SKENDE
Domov

Vnútorné predpisy SLK

- Štatút SLK - novelizovaný na XXXII. Sneme SLK 23.9.2016


- Disciplinárny poriadok SLK - novelizovaný na XXVII. mimoriadnom Sneme SLK 20.10.2012
- Hospodársky poriadok SLK - novelizovaný na XXVI. Sneme SLK 01.06.2012
- Volebný poriadok SLK - novelizovaný na XXXII. Sneme SLK 23.9.2016
- Rokovací poriadok SLK - novelizovaný na XXXII. Sneme SLK 23.9.2016
- Štatút odborných sekcií SLK   - novelizovaný na XXIII. Sneme SLK 26.09.2009
- Štatút Sekcie lekárov - seniorov SLK - novelizovaný na XXIV. Sneme SLK 25.10.2010

Štatút Vedeckej rady SLKúčinný od 08.10.2013  
- Štatút Zahraničného výboru SLK - účinný od 10.03.2015

- Kódex o ochrane lekára - stavovský predpis č. 1, novelizovaný XXIX. Snemom SLK 20.9.2014

- Deontologický kódex SLK - stavovský predpis č. 2, prijatý na XXIX. Sneme SLK 19.9.2014
- Smernica SLK pre vedenie registra - novelizovaná na XXX. Sneme SLK 26.9.2015

- Smernica SLK na vydávanie licencií - novelizovaná na XXX . Sneme SLK 26 .9.2015

Po prihlásení si vytlačte potvrdenie o členstve (prihlásenie platí len pre členov SLK)


problémy s prihlásením >

 
Reklamná plocha




SLK na Facebooku


 
Sme členmi