SKENDE
Domov » Vzdelávanie » Archív vzdelávacích aktivít SLK » ZOZNAM VZDELÁVACÍCH AKTIVÍT 2009

APRÍL 2009

Aktivita 0155: ANTIBIOTICKY SEMINAR
Termín a miesto konania:
2.4. – FNsPBA, poslucháreň I. chirurgickej kliniky, od 13:30 do 16:30 hod
Organizátor podujatia: FNsPBA, Nemocnica Staré mesto, Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava
Kontakt: 02/57290537/357, vachulova@faneba.sk 
Odborný garant: FNsPBA, Nemocnica Staré mesto, Ružinovská 6
Kredity pasívna účasť:  3
Kredity aktívna účasť: 3 autor, 2 spoluautor
Úroveň aktivity: miestna

Aktivita 0121: BAUSCH&LOMB UNIVERSITY – VISION CARE LEARNING SYSTEM
Termín a miesto konania: 2.4. – Bratislava, hotel Apollo, od 14:00 hod do 18:00 hod
Organizátor podujatia: OPTIMUM DISTRIBUTION CZ&SK, s.r.o., Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava
Kontakt: Ing. Andrea Jelínková, 02/68286414, fax: 02/68286410, mail: jelinkova@optimumdist.sk 
Odborný garant: Slovenská oftalmologická spoločnosť SLS, prof. MUDr. M. Izák, CSc.
Odporúčané pre odbornosti:  oftalmológia
Popis aktivity:
Vzdelávanie pre oftalmológov v oblasti aplikácie kontaktných šošoviek
Kredity pasívna účasť:  4
Kredity aktívna účasť: 10 autor, 5 spoluautor
Úroveň aktivity: celoslovenská

Aktivita 131: GASTROENTEROLOGICKÝ DEŇ V NITRE: ZMENY PRÍSTUPU K LIEČBE IBD PACIENTOV
Termín a miesto konania:
3.4. – Nitra, DAB, Svatoplukovo nam 4, od 8:00 hod
Organizátor podujatia: KM Management, s.r.o., Radová 44, Nitra
Kontakt: MUDr. Katarína Gregušová, 037/7415407, kmmanagement@gmail.com 
Odborný garant: Pracovná skupina pre nešpecifické zápalové ochorenia čreva pri SGS
Odporúčané pre odbornosti:  vnútorné lekárstvo, gastroenterológia, hematológia, chirurgia, všeobecné lekárstvo, revízne lekárstvo
Popis aktivity:
prednášky s live demonštráciou endoskopických výkonov z gastroent. pracoviska, interaktívna komunikácia auditória s vykonávateľmi endoskopických live demonštrácií.
Kredity pasívna účasť:  8
Kredity aktívna účasť: 10 autor, 5 spoluautor
Úroveň aktivity: celoslovenská s medzinárodnou účasťou

Aktivita 157: ODBORNÝ SEMINÁR
Termín a miesto konania: 14.4. – Žilina, Holiday Inn hotel, 15:30 do 19:30 hod
Organizátor podujatia: Abbot Laboratories Slovakia, s.r.o., Karadžičova 10, 821 02 Bratislava
Kontakt: 02/44454188, Mgr. Barbora Petrovičová
Odborný garant: RLK Žilina
Odporúčané pre odbornosti:  otorinolaryngológia, všeobecné lekárstvo
Popis aktivity:
Odborný regio seminár prezentujúci najnovšie poznatky z oblasti ATB – makrolidy, riziká nadváhy a obnezity a možnosti ich riešenia, možnosti fixnej kombinácie ACEi a non dhp BKK v AHT liečbe.
Kredity pasívna účasť:  3
Kredity aktívna účasť: 3autor, 2 poluautor
Úroveň aktivity: krajská

Aktivita 0127: KRAJSKÝ SEMINÁR OFTALMOLÓGOV VÚC TRENČÍN
Termín a miesto konania:
16.4. –  Bojnice, Červený kútik NsP Bojnice od 15:30 do 18:30 hod
Organizátor podujatia: Očné oddelenie nemocnice Bojnice
Kontakt: 046/5112355, ocne@hospital-bojnice.sk  
Odborný garant: Očné oddelenie nemocnice Bojnice
Odporúčané pre odbornosti:  oftalmológia
Popis aktivity:
Vzdelávanie pre oftalmológov
Kredity pasívna účasť:  3
Kredity aktívna účasť: 10 autor, 5 spoluautor
Úroveň aktivity: krajská

