SKENDE
Domov » Vzdelávanie » Archív vzdelávacích aktivít SLK » ZOZNAM VZDELÁVACÍCH AKTIVÍT 2009

FEBRUÁR 2009

 Aktivita 0116: WINTER FÓRUM – POSTGRADUÁLNY SEMINÁR. TÉMA: NEURORÁDIOLÓGIA
Termín a miesto konania:
1.-6.2 – Vysoké Tatry, Hotel Patria, od 14:00 hod
Organizátor podujatia: LF UK – I. rádiologická klinika LF UK a FNsP BA, Antolská 11, 851 07 Bratislava
Kontakt: 0903 719 685, bilicky@npba.sk  
Odborný garant: Slovenská rádiologická spoločnosť, prof. MUDr. Jozef Bilický, CSc.
Popis aktivity:
Diagnostika USG, CT, MR, angio v neurorádiológii, pre rádiológov, neurológov, neurochirurgov, onkológov, nukleárna medicína, digitalizácia v medicíne
Kredity pasívna účasť:  3+7+7+7+7+4
Kredity aktívna účasť: 10 autor, 5 spoluautor
Úroveň aktivity: celoslovenská s medzinárodnou účasťou


Aktivita 0117: IV. MARTINSKÉ NEONATOLOGICKÉ DNI
Termín a miesto konania: 
5.-6.2. – Martin, MFN Veľká poslucháreň, začiatok od 9:00 hod do 17:00 hod, druhý deň od 8:30 hod do 14:00 hod
Organizátor podujatia: Jesseniova lekárska falulta UK Martin, Záborského 2, 036 01 Martin
Kontakt: 043/4203733, sdek@jfmed.uniba.sk, www.jfmed.iniba.sk    
Odborný garant: Neonatologická klinika JLF UK a MFN
Popis aktivity:
aktuálne poznatky z resuscitácie novordenca, následná postresuscitačná starostlivosť, aktuálne diferenciálne diagnostické postupy, EBM liečebné postupy, praktické postupy v neonatológii, organizačné problémy slov, neonatológie
Kredity pasívna účasť:  6+5
Kredity aktívna účasť: 10 autor, 5 spoluautor
Úroveň aktivity: celoslovenská

Aktivita 0122: NOVINKY V KLINICKEJ MIKROBIOLÓGII – I.
Termín a miesto konania: 
10.2. – Bratislava – FNsP Sv. Cyrila a Metoda Bratislava, Antoilská ulica od 14:00 hod
Organizátor podujatia: Sekcia klinickej mikrobiológie SLK, Dobšinského 12, 811 05 Bratislava
Kontakt: 02/6541 3344, Ferdinand Klimsch    
Odborný garant: Sekcia klinickej mikrobiológie SLK
Kredity pasívna účasť:  3
Kredity aktívna účasť: 3 autor, 2 spoluautor
Úroveň aktivity: miestna

Aktivita 0121: BAUSCH&LOMB UNIVERSITY – VISION CARE LEARNING SYSTEM
Termín a miesto konania: 12.2 – Bratislava, hotel Apollo, od 14:00 hod do 18:00 hod
Organizátor podujatia: OPTIMUM DISTRIBUTION CZ&SK, s.r.o., Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava
Kontakt: Ing. Andrea Jelínková, 02/68286414, fax: 02/68286410, mail: jelinkova@optimumdist.sk 
Odborný garant: Slovenská oftalmologická spoločnosť SLS, prof. MUDr. M. Izák, CSc.
Odporúčané pre odbornosti:  oftalmológia
Popis aktivity:
Vzdelávanie pre oftalmológov v oblasti aplikácie kontaktných šošoviek
Kredity pasívna účasť:  4
Kredity aktívna účasť: 10 autor, 5 spoluautor
Úroveň aktivity: celoslovenská

Aktivita 0108: PRINCÍPY ŠPIRÁLOVEJ DYNAMIKY – KOORDINAČNÁ JEDNOTKA TRUP – INFORMAČNÝ KURZ
Termín a miesto konania:  21.2. – Banská Bystrica, Zdravotnícka škola, Tajovského 26
Organizátor podujatia: Fynamed, s.r.o., MUDr. Gabriela Majeríková, Poľná 27, 974 05 Banská Bystrica
Kontakt: 0918 11 54 89, gmajerikova@post.sk  
Odborný garant: Fynamed, s.r.o., MUDr. Gabriela Majeríková, Spiraldynamik Akademie, Zurich
Popis aktivity:
Špirálová dynamika je pohybový koncept, ktorý sa zaoberá držaním a koordináciou pohybového aparátu 3 – rozmerným pohybom. Náplňou kurzu je oboznámiť lekárov FBLR  a fyzioterapeutov so základnými princípmi ŠD.
Kredity pasívna účasť:  6
Kredity aktívna účasť: 10 autor, 5 spoluautor
Úroveň aktivity: celoslovenská

