SKENDE
Domov » Archív

Členské príspevky a ostatné poplatky v r. 2006


Úhrady na č. účtu 2154624456/0200 (VÚB)
  
VS = variabilný symbol
ŠS = špecifický symbol
  
--------------------------------------------------------------------------------
ČLENSKÉ PRÍSPEVKY
a) vek 30 - 65 rokov
2 000 Sk VS: ID z registra  ŠS: rok
--------------------------------------------------------------------------------
b) vek do 30 rokov
1 000 Sk VS: vaše ID z registra  ŠS: rok
--------------------------------------------------------------------------------
c) vek nad 65 rokov, ženy na materskej dovolenke,
nepracujúci dôchodcovia, nezamestnaní
200 Sk  VS: vaše ID z registra  ŠS: rok    
                    
--------------------------------------------------------------------------------
POPLATKY ZA LICENCIE  
  
č. účtu: 2154624456/0200 (VÚB).  
    
L1A samostatná prax
2 000 Sk   VS: ID z registra ŠS: 111
--------------------------------------------------------------------------------
L1B výkon povolania
1 000 Sk   VS: ID z registra ŠS: 222
--------------------------------------------------------------------------------
L1C odborný zástupca
2 000 Sk   VS: ID z registra  ŠS: 333
--------------------------------------------------------------------------------
L1D výkon lekárskej posudkovej činnosti
1 000 Sk   VS: ID z registra  ŠS: 888              
--------------------------------------------------------------------------------
   
REGISTRAČNÝ POPLATOK
  
200  Sk   VS: rodné číslo bez lomítka   ŠS: 444 
--------------------------------------------------------------------------------
POPLATOK ZA AKTUALIZÁCIU REGISTRA
50  Sk    VS: ID z registra    ŠS: 555
--------------------------------------------------------------------------------
POTVRDENIE O BEZÚHONNOSTI (pre nečlenov SLK)
1 000 Sk  ŠS 666
--------------------------------------------------------------------------------
POPLATOK ZA DUPLIKÁT POTVRDENIA O REGISTRÁCII
500 Sk  VS: ID z registra  ŠS: 999
--------------------------------------------------------------------------------
POPLATOK ZA DUPLIKÁT LICENCIE
100 Sk platiaci člen SLK
1000 Sk nečlen SLK  VS:vaše ID  ŠS: 7474 
-------------------------------------------------------------------------------
POPLATOK ZA INFORMÁCIE Z REGISTRA
Spoplatnené podľa cenníka.  VS: mesiac, rok   ŠS: 777
--------------------------------------------------------------------------------
Špecifický symbol je najviac 10-miestny a rozlišuje druh platby, t. j. jednou sumou sa môžu zaplatiť najviac tri druhy poplatkov.
--------------------------------------------------------------------------------
VZOR PLATBY TROCH POPLATKOV NARAZ:
Napr.:
1. členský príspevok na r. 2006
2 000 Sk    VS: vaše ID    ŠS: 2006
    
2. aktualizačný poplatok na r. 2006
50 Sk    VS: vaše ID    ŠS: 555
    
3. poplatok za licenciu  L1A
2000 Sk    VS: vaše ID    ŠS: 111
--------------------------------------------------------------------------------
Na prevodnom príkaze na úhradu bude  uvedené:
Suma  4 050 Sk     VS = vaše ID z registra lekárov  ŠS = 2006555111
    
Prosíme vás, nepripisujte do ŠS žiadne iné číselné znaky ani písmená. Konštatný symbol je pri všetkých platbách rovnaký: 0308.

Po prihlásení si vytlačte potvrdenie o členstve (prihlásenie platí len pre členov SLK)


problémy s prihlásením >

 
Reklamná plocha
SLK na Facebooku


 
Sme členmi