SKENDE
Domov » Vzdelávanie » Archív vzdelávacích aktivít SLK

ARCHÍV PODUJATÍ 2007

 

2. Európska konferencia nemocničnej techniky
SLOVENSKÁ SONOGRAFIA ‘07
  
Usporiadateľ: SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ PRE ULTRAZVUK V MEDICÍNE
  
v spolupráci s organizáciami:
BENIMED sro. Piešťany
SPOLOK LEKÁROV V PIEŠŤANOCH
SLOVENSKÁ LEKÁRSKA SPOLOČNOSŤ
SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY a.s.
ČESKÁ SPOLEČNOST PRO ULTRAZVUK V MEDICINĚ
ČESKO-SLOVENSKO-ŠVAJČIARSKA LEKÁRSKA SPOLOČNOSŤ
  
18.- 20. októbra 2007, Piešťany
Spoločenské centrum, Slovenské liečebné kúpele Piešťany a.s.
  
Konferencia „Slovenská sonografia 2007“ nie je len o sonografii a jej novinkách (samozrejme, tie sú hlavným dôvodom k tomu, aby sme sa spolu na odbornej akcii stretli), ale aj o osobných stretnutiach, o výmene praktických skúseností, o zmene prostredia a o hlbokých zážitkoch.
     
  
- kompletný podrobný program konferencie nájdete od 15. septembra na stránke www.ssum.sk

Eliminácia negatívnych účinkov spôsobených alkoholom: koordinovaný európsky postup 
(Reducing the Harm Caused by Alcohol: A Co-ordinated European Response)
  
Usporiadateľ: The Royal College of Physicians, Londýn, UK
    
13. november 2007, Londýn, Veľká Británia
  
Cieľom konferencie je zdieľanie najnovších poznatkov a skúseností prostredníctvom stretnutia zástupcov z Veľkej Británie a európskych medicínskych odborov a vytvorenie Charty pre spoločný postup pri eliminácií škôd, spôsobených alkoholom v Európe. 
     
  
  

  
Usporiadateľ: Rakúsky Zväz nemocničných technikov (ÖVKT) v spolupráci so zväzmi IFHE-Európa a s podporou skupiny VAMED
  
5.-7. september 2007, Viedeň, Rakúsko
  
- "DNEŠNÉ PRACOVNÉ POSTUPY V NEMOCNIČNEJ TECHNIKE, VYVÁŽENOSŤ MEDZI ISTOTOU, DOSIAHNUTEĽNOSŤOU A HOSPODÁRNOSŤOU"
  
2. ročník konferencie "Riešenia pre lepší manažment zdravotníckych zariadení" 2. ročník medzinárodnej konferencie "Indikátory kvality a kvalita života"       
           
Usporiadateľ: Slovenská lekárska komora, pod záštitou prezidenta SR 
18. 5. 2007, Výstavisko Incheba Expo, Bratislava   
  
program konferencie
  
Cieľom konferencie bolo preskúmať možnosti zjednotenia indikátorov kvality v krajinách EÚ. 
  
- list prezidenta SR I. Gašparoviča účastníkom konferencie
  
- prednesené príspevky:
  
m. prof. MUDr. Milan DRAGULA, PhD. (SLK, SK): Filozofia porovnania kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti v SR a krajinách EÚ / Philosophy of comparing the quality indicators of provided medical care in the Slovak Republic and EU Member States
  
prof. Marjan PAJNTAR (SI): Kvalita zdravotnej starostlivosti v Slovinsku – Výsledky hodnotenia kvality v operatívnej gynekológii a perinatológii / Quality of Health Care in Slovenia - Results of quality assessment in operative gynaecology and perinatology
  
prof. Dr. Robert FISCHER (A): Projekt Svetovej obchodnej organizácie „Path“ v Rakúsku – medzinárodné porovnanie indikátorov kvality / WTO Project “Path” in Austria – International comparison of quality indicators
  
Dr. Miklos FEHER (HU): Indikátory kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti v Maďarsku / Indicators of provided Medical Care in Hungary
  
MUDr. Janka JANČOVIČOVÁ (ÚDZS, SK): Indikátory kvality a zmluvné vzťahy medzi poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti a zdravotnými poisťovňami / Quality Indicators and contractual relations between health care providers and health insurance companies
   
MUDr. Lucia VITÁRIUS (VšZP, SK): Indikátory kvality z pohľadu VšZP / Quality Indicators from the point of view of The General Health Insurance Company
  
prof. MUDr. RNDr. Rudolf PULLMANN, PhD., PhDr. Ing. Dušan KOMPIŠ (SK): Vieme merať kvalitu života? / Are we able to measure the quality of life? 
Konferencia "Zdravie je bohatstvo - Zlepšovanie organizácie zdravotníckej starostlivosti   v SR"    
     
Usporiadateľ: Slovenská akadémia vied (Prof.MUDr. Ján Slezák, DrSc.) v spolupráci s kanceláriou prezidenta SR, Európskou akadémiou vied a umení, Ministerstvom zdravotníctva SR a kanceláriou WHO v Bratislave
  
20.2.2007, hotel Bôrik, Bratislava
  
Prof. Dragula, MUDr. Buzgó: prezentácia PREČO ODCHÁDZAME A AKO CHCEME ZOSTAŤ
  
skrátené texty prednášok

Konferencia "Kroky k rozvoju", 7.2.2007
     
Dňa 7.2.2007 sa konala v hoteli Holiday Inn v Bratislave odborná konferencia ZZP SR "Kroky k rozvoju".
  
