SKENDE
Domov » INFORMÁCIE V MÉDIÁCH » 2016 » DECEMBER 2016

INFORMÁCIE V MÉDIÁCH 1.12.2016

Rozpočet pre zdravotníctvo
(30.11.2016; Televízna stanica TA 3; Téma dňa; 19:50; por. 2/2; / Peter Bielik)
Peter Bielik, moderátor:
"Som veľmi rád, že v štúdiu televízie TA3 je naším hosťom minister zdravotníctva Tomáš Drucker. Dobrý večer."
Tomáš Drucker (nom. Smeru-SD), minister zdravotníctva (hosť v štúdiu):
"Dobrý večer prajem."
Peter Bielik:
"Pán minister, v dnešných dňoch je témou číslo jeden samozrejme štátny rozpočet, to sú peniaze, ktoré sú vždy až na prvom mieste ako sa hovorí. Predseda vlády tvrdí, že zdravotníctvo dostalo najviac peňazí v histórii. Šéf slovenského Odborového zväzu zdravotníctva a sociálnych služieb naopak tvrdí, že tých peňazí je menej. Kto z nich má pravdu?"
Tomáš Drucker:
"No istým spôsobom majú obidvaja pravdu, pretože ak sa pozrieme na celkové výdavky, ktoré idú na zdravotnú starostlivosť, tak tie narastajú a také neboli veľké ako sú v tomto roku. Treba sa pozerať samozrejme na tempo rastu, treba sa pozerať aj na tempo rastu výdavkov v zdravotnej starostlivosti, to znamená, že v tomto ohľade pán premiér hovorí, že áno, nikdy nebolo toľko peňazí v zdravotníctve ako je tento rok a to je pravda. To čo môžeme ale vidieť, že za poistencov štátu, to znamená štát, ktorý platí poistné ako keby za osoby, ktoré si neodvádzajú samy, pretože ide o maloleté deti, ide o nezamestnaných, ide o dôchodcov, prípadne o ľudí vo výkone trestu, za nich štát platí menej peňazí ako platil v minulom období, nielen v absolútnom čísle, pretože môžeme hovoriť, že tým, ako nám stúpa zamestnanosť, tak nám klesá povedzme množina ľudí, ktorí sú nezamestnaní, ale aj v percente štátu. A v tomto vnímame aj my riziko. Viem, že sa to pánovi ministrovi financií častokrát nepáči tá diskusia v tom, koľko by mal platiť štát a nemal. Tá disproporcia je významná, ja vám poviem len príklad na číslach, že zhruba máme 3 milióny poistencov štátu, o ktorých som hovoril, teda deti, maloletí, dôchodcovia, nezamestnaní, vo výkone trestu, za ktorých platíme niečo medzi 1,2 - 1,3 miliardy eur zo štátneho rozpočtu, teda z vyzbieraných príjmov štátu, to sú rôzne typy daní, poplatkov, ale hlavne dane, priame, nepriame a potom sú to osobitné odvody zdravotného poistenia, ktoré platia ekonomicky aktívni ľudia, čo je tiež len istý typ ako keby zdanenia, ale sú priamo viazané na zdravotnú starostlivosť a tu je zhruba 2,4 - 2,5 milióna ľudí."
Peter Bielik:
"No dobre, hovoríte, že tých peňazí je málo, ktoré platí štát za svojich poistencov, no ale prečo to nebola teda jedna z najväčších tém, alebo dôležitá téma pri celých tých rokovaniach? Naozaj sa hovorilo o rôznych čiastkových súčastiach tej kapitoly takých, alebo onakých, ale o tejto veľkej téme, aká je teda tá vhodná cifra na to, aby štát mohol povedať, že teda platí za svojich poistencov dosť a aby aj tí, ktorí poskytujú zdravotnú starostlivosť, mali tento dojem, prečo sa vôbec o tomto nedebatovalo?"
Tomáš Drucker:
" Ale debatovalo. Debatovalo sa významným spôsobom. Ja poviem, pozrite, máme tu štátny rozpočet, ktorý má ambíciu aj čo sa týka dlhu, aj samotného deficitu tohto roku, máme dlhovú brzdu, to znamená, tá snaha samozrejme je hospodáriť efektívne, máme programové vyhlásenie vlády a priority v rôznych oblastiach. Veľa sa rozpráva o tom, ako je zdravotníctvo neefektívne. My sme sa prihlásili k projektu Hodnoty za peniaze, ale zároveň po čase identifikujeme oblasti neefektivity, ktorá je častokrát spojená priamo s nedofinancovaním rezortu, pretože sú tu rôzne redundantné výkony, ktoré sa poskytujú len vďaka tomu, že sa hľadá spôsob zárobkovej činnosti povedzme nemocníc a získavania peňazí z poisťovní."
