SKENDE
Domov » INFORMÁCIE V MÉDIÁCH 27.10.2016

 Poslední mohykáni?
(26.10.2016; Život; č. 43, ZDRAVOTNÍCTVO , s. 12,13,14; HENRIETA ĎUROVOVÁ)
Generácia slovenských pediatrov starne, hrozí, že deti nebude mať kto liečiť. Niektoré regióny sú odkázané na PEDIATROV DÔCHODCOV.
POVOLANIE LEKÁRA TREBA ZATRAKTÍVNIŤ, MÁME ICH NEDOSTATOK
Nedávno priniesla TV JOJ milú a zaujímavú reportáž o tom, ako sa v dedine Kuchyňa na Záhorí konečne po dvoch rokoch podarilo otvoriť ambulanciu detského lekára. Bola to taká sláva, akoby do dediny zavítali dalajláma aj s britskou kráľovnou zároveň. A právom. Tento región totiž dlhodobo bojuje s nedostatkom všeobecných lekárov pre deti a dorast a najmä so zvyšujúcim sa priemerným vekom pediatrov. Teraz sa podarilo nájsť mladého pediatra, ktorý predtým pôsobil v DFNsP v Bratislave, no žije vo Veľkých Levároch. Vytúženým lekárom, ktorého prišla privítať hádam celá dedina, sa stal MUDr. Martin Salčík. Začiatkom októbra otvoril svoje ordinácie v Sološnici a v Kuchyni, plánuje svoju prax vykonávať aj pre oblasť Zohor, Láb a Plavecký Štvrtok, v ktorej žije 1 350 detských pacientov. Práve tieto deti a ich rodičia sú v súčasnosti odkázaní na cestovanie za lekárom do Malaciek či Vysokej pri Morave. ,,Dúfam, že sme vytvorili podmienky, ktoré budú v prospech obyvateľov a pre všetky naše deti. Že pacientov nebude veľa, že pán doktor bude mať takú ordináciu a takú prax, aby ste ho nezodrali. Aby tu vydržal, bol spokojný čo najdlhšie. Pre nás je to viac-menej taký malý zázrak, že sme sem dostali detského doktora, o ktorých je taká núdza, pretože na obvody nie je detských lekárov. Pre nás to je veľká vec," vyjadril sa na adresu nového pediatra starosta obce Kuchyňa Róbert Bujna. Práve s nedostatkom pediatrov zápasia aj iné slovenské regióny. Rodičia detí sú zúfalí, samotní lekári tiež. Veľa z nich totiž dosiahlo seniorský vek, no na dôchodok len tak odísť nemôžu. Napokon, kto by za nich ordinoval?
Neatraktívne povolanie?
Lekári majú nízke platy, vysoké nasadenie a každý medik by sa v posledných rokoch rád venoval chirurgickej disciplíne. Podľa Mariana Kollára zo Slovenskej lekárskej komory (SLK) preto treba povolanie lekára nevyhnutne zatraktívniť. Problémom je aj fakt, že zo slovenských lekárskych fakúlt nevychádza dosť absolventov a ekonomických migrantov z iných krajín - lekárov - naša krajina veľmi neláka. Naopak, mnohí naši lekári odchádzajú pracovať do susedného Česka, ak sú jazykovo zdatní, idú ešte ďalej. Momentálne podľa SLK chýba na Slovensku viac než dvetisíc všeobecných lekárov. Počet prijatých uchádzačov na medicínu treba preto podľa komory zvýšiť. ,,Nestačí ich však len vzdelávať. Naším cieľom je, aby sa robila taká zdravotnícka politika, ktorá by medikov primäla ostať pracovať na Slovensku a ak by napriek tomu odišli do zahraničia, aby mali eminentný záujem po nabratí skúseností vrátiť sa späť do našej krajiny," zhrnul Kollár. Vyriešiť treba odchod lekárov do zahraničia, jednoducho treba povolanie lekára zatraktívniť. To, že so všeobecnými lekármi skutočne nie je všetko v poriadku, potvrdzujú aj čísla, ich priemerný vek je bezmála 57 rokov. Populácia lekárov jednoducho starne a je úplne bežné, že napríklad detský lekár má vo svojej ambulancii už tretiu generáciu detí. S tým, že k nemu chodila ako dieťa aj jeho matka, ba dokonca aj babka.
