SKENDE
Domov » Vzdelávanie » Archív vzdelávacích aktivít SLK » ZOZNAM VZDELÁVACÍCH AKTIVÍT 2009

JANUÁR 2009

 Aktivita SLK6: ODBORNÁ PRÍPRAVA V RADIAČNEJ OCHRANE
Termín a miesto konania: 9.1. –  Kysucké Nové Mesto, 13:00 do 21:00 hod
Organizátor podujatia: SRLK Kysucké nové Mesto
Kontakt: MUDr. Dušan Kopal, 041/4207345
Odborný garant: Ústav radiačnej ochrany, s.r.o. Trenčín
Popis aktivity:
Odborná príprava lekárov v radiačnej ochrane v zmysle Nariadenia vlády SR č. 340/2006 Z.z.
Kredity pasívna účasť:  5
Kredity aktívna účasť: 3 autor, 2 spoluautor
Úroveň aktivity: krajská


Aktivita 0106: OKRESNÝ ODBORNÝ SEMINÁR
Termín a miesto konania:
  16.1. -  Reštaurácia „U Jeleňa“ Stará Ľubovňa
Organizátor podujatia: Subregionálna lekárska komora v Starej Ľubovni, MUDr. Eva Svrčková
Kontakt: MUDr. Eva Svrčková, 0905 855 413 
Odborný garant: Kúpele V. Ružbachy, int. odd. ĽN, n.o., SRLK
Popis aktivity:
Odborný seminár zabezpečuje odd. anestéziológie a intenzívnej medicíny
Kredity pasívna účasť:  2
Kredity aktívna účasť: 3 autor, 2 spoluautor
Úroveň aktivity: miestna

Aktivita 0103: ZVLÁŠTNOSTI MANAŽMENTU AGRESÍVNEHO PACIENTA S DROGOVOU ZÁVISLOSŤOU; DEPREDÍVNA PORUCHA
Termín a miesto konania:
28.1. o 13:30 hod - Slobodáreň – Červený kútik, Litovelská 25, 050 01 Revúca
Organizátor podujatia: Revúcka medicínsko-humanitná n.o.
Kontakt: MUDr. Rudolf Hanuštiak, 058/4833 356, fax: 312
Odborný garant: Spolok lekárov Horný Gemer - SLS
Kredity pasívna účasť: 2
Kredity aktívna účasť: 3 autor, 2 spoluautor
Úroveň aktivity: miestna


Aktivita 0111: ZDRAVOTNÁ DOKUMENTÁCIA
Termín a miesto konania:  29.1. od 14:00 hod – konferenčná sála budovy Inkubátora v Malackách
Organizátor podujatia: Nemocničná, a.s., Malacky, Dukl. Hrdinov 34, 901 01 Malacky
Kontakt: MUDr. Zuzana Hollá, 034/2829123, 197 fax: 034/2829124, www.nemocnicna.sk, zuzana.holla@nemocnicna.sk 
Odborný garant: Nemocničná a.s. Malacky
Popis aktivity:
Seminár v spolupráci s ÚDZS – vedenie zdravotnej dokumentácie, vedienie ošetrovateľskej dokumentácie, spolupráca s ÚDZS
Kredity pasívna účasť:  3
Kredity aktívna účasť: 3 autor, 2 spoluautor
Úroveň aktivity: okresná

Aktivita 0120: RÁDIOLÓGIA VČERA, DNES A ZAJTRA
Termín a miesto konania:  30.1. od 13:30 hod – Košice, LF UPJŠ, poslucháreň č. 1 od 13:30 do 16:30 hod
Organizátor podujatia: LF UPJŠ v Košiciach, I. KRaZM, Tr. SNP 1, 040 55 Košice
Kontakt: Tatiana Čechová, 055/640 4211, machpe@lf.upjs.sk 
Odborný garant: I. KRaZM LF UPJŠ a FNLP v Košiciach
Popis aktivity:
Prednášky demonštrujú pokroky a najnovšie trendy v rádiodiagnostike a ich využitie v klinickej praxi. Je určená pre rádiológov, ale aj celú škálu klinických odborov, ktorí sa stretávajú s indikáciami na tieto vyšetrenia.
Kredity pasívna účasť:  2
Kredity aktívna účasť: 10 autor, 5 spoluautor
Úroveň aktivity: celoslovenská s účastníkmi do 200

Po prihlásení si vytlačte potvrdenie o členstve (prihlásenie platí len pre členov SLK)


problémy s prihlásením >

 
Reklamná plocha
SLK na Facebooku


 
Sme členmi