Peter Bielik:
" Tak si to rozdeľme. Na jednej strane teda hovoríte, že áno, asi to percento je nízke, na druhej strane ale nešla tá diskusia, možno som zle položil tú otázku, nediskutovalo sa o zvýšení toho percenta, ale naopak ono pokleslo. Musíme to asi oddeliť, pretože to množstvo peňazí je naozaj najvyššie a zároveň ale toto číslo je nižšie. Prečo?"
Tomáš Drucker:
" Ale tá téma pre bežných ľudí je možno zložitá. Preto sa vrátim opäť k tomu číslu, platby za poistencov štátu. Štát má oveľa väčší kmeň poistný, za ktorý platí a platí zaňho oveľa menej ako zaňho platia ekonomicky aktívni. A tu je základný kameň úrazu, o ktorom s ministerstvom financií sa asi ministerstvo zdravotníctva škriepi ostatných x rokov a o ktorom sa asi aj škriepiť budeme a budeme hľadať spôsob. Na konci zdravotníctvo, ak dám tú časť poistencov štátu, je financované zo štátneho rozpočtu, to sú len dane poväčšine. Tak buď zvýšite dane niekomu, alebo inak prerozdelíte peniaze, pretože tie peniaze sa nejako neurodia iným spôsobom, alebo to prenášate na ekonomicky aktívnych priamo cez odvody, to je len nejaká miera spravodlivosti, alebo nespravodlivosti. Áno, za poistencov štátu si myslím, že by malo chodiť významne viac peňazí, môžem porovnávať napríklad Českú republiku s prepočtom obyvateľov na Slovensko, kde majú zhruba rozpočet väčší cez 500 miliónov eur na veľkosť Slovenska, ale zároveň sme konfrontovaní s tým, o čom rozprávame, o neefektivite, o hodnote za peniaze a ministerstvo financií pozerá tak trošku s opatrnosťou a hovorí, poďme na ručné riadenie, poďme ukázať, kde tá miera tej by som povedal spodnej úrovne, ja tvrdím, že tá spodná úroveň už je dosiahnutá a preto sme sa aj dohodli s ministerstvom financií, aj na vláde, že dôjde k dofinancovaniu sektora v budúcom roku. Už to vidíme dnes, že to peniaze si vyžaduje aj kvôli Všeobecnej zdravotnej poisťovni, ale chceme vidieť aké budú zostatky ku koncu roka výdavkové poisťovní, chceme vidieť aký je skutkový stav poisťovne, ale k tomu dofinancovaniu prísť musí."
Peter Bielik:
" Je to pekný terminus technicus, ktorý ste použili, teda že prevziať to ručné riadenie a vypnúť toho autopilota, že naozaj to zadlžovanie niekedy toho autopilota pripomína, čokoľvek človek robí, aj tak si to ide svojou cestou a to zadĺženie narastá. Tak teraz máte ale dilemu, na jednej strane musíte veľmi pozorne počúvať a dávať pozor aký bude stav a situácia v malých a stredných nemocniciach. Tí už sa ozvali a hovoria jednoducho, že na jednej strane im zákon prikazuje zvýšiť platy lekárov, zdravotníckych pracovníkov, na druhej strane práve to, o čom sme hovorili, zníženie odvodu za poistencov štátu, je stále nižšie a nižšie, spôsobuje im to proste deficit a problém. Existuje tam možnosť, že by napríklad rezerva, ktorú si vytvoril minister financií a ktorá už do polovice je vlastne blokovaná v prospech ministerstva zdravotníctva, bola využitá takýmto spôsobom?"
