SKENDE
Domov » Vzdelávanie » Archív vzdelávacích aktivít SLK » ZOZNAM VZDELÁVACÍCH AKTIVÍT 2009

MAREC 2009

Aktivita SLK8: ODBORNÁ PRÍPRAVA V RADIAČNEJ OCHRANE
Termín a miesto konania:
11.3. –  Veľký Krtíš - VšNsP
Organizátor podujatia: RLK Banská Bystrica
Kontakt: 048/41 41 083
Odborný garant: Inžinierske služby, s.r.o. Martin
Popis aktivity:
Odborná príprava lekárov v radiačnej ochrane v zmysle Nariadenia vlády SR č. 340/2006 Z.z.
Kredity pasívna účasť:  5
Kredity aktívna účasť: 3 autor, 2 spoluautor
Úroveň aktivity: krajská

Aktivita 0125: 
DIAGNOSTIKA A LIEČBA BIPOLÁRNEJ AFEKTÍVNEJ PORUCHY – IMPLIKÁCIE Z PRAXE
Termín a miesto konania:
 
11.3. – Banská Bystrica, Hotel Dixon, začiatok o 14:00 hod
17.3. – Košice, hotel Doubletree by Hilton, začiatok o 14:00 hod
Organizátor podujatia: MYLAN, s.r.o., Rožňavská 24, 821 04 Bratislava
Kontakt: 02/32604902, www.mylan.sk, Henrieta.mlynarcikova@mylan.com  
Odborný garant: I. Psychiatrická LF UPJŠ, FNLP
Popis aktivity:
Formou workshopu na nezvyčajných kazuistikách poukázať na závažnosť ochorenia BAP, zhrnúť základy diagnostiky a diferenciálnej diagnostiky BAP, poukázať na nové trendy liečby BAP
Odporúčané pre: psychiatria
Kredity pasívna účasť:  4
Kredity aktívna účasť: 3 autor, 2 spoluautor
Úroveň aktivity: krajská

Aktivita 0137: NOVINKY V KLINICKEJ MIKROBIOLÓGII III.
Termín a miesto konania:
12.3 – Bánovce nad bebravou, 3. súkromná nemocnica, s.r.o. Hviezdoslavova 23/3 od 14:00 hod
Organizátor podujatia: Sekcia klinickej mikrobiológie SLK
Kontakt: 02/6541 3344, Ferdinand Klimsch 
Odborný garant: Sekcia klinickej mikrobiológie SLK
Popis aktivity:
Prezentácia noviniek pre lekárov prvého kontaktu a špecialistov v kl. mikrobiológii
Kredity pasívna účasť:  3
Kredity aktívna účasť: 3 autor, 2 spoluautor
Úroveň aktivity: miestna

Aktivita 0121: BAUSCH&LOMB UNIVERSITY – VISION CARE LEARNING SYSTEM
Termín a miesto konania:
12.3 – Košice, penzión Golden Royal, od 14:00 hod do 18:00 hod
Organizátor podujatia: OPTIMUM DISTRIBUTION CZ&SK, s.r.o., Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava
Kontakt: Ing. Andrea Jelínková, 02/68286414, fax: 02/68286410, mail: jelinkova@optimumdist.sk 
Odborný garant: Slovenská oftalmologická spoločnosť SLS, prof. MUDr. M. Izák, CSc.
Odporúčané pre odbornosti: oftalmológia
Popis aktivity:
Vzdelávanie pre oftalmológov v oblasti aplikácie kontaktných šošoviek
Kredity pasívna účasť:  4
Kredity aktívna účasť: 10 autor, 5 spoluautor
Úroveň aktivity: celoslovenská

Aktivita 0115: POSTGRADUÁLNY KURZ Z RÁDIOLÓGIE. TÉMA: MAMODIAGNOSTIKA, URGENTNÉ STAVY
Termín a miesto konania:
12.-14.3 – Stará Lesná, ACADEMIA začíname o 19:00 hod
Organizátor podujatia: LF UK – I. rádiologická klinika LF UK a FNsP BA, Antolská 11, 851 07 Bratislava
Kontakt: 0903 719 685, bilicky@npba.sk  
Odborný garant: Slovenská rádiologická spoločnosť, prof. MUDr. Jozef Bilický, CSc.
Popis aktivity:
Posgraduálny kurz z rádiológie pred atestáciou, mamológia a urgentné stavy
Kredity pasívna účasť:  2+8+8
Kredity aktívna účasť: 10 autor, 5 spoluautor
Úroveň aktivity: celoslovenská

Aktivita 0129: LYMFÓMOVÉ FÓRUM 2009
Termín a miesto konania: 14.3. – Tále, Hotel partizán, začiatok o 9:00 hod
Organizátor podujatia: Roche Slovensko, s.r.o., Cintorínska 3/A, 811 08 Bratislava
Kontakt: Matúš Vanček, 0905 795 080, matus.vancek@roche.com, www.roche.sk 
Odborný garant: Lymfómová skupina SR, MFN Martin
Odporúčané pre odbornosti:  klinická onkológia, lekárska genetika, hematológia, patologická anatómia, radiačná onkológia
Popis aktivity:
4. ročník odborného podujatia Lymfómovej skupiny SK s účasťou zahraničných prednášajúcich, zamerané na nové poznatky v hemato-onkologickej problematike. Nosná téma: CLL.
Kredity pasívna účasť:  7
Kredity aktívna účasť: 10 autor, 5 spoluautor
Úroveň aktivity: celoslovenská s medzinárodnou účasťou
Aktivita 0148: VEDECKÁ PRACOVNÁ SCHÔDZA – INTENZIVISTICKÁ PROBLEMATIKA
Termín a miesto konania: 18.3. – Ružomberok, ÚVN SNP Ružomberok, od 13:30
Organizátor podujatia: Subregionálna komora Ružomberok, Madačova 7, Ružomberok
Kontakt: MUDr. Karol Javorka 
Odborný garant: SRLK Ružomberok
Kredity pasívna účasť:  2
Kredity aktívna účasť: 3 autor, 2 spoluautor
Úroveň aktivity: miestna

