosti, 31 619 postelí, z toho 4 424 pre detskú starostlivosť. Na 100 tisíc obyvateľov tak pripadlo 583,2 postelí. Ministerstvo v materiáli konštatuje, že dlhodobo sa počet postelí v zdravotníckych zariadeniach znižuje. Zatiaľ čo medziročne ich počet klesol len mierne, o 109 postelí, od roku 2010 išlo o 10-percentný pokles (3 513) postelí, pričom najvýraznejší pokles bol v roku 2011, a to o 2 178 postelí.
Podľa analytika INEKO Dušana Zachara aj napriek znižovaniu máme v porovnaní s ostatnými krajinami OECD nadpriemerný počet postelí, a to najmä akútnych lôžok. "Ostatné krajiny V4 sú na tom podobne ako SR. Veľkými rezervami trpíme stále pri starostlivosti o chronických a dlhodobo chorých pacientov, kde chýbajú takzvané sociálne lôžka. Určite je správne postupne transformovať akútne lôžka na lôžka dlhodobej starostlivosti," zhodnotil.
Ako však upozorňuje Szalay, transformácia na chronické lôžka sa nedeje najmä preto, že nemáme koncepciu dlhodobej starostlivosti. "Tá sa nachádza na pomedzi zdravotníctva a sociálnych vecí, v sivej zóne, kde od problémov dávajú obe strany ruky preč. Dvojkoľajnosť riadenia a komplikované financovanie nie sú práve motivátor pre to, aby ste sa zmenili z akútnej nemocnice na nejaké chronické zariadenie," vysvetlil výkonný riaditeľ HPI.

Čudné sťahovanie štátnej zdravotnej poisťovne. Za takmer 80-tisíc eur
(03.03.2016; www.aktuality.sk; Správy, 16:30, s. -; Ladislav Bariak ml.)


U Kostku praxujú študenti fyzioterapie z Trenčianskej univerzity
(03.03.2016; www.sme.sk; Z domova, 20:08, s. -; Ján Krempaský) 


Onkologický ústav sv. Alžbety plánuje rozšíriť svoje priestory
(04.03.2016; www.bratislava.dnes24.sk; Bratislava, , s. -; TASR)


MUDr. Tomáš Szalay: Minister musí chcieť a vedieť
(03.03.2016; www.hnonline.sk; , , s. -; zdn)


Voliť budú môcť aj hospitalizovaní pacienti a zdravotnícki zamestnanci v Košiciach
(03.03.2016; Rozhlasová stanica Regina; Správy RTVS; 11:00; por. 2/5; Marian Kukelka / Marian Kukelka)
Marian Kukelka, moderátor RTVS:
"Voliť budú môcť aj hospitalizovaní pacienti a zamestnanci košickej Univerzitnej nemocnice, Východoslovenského onkologického ústavu i Inštitútu nukleárnej a molekulárnej medicíny, a to v priestoroch Univerzitnej nemocnice. Tá pripravila volebné miestnosti a zabezpečila možnosť hlasovania pre mobilných pacientov, aj ľudí na lôžku na oboch pracoviskách na Rastislavovej aj Triede SNP. Hovorkyňa nemocnice Ladislava Šustová."
Ladislava Šustová, hovorkyňa Univerzitnej nemocnice v Košiciach:
"V prípade záujmu o účasť na parlamentných voľbách v našom zdravotníckom zariadení musí pacient požiadať obecný, mestský alebo miestny úrad v mieste svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Pacienti pripútaní na lôžko s platným hlasovacím preukazom požiadajú o volebné právo službukonajúci zdravotnícky personál. Následne pacienta na oddelení navštívi príslušná okrsková volebná komisia a umožní mu hlasovanie do prenosnej volebnej schránky."