Tomáš Drucker:
" Áno, ale ešte mi dovoľte povedať, to zdravotníctvo oproti minulému roku ide o 120 miliónov eur v celkovej čiastke viac. To zahŕňa ale to, že štát dáva o 120 miliónov eur menej. Takže ak by štát dal len tie isté peniaze čo minulý rok, tak by išlo 240 miliónov eur do zdravotníctva viac, čo by asi zodpovedalo tomu organickému nárastu, ktorý tu je na mzdách, ktoré ste povedali, ktoré sú zákonom definované a dá sa hľadať samozrejme nejaká miera efektivity, alebo neefektivity ale mnohých z tých poskytovateľov, lebo máme aj súkromníkov, máme nemocnice, ambulancie a podobne, nie za všetko je zodpovedný štát, na niektoré sa dajú vybrať peniaze, ale je tu veľká časť akou keby prenesenej zodpovednosti na platiteľov miezd, to znamená zamestnávateľov, ale oni odnikadiaľ inakadiaľ mnohí z nich nevedia zobrať peniaze, len z príjmu. A tá povinnosť štátu by mala byť istým spôsobom im dorovnávať, pretože tú zákonnú povinnosť určil a stanovil štát, ja s tým súhlasím, ale musím aj povedať, že ide do zdravotníctva o 120 miliónov eur viacej, aby sa nehovorilo, že ide menej, ale zároveň podotýkam, podľa môjho názoru je to málo peňazí stále."
Peter Bielik:
" No aby toho nebolo teda málo čo sa týka tej zložitosti a strán, ktoré sa do toho zapájajú, tak vstúpili do toho aj poisťovne, zatiaľ nechtiac, pretože tie malé a stredné nemocnice im nechcú podpisovať zmluvy, opäť je tam práve kameňom úrazu aj toto doplácanie výkonov lekárov, alebo ich výplat, podľa toho zatiaľ teda to kryli poisťovne, už to nemienia robiť a dokonca nejakým spôsobom to chcú od tých nemocníc naspäť. Tam viete si predstaviť, že by ako tretí hráč vstúpil do hry tiež štát?"
Tomáš Drucker:
" No asi hovoríme o zdravotnej poisťovni Union, to je taká aktuálna situácia."
Peter Bielik:
" Týka sa to už čiastočne aj Všeobecnej zdravotnej, dnes tie správy hovorili takisto, síce išlo o MRká a tak ďalej, ale tiež majú ..."
Tomáš Drucker:
" Ale Všeobecná zdravotná poisťovňa si nepýta peniaze späť. Ak si pamätáte, začiatkom roka boli veľké obavy, že poisťovne mali zazmluvnené nemocnice len do konca apríla. My sme mali spoločné rokovanie so všetkými poisťovňami, kde sme sa dohodli do konca septembra, následne do konca roka s tým, že štát zabezpečí dofinancovanie vo vzťahu k tomu, aké boli vyššie náklady. My sme od júna rokovali aj v zastúpení všetkých poisťovní zdravotných na ministerstve financií a nehovorím, že to boli jednoduché rokovania. Ministerstvo financií argumentovalo zvýšenou ekonomickou aktivitou a teda oveľa vyššími príjmami od ľudí, ktorí zarábajú, s ktorými sa tiež nepočítalo. My sme argumentovali, že tie náklady sú vyššie ako tie príjmy, bol prepočet ročného zúčtovania a potom sme dospeli k nejakému spoločnému konsenzu 35 miliónov eur, ktoré sa dofinancovali bol to konsenzus, na ktorom teda sme sa v závere, či už v miernej nespokojnosti, alebo na hranici spokojnosti aj Všeobecná, aj Dôvera zhodli, ja som mal pocit, že je to rovnako aj s Unionom, pretože v tom čase sa pokračovalo. Teraz prišiel Union s tým, že chce doplatiť ako keby od nemocníc ten rozdiel v cene, ktorý od apríla mali, pretože od apríla aj Dôvera, aj Union si dali doložky k zmluvám s nemocnicami, že ak sa to nedofinancuje, tak tie zvýšené úhrady si budú pýtať späť. Dôvera k tomu nepristúpila napriek tomu, že aj dôvera zaznamenáva pokles napríklad výdavkov, cashflowu, to znamená peňazí, ktoré mali, mali vyššie výdavky ako príjmy. Myslím si, že, a nechcem sa dotknúť zdravotnej poisťovne Union, ale má najmenší dopad z hľadiska cashflowu oproti Dôvere a už vôbec nie oproti Všeobecnej zdravotnej poisťovni, ale vnímam aj to, že sú najmenšia poisťovňa."
Peter Bielik:
" A je to medzi nimi, je to medzi nemocnicami a poisťovňami."
Tomáš Drucker:
" Je to určite medzi nimi. Samozrejme, že som povedal, že pokiaľ by mal byť nejaký problém, ja som aj dnes hovoril s pánom generálnym riaditeľom zdravotnej poisťovne Union, sme v kontakte aj s asociáciami súkromných nemocníc a hľadajú riešenie, aby sa dohodli, zas deklaratórne vytvára sa okamžite rýchla panika. Vypovedali zmluvy zdravotnej poisťovni Union, ale to neni prvýkrát čo sa niečo takéto udialo a táto diskusia tu častokrát býva."
