SKENDE
Domov » Archív

Rôzne


22.8.2006
     
Stanovisko zo stretnutia prezidentov
22. augusta 2006 sa v priestoroch Slovenskej lekárskej komory  uskutočnilo stretnutie prezidentov zdravotníckych komôr. Na stretnutí rozdiskutovali problémy jednotlivých organizácií vyplývajúce z platnej legislatívy a dohodli sa na nevyhnutných legislatívnych zmenách, ktoré predložia Ministerstvu zdravotníctva SR. Deklarovali, že budú spoločne postupovať pri presadzovaní noviel zdravotníckych zákonov.

17. 7. 2006
  
Pre zidenti stavovských organizácií v rezorte zdravotníctva (Slovenskej lekárskej komory, Slovenskej komory zubných lekárov, Slovenskej lekárnickej komory, Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek, Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov, asistentov, laborantov a technikov) sa na stretnutí s ministrom zdravotníctva 17.7. 2006 dohodli na korektných spôsoboch komunikácie.
Ponúkli pomoc a podporu pri „poľudšťovaní“ zdravotného systému na Slovensku.
Zaoberali sa úlohou a postavením stavovských organizácií v systéme a spoločnosti.
Rozdiskutovali niektoré najakútnejšie problémy slovenského zdravotníctva.
Dohodli sa na ďaľšom stretnutí.
 

Po prihlásení si vytlačte potvrdenie o členstve (prihlásenie platí len pre členov SLK)


problémy s prihlásením >

 
Reklamná plocha
SLK na Facebooku


 
Sme členmi