SKENDE
Domov » Kontakty

Slovenská lekárska komora

Slovenská lekárska komora 

Račianska 42/A 
831 02 Bratislava
Tel.: 02/49 11 43 00,  0911 204 496
Fax:
02/49 11 43 01

e-mail: sekretariat@lekom.sk 

Úradné hodiny:
PO       13:00 - 16:00
UT          9:00 - 11:00
ST        13:00 - 17:00
ŠT          9:00 - 11:00
PI nestránkový deň

- nové sídlo SLKBankové spojenie (neplatí pre platbu členských príspevkov a poplatkov za licencie):
VÚB
č. ú.: 2250097756/0200
IBAN: SK02 0200 0000 0022 5009 7756
BIC: SUBASKBX
IČO 17313317
DIČ 2020831835

Úhrady na č. účtu: 21 54 62 44 56/0200 (VÚB) (platí pre platbu členských príspevkov a ostatné platby)
IBAN: SK28 0200 0000 0021 5462 4456
BIC: SUBASKBXRiaditeľ sekretariátu SLK
PhDr. Zuzana Pačesová, MHA
Tel.  02/ 49 11 43 08, 0903 200 520
e-mail: riaditel@lekom.sk

Ivana Hamarová
Tel.:  02/ 49 11 43 00
e-mail: sekretariat@lekom.sk

Recepcia
Mgr. Eliška Vaculková
e-mail: recepcia@lekom.sk


Špecialistka pre koncepčné záležitosti
PhDr. Kvetoslava Kotrbová, PhD., MPH
Tel.: 02/49 11 43 07, 0911 773 112
e-mail: expert@lekom.sk


Odbor registrácie
Mária Szabová
Tel.: 02/49 11 43 02
e-mail: registerslk@lekom.sk 
  
Bc. Róbert Karper
Tel.: 02/49 11 43 03
e-mail: register@lekom.sk

Odbor kontinuálneho vzdelávania, licencií a sekcií SLK
Mgr. Lenka Soľavová
Tel.:
0911 204 486, 02/49 11 43 11
e-mail: vzdelavanie@lekom.sk

Mgr. Martina Hincová
Tel.: 02/49 11 43 04
e-mail: licencie@lekom.sk

pre vzdelávací portál SLK i-med.sk a odborné sekcie kontaktujte:

RNDr. Mária Jurigová
Tel.: 02/49 11 43 11
e-mail: mjurigova@lekom.sk  
 

Organizácia vzdelávacích podujatí
LEKÁR, a.s.
Ing. Martin Laszlo
Tel.: +421 911 199 762

Ing. Jozef Ambro, PhD.
Tel.: 0917 289 273
e-mail: jozef.ambro@karatnet.sk

(kontaktujte IBA pre technickú a softvérovú podporu eKREDIT a kreditný systém)

Odbor finančno – hospodárskej činnosti
Jarmila Repková
Tel.:  02/49 11 43 05; 0911 204 477
e-mail: ekonomika@lekom.sk
      
Adriana Istenesová
Tel.:  02/ 49 11 43 06
e-mail: ekonomka@lekom.sk

Odbor sťažností
Ivana Hamarová
Tel.:  02/ 49 11 43 00
e-mail: sekretariat@lekom.sk

Odbor mediálnych a zahraničných vzťahov

PR a komunikácia:
Tel:
02/ 49 11 43 07
e-mail: media@lekom.sk

Redakcia časopisu Medikom:
PhDr. Eva Sisková
Tel: +421 911 939 347
e-mail: redakcia.medikom@gmail.com
 
Webeditor:
JUDr. Zuzana Dolinková
Tel: +421 911 361 023
email : web@lekom.sk

Zahraničné vzťahy:
Mgr. Lenka Soľavová

Po prihlásení si vytlačte potvrdenie o členstve (prihlásenie platí len pre členov SLK)


problémy s prihlásením >

 
Reklamná plocha
SLK na Facebooku


 
Sme členmi