Peter Bielik:
" A je tam ešte ročná lehota, aby sa dohodli, takže."
Tomáš Drucker:
" Áno, presne tak, to znamená, že nie je ohrozená zdravotná. Musia nájsť riešenie, pretože aj Union si asi uvedomuje, že by stratil licenciu v prípade, že ak by došlo k skutočnému ukončeniu výpovede."
Peter Bielik:
" No vy si, nie vy, ale možno poslanec Valocký vám otvára ďalšiu možno takú veľmi príjemnú nádobu so sladkosťami pripomínajúcu aspoň, pretože tá možnosť, že sa zrušia stropy pri zdravotných odvodoch tak môže vyzerať, 82 miliónov, to znie naozaj zaujímavo. O to viac peňazí by malo prísť do tohto systému, ak sa teda zrušia stropy na zdravotné odvody. Je teda tá suma 82 miliónov naozaj viazaná na 15 tisíc ľudí? Lebo vy ste povedali, ste sa vyjadrili, že malo by sa to dotknúť asi 15 tisíc ľudí."
Tomáš Drucker:
" Áno, ale aj tu mi dovoľte uviesť jednu vec. My sme pristúpili k zrušeniu vymeriavacieho základu, to znamená tých stropov na vymeriavacích základov pri platení odvodov, to išlo ruka v ruke napríklad k zrušeniu platby na zdravotné alebo odvodov pri dividendách, takisto to išlo ruka v ruke k tomu, že som hneď povedal, že niekto to môže pociťovať ako istý trest, že proste tak prečo nás úspešných trestajú, tých 15 tisíc lepšie zarábajúcich ľudí. My sme ale reagovali aj na pripomienku Svetovej zdravotníckej organizácie, že systémy solidárne verejného zdravotného poistenia majú byť spravodlivé a bez výnimiek, aj keď istá odvodová odpočítateľná položka, ktorá je zavedená pre tých najmenej zarábajúcich, takou výnimkou je, ale toto je iná téma. A sľúbil som a tak som to aj verejne deklaroval, že chceme trošku zvýšiť dôveryhodnosť aj v tom, že ak platíme dane, odvody, tak musíme mať nejaký pocit toho, že tam nie je priamo úmerná zásluhovosť, ale pocit protihodnoty, viete, na akých cestách sa vozíme v autách, aké služby v štáte máme a jednou takou kľúčovou službou je zdravotníctvo a tu sa dostávam, tam kde vidím obrovský dlh je napríklad v stave našich nemocníc, štátnych nemocníc, to sú vlastníctvo tejto krajiny, viete, sa nemôžeme rozprávať, že tu sú súkromníci a štátni."
Peter Bielik:
" Áno, ale tam ste si vytvorili istý priestor 72 miliónov, alebo 70 miliónov."
Tomáš Drucker:
" Ale tých 70 miliónov pochádza práve z týchto peňazí, to znamená."
Peter Bielik:
" Aha, preto o tom hovoríte."
Tomáš Drucker:
" Preto o tom hovorím, pretože sme sa dohodli, že tieto peniaze nepôjdu na zdravotnú starostlivosť, ale my sme ich taký technickým koliečkom dostali do kapitoly rozpočtu a pôjdu na investície do nemocníc, do rekonštrukcií."
Peter Bielik:
" No ale aj tak, tých 15 tisíc lepšie zarábajúcich ľudí, to je príjem od 4200 a tak ďalej a vyššie, tak tí, týchto 15 tisíc ľudí sa má poskladať na 82 miliónov eur, asi nebudú príliš nadšení."
Tomáš Drucker:
" No tak vychádza to tak, nie sú nadšení, zas budú platiť nižšie dane, ich efektívna sadzba je niekde okolo 11 % z toho rozdielu. Ale ja rozumiem, že nebudú. Teraz vám dám príklad. Viete, ak NKÚ konštatuje, že 80 % našich štátnych zariadení je v havarijnom a dezolátnom stave, kto to zaplatí? No zaplatí to iba štát, ale štát je taká virtuálna, tak ako keby otesánek, za ktorý sa skrývate, ale štát hospodári len so svojimi príjmami a to sú opäť poväčšine dane. No tak ak chcete mať vyššie dane, buď budete mať lepšiu ekonomiku a myslím si, že našej ekonomike sa pomerne dobre darí, alebo potom môžete zvýšiť príjmy, alebo niekde uzavrieť náklady. A tu by sme mohli iba hovoriť - dobre, tak zaveďme vyššie dane na dividende, alebo zvýšme DPH aby sme mali viac príjmov. A už posledný príklad, teraz sa diskutuje, že v Maďarsku chcú zaviesť 7 %-nú daň z príjmu právnických osôb, ale majú 27 % DPHčku. Viete, no tak niekde musíte tie príjmy nahradiť. My sme povedali, že chceme urobiť spravodlivosť vo verejnom zdravotnom poistení, ale tie peniaze použijeme na obnovu našich zariadení."