Koniec a čo ďalej?
Jeden z lekárov ordinujúcich na dôchodku je Bohuslav Kolčák, pediater z Nitry. ,,Tento odbor treba jednoznačne zatraktívniť, pretože skutočne nebude mať kto ošetrovať deti," povedal nám, keď sme ho v ambulancii navštívili. Bola jedna hodina popoludní a práve z nej odchádzal maličký pacient spolu s rodičmi. ,,Dnes o pediatriu nie je veľký záujem, pretože je náročná. Na Slovensku je už viac ako 400 pediatrov v dôchodkovom veku, náhrada za nich nie je. To, ako u nás systém starostlivosti o deti funguje, podobne aj v Česku, je v zahraničí vnímané veľmi pozitívne a závidia nám ho. Vonku totiž takto systém nastavený nie je. Napríklad v Británii existujú rodinní lekári, no o deti nie je tak špeciálne postarané ako tu. Pediater je tam považovaný za špecialistu, to znamená, že sa k nemu dostanete až po odporúčaní svojho všeobecného lekára. Európska únia pritom programy detských lekárov podporuje, Slovensko je v tomto smere skutočne na výslní. Očkujeme, chodíme k deťom domov, máme poradne a podobne, to vo svete v takejto podobe nenájdete. Navyše, máme nadstavbu pre dorast, to znamená, že sa o dieťa staráme až do jeho 28 rokov, čím odbúravame prácu všeobecným lekárom. Stretol som sa s americkým pediatrom, ktorý obdivoval náš systém poskytovania zdravotnej starostlivosti deťom od narodenia až do ich prechodu k všeobecným lekárom pre dospelých, systém pregraduálneho a postgraduálneho vzdelávania pediatrov, detských špecialistov a následnú nemocničnú starostlivosť. Žasol, že máme vysokú zaočkovanosť, ako sme docielili, že nám matky s deťmi chodia do detských poradní a dávajú sa zaočkovať," pokračuje Bohuslav Kolčák. ,,Pediatria sa ako samostatný odbor zrušila krátko po revolúcii. Ja sám som absolvent pediatrie na LF UK v Bratislave, kde som sa tomuto odboru venoval od druhého ročníka. Dnes medici končia všeobecné lekárstvo a potom sa špecializujú." Rovnako bije na poplach aj lekárka Zuzana Miškejeová. ,,V niektorých regiónoch detského lekára nevedia získať roky. V našom okrese (Nitra) je dvadsať pediatrov v dôchodcovskom veku, sú tu lekári, ktorí ordinujú vysoko po sedemdesiatke a majú vlastné zdravotné problémy. Sama patrím k lekárom, ktorí mali v ambulancii rezidentov z Česka, prácu si vyskúšali, no jeden z nich sa vyjadril, že veru zváži, či sa bude takto špecializovať. Detský pacient vám totiž nepovie, čo ho bolí, čo sa mu stalo, neurobí to, čo chcete, jednoducho na prácu s deťmi treba trpezlivosť a vypestovať si skúsenosti. Tu vyskakuje aj iný problém, ktorý súvisí s fungovaním ordinácie. A síce ten, že si lekár nemôže sám pripraviť svojho nástupcu a legálne mu predať svoju ambulanciu s pacientmi, ktorú si roky budoval. Jednoducho povedané, karty pacientov patria štátu, a tak, ak lekár skončí, prevezme ich krajský lekár a ten určí, ako s nimi naloží. Teda, či karty rozdelí, alebo ich dá konkrétnemu lekárovi. Bez výberového konania. Už aj v Česku sa dá ambulancia legálne predať, vo vyspelom svete ani nehovorím. Toto je teda tiež problém, ktorí súvisí so starnutím lekárov."
Zachránia nás rezidenti?