Prezentácia MUDr. Hanzena: EFEKTIVITA A KVALITA POSKYTOVANEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI & SIEŤ ZDRAVOTNÍCKYCH ZARIADENÍ - POHĽAD SLOVENSKEJ LEKÁRSKEJ KOMORY 
Medzinárodná konferencia Management nemocníc založený na kvalite a bezpečnosti - Hospital Management based on Quality and Safety
  
Usporiadateľ: Slovenská lekárska komora a Asociácia európskych nemocničných lekárov (AEMH) 
Bratislava, 27. apríl 2006      
List prezidenta AEMH delegátom konferencie >>>   
  
Speakers´list >>> (prednášky len v anglickom jazyku)
    
Quality of Hospitals in Europe
Special guest speaker:
-Dr. Irena Belohorská, Member of European Parliament, former Minister of Health
    
Hospital Budgets
Political background and divergences in the different EU countries
- Dr Yves Guisan, Vice-President of the Swiss Medical Association, Member of the Swiss Parliament
    
Hospitals and DRGs: findings from HOPE survey (cancelled) - Pascal Garel, Chief Executive of HOPE (European Hospital and Healthcare Federation), prevented
    
Quality Programmes
The Launching of Ouality Management Systems in Health Care
Dr. Martin Olej, Slovak Medical Chamber
Implication of Doctors in Management
Dr Raymond Lies, President of the AEMH, Director General of the Kirchberg Hospital in Luxembourg
    
Labour Conditions of Doctors
Doctors and working time – a never ending story?
Dr Frank Ulrich Montgomery, President of the Marburger Bund (German Doctors’ Trade Union)
Working conditions of hospital doctors in a patient safety context
Dr Paolo Simoes, Member of the Board SIM - Sindicato Independente dos Médicos(Portuguese Doctors’ Trade Union)
    
Training of Hospital Staff
Medical training in European Hospitals
Dr. Tiago Reis Marques, PWG (Permanent Working Group of European Junior Doctors)
Nursing Education as one of the Cornerstone for Patient Safety and Innovation
Paul de Raeve, Secretary General of the EFN (European Forum of Nurses Associations)
    
Patients Safety
Experiences from the HOPE Exchange Programme 2005
Dr. Ľudmila Lysinová, former State Secretary of Health
No patient safety without quality in management
Dr Marie Wedin, President of the Swedish Medical Association of Senior Hospital Physicians, chair of the AEMH working group on Risk Management
    
Q & A - Panel discussion
  
Conclusion “Quality in Hospital Management is a major component in the improvement of Patient Safety

Medzinárodná konferencia Indikátory kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti
Usporiadateľ: Slovenská lekárska komora
Bratislava, 12. máj 2005
  
Prezentácie >> 

Informačné semináre Systémy manažérstva kvality v zdravotníctve
Usporiadateľ: Slovenská lekárska komora
Bratislava, 2. november 2004
Banská Bystrica, 
3. november 2004
Prešov, 4. november 2004
    
Prezentácie 
- D. Kompiš, M. Dragula: Prečo je potrebné zavádzať systém manažérstva kvality v zdravotníctve
- J. Grauzeľ: Princípy budovania systému manažérstva kvality v zdravotníckych zariadeniach
L. Majchrák: Vzdelávanie - podpora pri budovaní a implementácii manažérskych systémov v zdravotníckych zariadeniach
S. Juráček: Certifikácia systémov manažérstva kvality v zdravotníckych zariadeniach
K. Zgodavová, M. Dragula: Projekt Leonardo – "Improvement"..., jeho význam a praktická pomoc pri realizácii zavádzania systémov kvality v zdravotníckych zariadeniach

Organizační garanti: EMARK, s.r.o. a Certicom pod záštitou Ministra zdravotníctva SR    
Odborní garanti: SLK, ANS, AFN      

22.-23.11.2007   

Hotel Družba ****, Jasná, Demänovská dolina   

Konferencia je určená pre všetkých pokrokových manažérov, ktorí sa chcú neustále zlepšovať, sledovať aktuálne trendy a zmeny prostredia a aplikovať najnovšie poznatky vo svojich organizáciách: t.j. pre riaditeľov, resp. riadiacich pracovníkov zdravotníckych
zariadení, riaditeľov poisťovní, vedúcich odborov zdravotníctva VÚC, primátorov miest s mestskými nemocnicami, odborných pracovníkov Ministerstva zdravotníctva, riadiacich pracovníkov podnikov a ostatných organizácií pôsobiacich v zdravotníctve.
   

- viac informácií

Po prihlásení si vytlačte potvrdenie o členstve (prihlásenie platí len pre členov SLK)


problémy s prihlásením >

 
Reklamná plocha
SLK na Facebooku


 
Sme členmi