SKENDE
Domov » Legislatívny výbor SLK

Zloženie Nového Stáleho Legislatívneho výboru SLK (aktívny od 24. septembra 2016)

Nový stály výbor SLK pre legislatívu (aktívny od 24. septembra 2016 - XXXII. Snem SLK):


Predseda:   MUDr.  Ernest Sivík


Členovia:    MUDr. Andrej Havrilla
                     MUDr. Milan Jedlička
                     MUDr. Miroslav Rentka
                     MUDr. Igor Sloboda
                     MUDr. Valéria Vasiľová
                     MUDr. Jana Wirtschafterová
                     MUDr. Magdaléna Perichtová


Právne zastúpenie SLK:  Advokátska kancelária ŠKODLER & PARTNERS, s.r.o. Bratislava


KONTAKT NA ČLENOV NOVÉHO STÁLEHO LV SLK

Po prihlásení si vytlačte potvrdenie o členstve (prihlásenie platí len pre členov SLK)


problémy s prihlásením >

 
Reklamná plocha
SLK na Facebooku


 
Sme členmi