Peter Bielik:
" To znamená, tých 70 miliónov z tých 82, ktoré chcete získať zrušením stropu na zdravotné odvody, malo ísť priamo do tých budov. Ako to pocíti ten pacient, ako to pocíti ten personál?"
Tomáš Drucker:
" No máme niektoré nemocnice, ktoré skutočne sú v dezolátnom stave. Bratislava od 82.-ho myslím, kedy sa rozhodlo, že sa bude budovať nemocnica, tak hlavne v tých veľkých a to sa týka Univerzitnej nemocnice Bratislava, ktorá dneska pozostáva z 5 takých nemocníc, sa nič poriadne neurobilo."
Peter Bielik: " To znamená, pacient príde a čo tam teraz uvidí maliara?
Tomáš Drucker:
" Chceme robiť urgentné príjmy, napríklad to, kde je bezprostredný ..., prebudovať urgentné príjmy v Bratislave, pohotovosti urobiť. Detská fakultná nemocnica, chceme aby vznikol z nej Národný ústav detského zdravia, najšpičkovejšia nemocnica pre deti, bude potrebovať budovať nové centrá, potrebujeme aj tam vybudovať komplet nový urgent s pohotovosťou."
Peter Bielik:
" To znamená niečo, čo sa týka tých hrubých stavieb, stavebných úprav, úprav interiérov."
Peter Bielik:
" Aj, ale nehovorím teda, aby som neostal pri Bratislave, aby si zas nemysleli ľudia, že len je o Bratislave, aj keď Bratislava je trošku špecifická v tom, že v minulosti napríklad nemohla čerpať prostriedky z operačného programu zdravotníctvo, ale máme tu Banskú Bystricu, Rooseveltovu nemocnicu, ktorú chceme zrekonštruovať, ona čiastočne už rekonštruova..., v Žiline treba dať peniaze a plus to, čo sa pýtate, je to aj o zdravotníckej technike. Národný onkologický ústav, naše špičkové centrum na onkológiu, má veľmi zastaralé prístrojové vybavenie, napríklad lineárny urýchľovač, ktorý je veľmi dôležitý a nielen Národný onkologický. Takže aj toto je v pláne v týchto 70 miliónov a v neposlednom rade aby som to uzavrel, náš záväzok konečne postaviť detenčný ústav. Nemáme ho na Slovensku, spolu s pani ministerkou spravodlivosti, podpredsedníčkou vlády sme sa dohodli, budeme predkladať spoločný materiál, myslím, že máme na tom zhodu aj na mieste a je to jedna z vecí, ktoré sme sa zaviazali a chceme detenčný ústav vybudovať."
Peter Bielik:
" Pamätáme si aký bol tlak verejnej mienky."
Tomáš Drucker:
" A poslednú vec, viete, je to 80 miezd a kto má zaplatiť tých 80 miezd? Rodinní príslušníci postihnutých pacientov?"
Peter Bielik:
" Chápem. Pamätám si aký bol tlak verejnej mienky keď dochádzalo k tým škandálom bohužiaľ. Teraz už dlho škandály podobného charakteru neboli. Buďme radi a vybudujme to centrum skôr než k nim príde. Ak dovolíte, to sme sa teda pozreli na tú stránku príjmovú, teraz skúsme sa pozrieť tam, kde môže nám ten príjem niekde unikať. Veľkou neznámou vo vzorci vždy býval Všeobecná zdravotná poisťovňa, koniec koncov to sme videli po nástupe nového vedenia, keď zrazu povedali, že nie 13 miliónov, 16 miliónov zisk, ale strata 283 miliónov, obrovské číslo. Nemala po takom zistení okamžite začať v štátnej zdravotnej poisťovni nútená správa, keď už teda nie konkurz, ale?"