Aktivita 0124: MCKENZIEHO METÓDA, ČASŤ A – LUMBÁLNA OBLASŤ
Termín a miesto konania:  22.2. – 25.2. – Žilina, hotel Slovakia, nám. Ľ. Štúra, začiatok o 8:15 hod
Organizátor podujatia: McKenzie Institute Slovakia, Hálkova 3, 010 01 Žilina
Kontakt: 0903 944 371, m.kotrbancova@gmail.com, www.mckenzie.sk 
Odborný garant: McKenzie Institute Internationale New Zeland, Jess Ross, Scotland
Popis aktivity:
Kurz určený pre neurológov, rehabilitačných lekárov a ortopédov v myoskeletálnej medicíne. Definuje diagnostiku a terapiu vrátane manuálnych techník pri jednotlivých syndrómoch, ktorých manažment je podrobne rozpracovaný v jednotlivých sekciách. V rámci práce lektor ukazuje prácu na samotných pacientoch zúčastnených lekárov, hodnotí a klasifikuje pacientov a ukazuje na zmeny v priebehu nasledujúcich kontrolných dní. V rámci objektívneho vyšetrenia ukazuje testy na L segment a diferenciálnu diagnostiku iných patológií. 
Kredity pasívna účasť:  7+7+7+4
Kredity aktívna účasť: 10 autor, 5 spoluautor
Úroveň aktivity: celoslovenská

Aktivita 0130: NOVINKY V KLINICKEJ MIKROBIOLÓGII
Termín a miesto konania:
  24.2. od 14:00 hod – Handlová, Nemocnica – spoločenská miestnosť
Organizátor podujatia: Sekcia klinických mikrobiológov SLK
Kontakt: RNDr. Mária Fedorková, 0917 659 602, Fedorkova@hpl.sk  
Odborný garant: Sekcia klinických mikrobiológov SLK
Popis aktivity:
Prezentácia noviniek pre lekárov prvého kontaktu a špecialistov v klinickej mikrobiológii
Kredity pasívna účasť:  3
Kredity aktívna účasť: 3 autor, 2 spoluautor
Úroveň aktivity: miestna

Aktivita 0125: DIAGNOSTIKA A LIEČBA BIPOLÁRNEJ AFEKTÍVNEJ PORUCHY – IMPLIKÁCIE Z PRAXE
Termín a miesto konania:
 
25.2. – Bratislava, Hotel CITY, začiatok o 14:00 hod
Organizátor podujatia: MYLAN, s.r.o., Rožňavská 24, 821 04 Bratislava
Kontakt: 02/32604902, www.mylan.sk, Henrieta.mlynarcikova@mylan.com  
Odborný garant: I. Psychiatrická LF UPJŠ, FNLP
Popis aktivity:
Formou workshopu na nezvyčajných kazuistikách poukázať na závažnosť ochorenia BAP, zhrnúť základy diagnostiky a diferenciálnej diagnostiky BAP, poukázať na nové trendy liečby BAP
Odporúčané pre: psychiatria
Kredity pasívna účasť:  4
Kredity aktívna účasť: 3 autor, 2 spoluautor
Úroveň aktivity: krajská

Aktivita 0119: II. ODBORNÝ SEMINÁR ZZS SENICA – 1. FORÉZNE ASPEKTY POSKYTOVANIA ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI, 2. MÝTY A POVERY V PRVEJ POMOCI A AKÚTNEJ MEDICÍNE
Termín a miesto konania: 
26.2. – Senica, Mestské kultúrne stredisko, od 16:00 do 19:00 hod
Organizátor podujatia: Poliklinika Senica, n.o., Sotinská 1588, 905 01 Senica
Kontakt: 034/651 30 51, fax: 034/651 68 42, dana.zzs@gmail.t-com.sk  
Odborný garant: ZZS Poliklinika Senica, n.o.
Popis aktivity:
aplikácia vybraných právnych predpisov do lekárskej praxe, upozornenie na forézne rizikové oblasti pri posk. zdrav. starostlivosti, kazuistiky vybraných forez. významných prípadov, zdôraznenie najzákladnejších mýtov v prvej pomoci a akútnej medicíne, zhrnutie výsledného efektu kombinácie prvej pomoci podľa uvedených mýtov a povier a náhleho stavu.
Kredity pasívna účasť:  3
Kredity aktívna účasť: 3 autor, 2 spoluautor
Úroveň aktivity: okresná