Súčasný stav poskytovania zdravotnej starostlivosti v odbore pediatria zodpovedá bežnému štandardu ako v ostatných krajinách EÚ, v niektorých oblastiach dokonca tento štandard prevyšuje, reagovala na naše otázky hovorkyňa MZ SR Stanislava Luptáková a dodala, že ministerstvo neeviduje zvýšený počet podnetov vzťahujúcich sa na poskytovanie zdravotnej starostlivosti deťom a dorastu. ,,Pediatria je špecializačný odbor medicíny, štúdium ktorého trvá štyri roky. Zaoberá sa v teórii a praxi problematikou zdravého a chorého dieťaťa od narodenia do 18. roku a ďalších 364 dní života. Ministerstvo zdravotníctva eviduje skutočnosť, že najväčší počet pediatrov je vo veku nad 50 rokov. Práve na doplnenie a stabilizáciu pediatrov MZ SR spustilo rezidentský program, úlohou ktorého je podpora špecializačného štúdia všeobecných lekárov a lekárov pediatrov. Do rezidentského programu je v rámci špecializačného odboru pediatria zaradených 81 lekárov, prví absolventi tohto štúdia by mali byť v roku 2018, nakoľko rezidentský program sa začal v októbri roku 2014," uviedla. ,,Nedostatok všeobecných lekárov aj pediatrov je aktuálnym problémom nielen slovenského zdravotníctva. Veková štruktúra všeobecných lekárov a pediatrov nie je dnes optimálna, sú regióny, kde pacienti pociťujú ich absenciu. Priemerný vyšší vek pediatrov v praxi je spôsobený celkovým demografickým vývinom v SR, avšak počet absolventov v odbore pediatria nie je výrazne nižší ako v ostatných kľúčových špecializačných odboroch. Práve rezidentský program je projekt, ktorý systémovo pomôže pri riešení tejto problematiky, teda zníženie vekového priemeru všeobecných lekárov a pediatrov, výrazné zlepšenie celkovej edukácie v odbore všeobecného lekárstva a pediatrie, ako aj zvýšenie kvality a dostupnosti zdravotnej starostlivosti v primárnom kontakte."
Pozostatok socializmu?
Na adresu pediatrie sme narazili aj na názor, že takto fungujúci systém starostlivosti o deti je obyčajným pozostatkom socializmu, keď štát oveľa prísnejšie kontroloval vývoj a rast detí a návštevy u lekára patrili niekedy aj k povinným. Napokon, generácia Husákových detí si dobre pamätá povinné očkovania v škole, váženie, meranie, školských lekárov a podobne, detská lekárka poznala osobne celú rodinu, súrodencov, vedela o každom dieťati všetko od jeho narodenia až po dospelosť. Po revolúcii boli snahy zaviesť u nás systém rodinných lekárov, čo však nevyšlo, a tak, našťastie, detskí lekári fungujú stále. Dokedy?
HENRIETA ĎUROVOVÁ
Kto je rezident?
Rezident je mladý lekár, absolvent lekárskej fakulty, ktorý sa špecializuje na prácu lekára v ambulancii v odboroch všeobecné lekárstvo a pediatria. Rezidentský program je financovaný z rozpočtovej kapitoly Ministerstva zdravotníctva SR. Prijímateľom finančných prostriedkov na program sú vzdelávacie ustanovizne, ktoré ich budú distribuovať vybraným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti zapojeným do programu. Z uvedených finančných prostriedkov ostáva hradená mzda rezidenta, jeho náklady na štúdium, ktoré hradí v podobe poplatkov vzdelávacej ustanovizni a odmena pre školiteľov. Môže ísť aj o zahraničných lekárov.

Po prihlásení si vytlačte potvrdenie o členstve (prihlásenie platí len pre členov SLK)


problémy s prihlásením >

 
Reklamná plocha
SLK na Facebooku


 
Sme členmi