Tomáš Drucker:
" Všeobecná zdravotná poisťovňa má osobitné postavenie ako zdravotná poisťovňa, tak ako banky, tak aj komerčné poisťovne, aj zdravotná, Fond národného majetku, aj z hľadiska zákona o konkurze, reštrukturalizácii, nemôže dôjsť len tak ako ste povedali ku konkurzu. Existuje inštitút nútenej správy, ale existuje aj v rámci iných opatrení, ktoré ukladá Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. To prvé, ktoré je v rámci dohľadu v takomto prípade, keď klesne vlastné imanie pod základné imanie, v tomto prípade dokonca až do záporného, to znamená áno, zdravotná poisťovňa je v predĺžení, ale má dostatok likvidity na uhrádzanie si svojich záväzkov, ale konkurz nemôže vyhlásiť, lebo zákon neumožňuje vyhlásiť konkurz kým sa nenachádza spoločnosť v nútenej správe a pokiaľ by takýto súhlas na konkurz neudelil Úrad pre dohľad."
Peter Bielik:
" Nútená správa?"
Tomáš Drucker:
" Ale pred nútenou správou existuje niečo ako sa volá ozdravný plán, to znamená ozdravný plán bol nariadený predložiť úradom, momentálne sa vypracováva, bude posúdený dozornou radou, akcionárom a následne úradom. Ozdravný plán je o tom, aby predstavil vedenie poisťovne a ako sa chce z danej situácie dostať. Už len poslednú bodku k tomu, situácia vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni, ja som už párkrát sa k tomu vyjadril, to nie je v tom, že by sa peniaze nejaké, ja použijem tvrdé slov, ukradli. To je o tom, že sa minuli na zdravotnú starostlivosť, pretože sa zazmluvnilo aj vďaka platom, aj vďaka navýšeniam viac peňazí ako do systému prišlo, pretože štát, áno, aj štát istým spôsobom nedofinancovával, ale ja pripúšťam aj nehospodárnosť možno v sieti, pripúšťam nehospodárnosť v niektorých typoch výkonov, to všetko hovorím, ale najväčší problém, ktorý som vždy hovoril v prípade tohto problému s dlhom je, že sme sa to nedozvedeli včas, pretože nám niekto istým spôsobom chcel zakryť tieto skutočnosti, aj keď bolo zrejmé, že to je len otázka krátkeho času, kedy to musí prísť najavo."
Peter Bielik:
" To bolo vedomé a zámerné, že to niekto nepovedal, zakryl, preúčtoval, tak aby to chvíľku nebolo vidieť? Možno si kvôli tomu vyplatil odmeny,pretože bol v zisku?"
Tomáš Drucker:
" Pozrite, to sú všetko hypotetické otázky. Ja môžem povedať, že asi áno a neviem sa, a nechcem sa k tomu, pravda je taká, že na to nemal právo niekto, aby takýmto spôsobom nedotváral, a teraz sa vrátim zas k tomu technickému spôsobu, technické rezervy. Či už to bolo s plným vedomím, alebo to bolo v dobrej viere, na to sa ja nechcem vyjadrovať. Bolo to zamlčovanie skutkového stavu."
Peter Bielik:
" A navyše keď sa hovorilo o tých technických rezervách, tak druhým argumentom prečo je tá strata taká vysoká bolo, že pod vznik účtovnej straty sa podpísal aj historický rast nákladov na zdravotnú starostlivosť. Prečo minulý rok, alebo teda v krátkom období predtým mali nejako historicky narásť náklady na zdravotnú starostlivosť?"
Tomáš Drucker:
" Každý rok narastajú istým spôsobom. Opakujem, sú tam niektoré organické nárasty napríklad v spotrebe liekov. Spýtate sa, prečo nám narastú o 52 miliónov každý rok lieky? Máme viac chorých? No nemáme, ale väčšia spotreba, väčšia indukovaná preskripcia. Je pravda, že nám aj niektoré drahšie lieky sa dostávajú do systému, ale cena liekov klesá. Ale to, kde to narástlo, boli dohody v oblasti ambulantnej sféry, napríklad zrušili sa poplatky, tie sa tiež prejavili, ambulantná sféra žiadala, aby im boli uhrádzané tieto výpadky. Mali sme tam 74 miliónov zvýšené náklady na ústavnú zdravotnú starostlivosť, teda nemocnice, boli vyššie peniaze na mzdy, zaviedol sa zákon napríklad za zdravotníckych pracovníkov ako sú sestry a ostatní, zvýšili sa náklady, bolo treba zvýšiť aj platbu z poisťovne, dokopy to bolo zhruba o 224 miliónov koľko narástli náklady."