Aktivita 0118: IMUNITA A INFEKCIE MOČOVÝCH CIEST
Termín a miesto konania: 
25.2. – Bratislava, City Hotel, registrácia od 15:00 hod
26.2. – Banská Bystrica, Hotel LUX, registrácia od 15:00 hod
Organizátor podujatia: Edukafarm, s.r.o., Ružová dolina 8, 821 08 Bratislava
Kontakt: 02/5022 1397, fax: 02/5022 1398, edukafarm@edukafarm.sk, www.edukafarm.sk   
Odborný garant: Slovenská nefrologická spoločnosť, prof. MUDr. László Kovács, DrSc,. MPH
Popis aktivity:
Odborný seminár obsahovo zameraný pre pediatrov a nefrológov
Kredity pasívna účasť:  3
Kredity aktívna účasť: 10 autor, 5 spoluautor
Úroveň aktivity: celoslovenská

Aktivita 0104: KORONÁRNY SYNDRÓM – MANAŽMENT; NOVÉ TRENDY V LIEČBE ISCHEMICKEJ NCMP
Termín a miesto konania:
25.2.o 13:30 hod. - Slobodáreň – Červený kútik, Litovelská 25, 050 01 Revúca
Organizátor podujatia: Revúcka medicínsko-humanitná n.o.
Kontakt: MUDr. Rudolf Hanuštiak, 058/4833 356, fax: 312
Odborný garant: Spolok lekárov Horný Gemer - SLS
Kredity pasívna účasť: 2
Kredity aktívna účasť: 3 autor, 2 spoluautor
Úroveň aktivity: miestna

Aktivita 0113: REFLEXNÁ CHOROBA PAŽERÁKA
Termín a miesto konania:  26.2. od 14:00 hod – konferenčná sála budovy Inkubátora v Malackách
Organizátor podujatia: Nemocničná, a.s., Malacky, Dukl. Hrdinov 34, 901 01 Malacky
Kontakt: MUDr. Zuzana Hollá, 034/2829123, 197 fax: 034/2829124, www.nemocnicna.sk, zuzana.holla@nemocnicna.sk  
Odborný garant: Nemocničná a.s. Malacky
Popis aktivity:
Seminár podrobne rozoberajúci jednu z najčastejších gastroenterologických chorôb
Kredity pasívna účasť:  3
Kredity aktívna účasť: 3 autor, 2 spoluautor
Úroveň aktivity: okresná

Aktivita 0109: ZÁKLADNÝ KURZ SPIRALDYNAMIK BASIC – 2. ČASŤ
Termín a miesto konania:
  26.2.-1.3. – Banská Bystrica, Zdravotnícka škola, Tajovského 26
Organizátor podujatia: Fynamed, s.r.o., MUDr. Gabriela Majeríková, Poľná 27, 974 05 Banská Bystrica
Kontakt: 0918 11 54 89, gmajerikova@post.sk  
Odborný garant: Fynamed, s.r.o., MUDr. Gabriela Majeríková, Spiraldynamik Akademie, Zurich
Popis aktivity:
2. časť základného kurzu špirálovej dynamiky, pohybového konceptu založeného na vykonávaní 3D pohybu.
Kredity pasívna účasť:  7 + 7 + 7 + 7
Kredity aktívna účasť: 10 autor, 5 spoluautor
Úroveň aktivity: celoslovenská

Aktivita SLK5: ODBORNÁ PRÍPRAVA V RADIAČNEJ OCHRANE
Termín a miesto konania:
28.2. –  Košice, SKC, Smetanova 4, od 8:00 do 14:00 hod
Organizátor podujatia: RLK Košice
Kontakt: 055/7297884 
Odborný garant: Ústav radiačnej ochrany, s.r.o. Trenčín
Popis aktivity:
Odborná príprava lekárov v radiačnej ochrane v zmysle Nariadenia vlády SR č. 340/2006 Z.z.
Kredity pasívna účasť:  5
Kredity aktívna účasť: 3 autor, 2 spoluautor
Úroveň aktivity: krajská

Po prihlásení si vytlačte potvrdenie o členstve (prihlásenie platí len pre členov SLK)


problémy s prihlásením >

 
Reklamná plocha
SLK na Facebooku


 
Sme členmi