Aktivita 0118: IMUNITA A INFEKCIE MOČOVÝCH CIEST
Termín a miesto konania:
 
25.3. – Košice, Hilton/bývalý hotel Slovan, registrácia od 15:00 hod
26.3. – Žilina, Slovakia Inn, registrácia od 15:00 hod
Organizátor podujatia: Edukafarm, s.r.o., Ružová dolina 8, 821 08 Bratislava
Kontakt: 02/5022 1397, fax: 02/5022 1398, edukafarm@edukafarm.sk, www.edukafarm.sk   
Odborný garant: Slovenská nefrologická spoločnosť, prof. MUDr. László Kovács, DrSc,. MPH
Popis aktivity:
Odborný seminár obsahovo zameraný pre pediatrov a nefrológov
Kredity pasívna účasť:  3
Kredity aktívna účasť: 10 autor, 5 spoluautor
Úroveň aktivity: celoslovenská

Aktivita 0126: MIGRÉNA A NEUSTÁLY BOJ S ŇOU
Termín a miesto konania:
 
od 27.3. – Horný Smokovec, Belleveue Hotel, od 16:00 do 18:30, registrácia od 15
do 28.3. – Horný Smokovec, Belleveue Hotel, od 9:00 do 11:00
Organizátor podujatia: Slovenská neurologická spoločnosť pri SLS
Kontakt: 055/6403790, zuzana.gdovinova@upjs.sk   
Odborný garant: Slovenská neurologická spoločnosť pri SLS
Popis aktivity:
Sympózium je zamerané pre oblasť neurológie. Hlavnou témou je migréna, jej klinický priebeh, pohľad na súčasný manažment liečby migrény a postavenie triptanov v liečbe migrenózneho ataku u pacienta s migrénou s aurou bez aury.
Kredity pasívna účasť:  2+2
Kredity aktívna účasť: 10 autor, 5 spoluautor
Úroveň aktivity: celoslovenská

Aktivita 0105: NSA A GASTROPATIE; MYOKARDITÍDY V DETSKOM VEKU
Termín a miesto konania:
25.3.o 13:30 hod. - Slobodáreň – Červený kútik, Litovelská 25, 050 01 Revúca
Organizátor podujatia: Revúcka medicínsko-humanitná n.o.
Kontakt: MUDr. Rudolf Hanuštiak, 058/4833 356, fax: 312
Odborný garant: Spolok lekárov Horný Gemer - SLS
Kredity pasívna účasť: 2
Kredity aktívna účasť: 3 autor, 2 spoluautor
Úroveň aktivity: miestna

Aktivita 0110: SPOLUPRÁCA CHIRURGA A ANGIOLÓGA PRI KOMPLEXNEJ LIEČBE VARIXOV DK
Termín a miesto konania:  26.3. – Nemocnica Malacky o 14:00 hod.
Organizátor podujatia: Nemocničná, a.s., Malacky, Dukl. Hrdinov 34, 901 01 Malacky
Kontakt: MUDr. Zuzana Hollá, 034/2829123, 197 fax: 034/2829124, www.nemocnicna.sk, zuzana.holla@nemocnicna.sk  
Odborný garant: Nemocničná a.s. Malacky
Popis aktivity:
Pohľad chirurga na liečbu žilového ochorenia DK
Kredity pasívna účasť:  3
Kredity aktívna účasť: 3 autor, 2 spoluautor
Úroveň aktivity: okresná

Aktivita 0136: X. KONFERENCIA SEKCIE GYNEKOLÓGOV SLK
Termín a miesto konania:
  27.3-28.3. od 18:00 hod, Štrbské Pleso, Hotel PATRIA
Organizátor podujatia: Sekcia gynekológov SLK, Dobšinského 12, 811 05 Bratislava
Kontakt: klaudiajana.pec@gmail.com 
Odborný garant: SGY SLK
Kredity pasívna účasť:  2+5
Kredity aktívna účasť: 10 autor, 5 spoluautor
Úroveň aktivity: celoslovenská

Aktivita SLK5: ODBORNÁ PRÍPRAVA V RADIAČNEJ OCHRANE
Termín a miesto konania:
28.3. –  Košice, SKC, Smetanova 4, od 8:00 do 14:00 hod
Organizátor podujatia: RLK Košice
Kontakt: 055/7297884 
Odborný garant: Ústav radiačnej ochrany, s.r.o. Trenčín
Popis aktivity:
Odborná príprava lekárov v radiačnej ochrane v zmysle Nariadenia vlády SR č. 340/2006 Z.z.
Kredity pasívna účasť:  5
Kredity aktívna účasť: 3 autor, 2 spoluautor
Úroveň aktivity: krajská

Po prihlásení si vytlačte potvrdenie o členstve (prihlásenie platí len pre členov SLK)


problémy s prihlásením >

 
Reklamná plocha
SLK na Facebooku


 
Sme členmi