Peter Bielik:
" Ktoré sa ale dali kalkulovať vopred. To nebolo prekvapenie. Predsa pre manažéra Všeobecnej zdravotnej poisťovne skúseného, a teraz či hovoríme o pánovi Foraiovi, alebo o pánovi Vaďurovi, ktorí tam pracovali roky, to predsa nemôže byť problém zistiť ..."
Tomáš Drucker:
" Tak niektoré veci sú o negociácii, viete. Zvýšené mzdy boli, alebo zvýšené úhrady boli v apríli 2016, to znamená, časť, ešte ten prvý kvartál nás dobehne v roku 2017 a rozpočet sa schvaľoval k 15. októbru na vláde 2015, ale áno, aj tu platí, a teraz nechcem, aby to znelo, pretože som súčasťou vlády, štát musí dostáť svojich záväzkov a financovať dostatočne zdravotníctvo, lebo je to aj spoluzodpovednosť štátu."
Peter Bielik:
" Uvidíme s akými výsledkami príde nové vedenie, už len to, že sa tie čísla objavili na verejnosti a že sa teda priznali, tak je dosť dôležité, uvidíme čo sa s tým dá robiť. Pán minister, záverečná otázka. Každý politik na začiatku svojho obdobia, keď sa teda dostane do nejakej funkcie, tak si dá nejaký, niečo, čo po ňom zostane, aspoň chce, veľmi malému percentu z nich sa to aj podarí, ale čo by to malo byť vo vašom prípade? Univerzitná nemocnica to už asi nebude, že?"
Tomáš Drucker:
" No Univerzitná nemocnica si myslím, že to bude, ale to čo sme jasne pomenovali aj v programovom vyhlásení vlády a často to používam, ale je to tak, samozrejme, že je to nejaký hmatateľný výkaz toho, čo sa podarilo, to sú tie ... úmrtia, pre bežného človeka to je len štatistika. Keď je negatívna, tak všetci to vnímajú zle, keď je pozitívna povedia, ale mne to nič neprináša, takže to je ten druhý bod a to je subjektívny aj pocit našich spoluobčanov a pacientov, že sa zdravotníctvo posúva k lepšiemu, to znamená áno, to sú aj tie rekonštrukcie, to sú lepšie naše zariadenia, pretože my na Slovensku máme výbornú zdravotnú starostlivosť, viete, málokto bol povedzme v Anglicku si pozrieť, že tam sa na čakačku čaká 3-krát tak dlho ako u nás keď nemáte verejné zdravotné poistenie. Chcem, aby ľudia mali lepší pocit zo slovenského zdravotníctva a reálne chcem aj systematicky pomeniť niektoré veci, ale také hmatateľné veci sú určite aj nová nemocnica v Bratislave, nový koncept pre vzdelávanie medikov, ale neni to len o Bratislave. Chceme, aby naše zariadenia, ambulancie vyzerali lepšie a aby hlavne ľudia pociťovali, že zdravotníctvo sa mení k lepšiemu. Je to aj o vzťahoch samozrejme."
Peter Bielik:
" Ten projekt tej nemocnice teda ešte žije?"
Tomáš Drucker:
" Áno, my máme záväzok predložiť na vládu koncept novej nemocnice, myslím si, že ho máme celkom pomerne dobre pripravený, komunikujeme s partnermi aj zo vzdelávania, aj zo samosprávy, aj s odborníkmi ako by mal vyzerať. Opakujem, už to nie je nič tajné, ja predpokladám, že Bratislava bude potrebovať nový koncept Univerzitnej nemocnice nielen v podobne novej budovy, áno, tá je potrebná a nielen možno jedna, musíme zrekonštruovať aj Ružinov, to je katastrofálny stav aj našich nemocníc, ktorý tu je, ale ten koncept by mal subsumovať aj naše súčasné špičkové zariadenia, ktoré tu máme. Už som hovoril aj o koncepte Národného ústavu detského zdravia. Je toho veľa, je to pripúšťam, viete, trieštia sa nám niekedy sily, ale musíme ľuďom ukázať, že aj tie priebežné dodávam, zákon o liekoch a iných veciach, tie výsledky a pokiaľ človek to neohmatá, neuvidí, neucíti, že aha, tak tu je niečo nové, tak sa mu ťažko vníma tie systémové zmeny niekde v pozadí."