Modernizovali vybavenie
(01.03.2016; Hornonitrianske noviny; č. 08, SPRAVODAJSTVO/ INZERCIA , s. 4; TASR) 
Nové prístroje pre pacientov financoval Trenčiansky kraj, štát aj samotné bojnické zdravotnícke zariadenie.
BOJNICE. Viac ako 645-tisíc eur išlo v minulom období do modernizácie prístrojového vybavenia bojnickej nemocnice. Celkom dvadsaťštyri nových prístrojov, financovaných z príspevkov Trenčianskeho samosprávneho kraja, vlády a vlastných zdrojov nemocnice, bude môcť využívať viacero oddelení. Informovala o tom Jana Paulínyová, vedúca oddelenia komunikácie a medzinárodných vzťahov Úradu Trenčianskeho kraja.
"Nové prístroje budú pacientom slúžiť na internom, očnom, pľúcnom či urologickom oddelení. K najdrahším prírastkom do vybavenia nemocnice patrí napríklad echokardiograf, ktorý nahradil starý sonografický prístroj v havarijnom stave, fakoemulzifikačný prístroj na operácie predného segmentu oka, nové dýchacie prístroje potrebné k resuscitácii a podpore dýchania, ale aj anestéziologický prístroj kľúčový pre dennodenné zákroky v nemocnici," priblížil riaditeľ nemocnice Ivan Gašparovič.
Na nákup prístrojov prispel kraj zo svojho rozpočtu sumou viac ako 386-tisíc eur, nemocnicu podporila aj vláda čiastkou 100-tisíc eur. Viac ako 161-tisíc eur predstavujú vlastné zdroje nemocnice a sponzorské príspevky boli vo výške šesťtisíc eur.
Bojnická nemocnica, ako ďalej ozrejmil Gašparovič, v súčasnosti intenzívne pracuje aj na otvorení novej očnej ambulancie, na ktorú prispela vláda. Zdravotnícke zariadenie obstaralo všetky potrebné prístroje a pripravilo jej priestory, pričom ambulanciu sprevádzkuje už v najbližšom období.

Nemocnicu bude riadiť akciovka
(01.03.2016; Topoľčianske noviny; č. 08, spravodajstvo/inzercia , s. 3,4; TASR)


Najmodernejšia operačná sála
(03.03.2016; Televízna stanica Markíza; Prvé Televízne noviny; 17:00; por. 7/9; Alžbeta Garajová Maťašovská / Jaroslav Zápala, Mária Chreneková Pietrová)

Jaroslav Zápala, moderátor:
"Poliaci si pripisujú vzácne prvenstvo. Vo Varšave majú najmodernejšiu operačnú sálu v Európe."
Mária Chreneková Pietrová, moderátorka:
"Vyzerá ako zo sci-fi filmu a slúžiť by mala pacientom z celej Európskej únie."
Alžbeta Garajová Maťašovská, redaktorka:
"Všade samé monitory, farebné svetelné lúče a zvláštne zvuky. Obyčajný smrteľník by si ani netipol, na čo všetko tieto zariadenia slúžia. Spolu tvoria hybridnú operačnú sálu, ktorá lekárom otvára celkom nové možnosti."
Miroslaw Zabek, neurochirurg:
"Je výnimočná najmä preto, že počas operácie mozgu môžeme pacientovi tento orgán v reálnom čase aj monitorovať, čo sa doteraz nedalo. V podstate môžeme operovať priamo v prístroje na magnetickú rezonanciu, ktorý je súčasťou sály."
Alžbeta Garajová Maťašovská:
"Tento spôsob ušetrí čas a pacientovi pomôže vyhnúť sa prípadným ďalším zákrokom, pretože často sa stáva, že až dodatočné vyšetrenie ukáže potrebu ďalších operácií. Navyše stála slúži aj na génovú terapiu, ktorá bola doteraz považovaná za liečbu budúcnosti."
Miroslaw Zabek:
"Chirurg stojí pri zákroku za pacientovou hlavou a zavádza kanylu do mozgu na presne určené miesto. Ide o milimetre. Presnosť je tu kľúčová, pretože génová terapia je trvalá. Ak chceme napríklad obnoviť a podporiť bunkovú aktivitu pri Parkinsonovej chorobe, liek musíme aplikovať presne na miesto, kde zaberie."
Alžbeta Garajová Maťašovská:
"Takéto hybridné operačné sály sú na svete len dve. Vo Varšave a v San Franciscu v Kalifornii. Nová poľská pýcha stála šesť miliónov eur a prispela na ňu aj Európska únia. Preto poľskí lekári zdôrazňujú, že bude slúžiť aj pacientom a lekárom z ostatných krajín dvadsaťosmičky."Po prihlásení si vytlačte potvrdenie o členstve (prihlásenie platí len pre členov SLK)


problémy s prihlásením >

 
Reklamná plocha
SLK na Facebooku


 
Sme členmi