Peter Bielik:
" Vy ste manažér a samozrejme to množstvo oceníte, pretože tej roboty keď je veľa, tak manažér má čo robiť a na druhej strane my ako novinári to oceníme tiež, lebo máme o čom vysielať a o čom diskutovať s našimi politikmi. Ak teda správne rátam, do 15. decembra by mal byť predložený ozdravný plán Všeobecnej zdravotnej a potom ešte môžeme očakávať ďalší koncept čo sa týka aj Univerzitnej nemocnice, respektíve tej nemocnice pre deti, ktoré ste avizovali, takže to určite budú ďalšie témy vhodné na rozhovor. Budem veľmi rád, keď nás opäť navštívite. Ďakujem pekne."
Tomáš Drucker:
" Veľmi pekne ďakujem za pozvanie a prajem pekný večer dnes ešte."
Peter Bielik:
" Dovidenia."
Tomáš Drucker:
" Dovidenia."

Jozef Valocký už nie je riaditeľom nemocnice v Nitre: Vedenie prevzal Koleják
(30.11.2016; www.nitra.dnes24.sk; Nitra, , s. -; Lucia Šútorová)
Vedenie Fakultnej nemocnice v Nitre už prevzal nový riaditeľ. Jozef Valocký prijal miesto, ktoré mu ponúklo Ministerstvo zdravotníctva SR.
Jozef Valocký už nie je riaditeľom Fakultnej nemocnice v Nitre. Potvrdil nám to nový riaditeľ nemocnice Kamil Koleják. Nový riaditeľ prevzal funkciu po Jozefovi Valockom už 29. novembra. "Vedením fakultnej nemocnice v Nitre bude poverený doterajší prednosta Neurochirurgickej kliniky FN Nitra MUDr. Kamil Koleják, ktorý nemocnicu už v minulosti viedol," informuje aj web ministerstva zdravotníctva.
Jozef Valocký opúšťa brány nitrianskej nemocnice po takmer deviatich rokoch. "Pán doktor Valocký bol zamestnaný vo FN Nitra od 01. januára 2008 do 28.novembra 2016," uviedol nový riaditeľ FN Nitra Kamil Koleják.
Jozef Valocký prijal ponuku Ministerstva zdravotníctva SR. "Od 29. novembra 2016 vykonáva funkciu riaditeľa Národného onkologického ústavu," potvrdil nový riaditeľ FN Nitra Kamil Koleják. Vedenie NOÚ prevzal po Jozefovi Dolinskom.
"V Nitre som pôsobil osem rokov a možnosť viesť NOÚ som prijal ako manažérsku výzvu. Mimoriadne mi záleží na tom, aby sa toto zariadenie aj naďalej profilovalo ako pracovisko, kde sa poskytuje špičková zdravotná starostlivosť na tej najvyššej úrovni" píše sa v reakcii Jozefa Valockého na webe ministerstva.
Pod vedením Jozefa Valockého FN Nitra získala od Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) ocenenie Nemocnica roka.

Rušenie preukazov poistenca s čipom prešlo do 2. čítania
(30.11.2016; www.poistovne.sk; poistovne.sk, 18:30, s. -; SITA)
Ministerstvo zdravotníctva plánuje využiť elektronické občianske preukazy.
Poslanci posunuli do druhého čítania novelu zákona o národnom zdravotníckom informačnom systéme. Podľa novely ministerstvo zdravotníctva už nepočíta s preukazmi poistenca s elektronickým čipom, ktoré malo Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) začať vydávať od júna 2017.
"Plánujeme využitie elektronických občianskych preukazov s tým, že sme sa dohodli s ministerstvom vnútra o takzvanom prechodnom období do roku 2021," povedal minister zdravotníctva Tomáš Drucker ešte v septembri. Osoby, ktorým bol vydaný občiansky preukaz s elektronickým čipom, budú môcť podľa zverejnených informácií takýto občiansky preukaz použiť aj na prístup k údajom v elektronickej zdravotnej knižke, ako aj na svoju identifikáciu u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.
Minister vnútra Robert Kaliňák pred časom informoval, že deťom do 15 rokov sa budú vydávať občianske preukazy bez fotky. "Budú slúžiť výhradne ako zdravotná karta, čiže bude to tá istá platforma. U rodičov, ktorí budú mať záujem, môže byť vydaný občiansky preukaz dieťaťa aj s fotkou, ale len na obmedzenú dobu a môžu ho použiť zároveň ako cestovný doklad po Európe. Čiže sa to zjednoduší oproti veľkému pasu," poznamenal minister.

Po prihlásení si vytlačte potvrdenie o členstve (prihlásenie platí len pre členov SLK)


problémy s prihlásením >

 
Reklamná plocha
SLK na Facebooku


 
Sme členmi