Aktivita 0146: KRAJSKÝ SEMINÁR OČNÉHO ODDELENIA FNSP PREŠOV
Termín a miesto konania:
16.4. – Prešov, FNsP Reimana, Monoblok 8. poschodie, od 14 hod
Organizátor podujatia: Očné oddelenie nemocnice Prešov
Kontakt: augustinsky@fnsppresov.sk  
Odborný garant: Očné oddelenie FNsP Reimana Prešov
Odporúčané pre odbornosti:  oftalmológia
Kredity pasívna účasť:  3
Kredity aktívna účasť: 10 autor, 5 spoluautor
Úroveň aktivity: krajská
Aktivita 154: X. LUČANSKÉHO MEMORIÁL
Termín a miesto konania: 17.4. –  Prešov, Čierny orol, od 10:00 do 16:00 hod
Organizátor podujatia: FNsP Prešov, KAIM, Hollého 14, Prešov
Kontakt: 051/7011673, romanova@fnsppresov.sk, www.ssaim.sk 
Odborný garant: SSAIM, MUDr. Ľubica Romanová, PhD.
Odporúčané pre odbornosti:  anestéziológia, urgentná medicína, algeziológia
Kredity pasívna účasť:  3
Kredity aktívna účasť: 10 autor, 5 spoluautor
Úroveň aktivity: krajská
Aktivita SLK4: KAZUISTIKY ÚRADU PRE DOHĽAD NAD ZDRAVOTNOU STAROSTLIVOSŤOU
Termín a miesto konania: 17.4. –  Košice, SKC, Smetanova 4, od 12:30 do 17:30 hod
Organizátor podujatia: RLK Košice
Kontakt: 055/7297884 
Odborný garant: ÚDZS
Popis aktivity:
Nepoznané subarachnoidálne krvácanie; diagnostický rébus v ambulancii všeobecného lekára; oneskorená diagnostika zlomeniny; zlyhanie manažmentu detského pacienta s chronickým ochorením; zlomenina klenby a spodiny lebečnej s poranením morgu ako základná príčina smrti u etyllizovaných pacientov; náhle a neočakávané úmrtie 17 r. dievčaťa po predchádzajúcej hospitalizácii za účelom defenciál. dg. v šp. ZZ.; správne vedenie zdravotnej dokumentácie
Kredity pasívna účasť:  5
Kredity aktívna účasť: 3 autor, 2 spoluautor
Úroveň aktivity: krajská

Aktivita 0151: REGIONÁLNY SEMINÁR CHIRURGOV PREŠOVSKÉHO A KOŠICKÉHO KRAJA
Termín a miesto konania:
17.4. –  Stará Ľubovňa, Ľubovnianske kúpele, od 11:00 hod
Organizátor podujatia: Ľubovnianska nemocnica, n.o. , Obrancov mieru 3, 064 01 Stará Ľubovňa
Kontakt: 052/4321307, www.nspsl.sk   
Odborný garant: Ľubovnianska nemocnica, n.o.
Odporúčané pre odbornosti:  GP
Popis aktivity:
novinky v alergiológii a imunológii pre praktických lekárov
Kredity pasívna účasť:  4
Kredity aktívna účasť: 3 autor, 2 spoluautor
Úroveň aktivity: krajská

Aktivita 132: ALERGOLÓGIA A IMUNOLÓGIA V SÚČASNOSTI
Termín a miesto konania: 21.4. –  Banská Bystrica, FNsP Roosevelta, od 16:00 do 19:00
Organizátor podujatia: FNsP Roosevelta v BB
Kontakt: 048/4413512  
Odborný garant: II. int. klinika FNsP FDR v BB
Odporúčané pre odbornosti:  GP
Popis aktivity:
novinky v alergiológii a imunológii pre praktických lekárov
Kredity pasívna účasť:  3
Kredity aktívna účasť: 10 autor, 5 spoluautor
Úroveň aktivity: krajská

Aktivita 0147: NOVÉ POSTUPY A TRENDY V ORTÉZOTERAPII A PRI APLIKÁCII PROTÉZ
Termín a miesto konania: 21.4. –  Bratislava, ŠNOP Bratislava od 14:30
Organizátor podujatia: Špecializovaná nemocnica púre ortopedickú protetiku, n.o.
Kontakt: 02/50116257, fax: 02/5542802  
Odborný garant: ŠNOP Bratislava
Kredity pasívna účasť:  3
Kredity aktívna účasť: 3 autor, 2 spoluautor
Úroveň aktivity: miestna

Aktivita 0149: VEDECKÁ PRACOVNÁ SCHÔDZA – ORL PROBLEMATIKA
Termín a miesto konania: 22.4. – Ružomberok, ÚVN SNP Ružomberok, od 13:30
Organizátor podujatia: Subregionálna komora Ružomberok, Madačova 7, Ružomberok
Kontakt: MUDr. Karol Javorka 
Odborný garant: SRLK Ružomberok
Kredity pasívna účasť:  2
Kredity aktívna účasť: 3 autor, 2 spoluautor
Úroveň aktivity: miestna

Aktivita 0166: ODBORNÝ SEMINÁR LABORATÓRIA PIEŠŤANY, S.R.O.
Termín a miesto konania:
22.4. – Piešťany, Mestská knižnica, od 14 do 18 h
23.4.2009 – Nové mesto nad Váhom, Jedáleň NsP, od 14 do 18 h.
Organizátor podujatia: Laboratóriá Piešťany, s.r.o., Ovocná 3, 921 01 Piešťany
Kontakt: 033/7718058, melichacova@laboratoria.sk  
Odborný garant: Laboratóriá Piešťany, s.r.o.
Kredity pasívna účasť:  2
Kredity aktívna účasť: 3 autor, 2 spoluautor
Úroveň aktivity: miestna

Aktivita 0128: 23. KURZ ENDOSKOPICKEJ CHIRURGIE NOSA A PND - ZAČIATOČNÍCI
Termín a miesto konania:
22.-24.4.2009 – Žilina, ORL oddelenie NsP
Organizátor podujatia: ORL  odd. NsP Žilina
Kontakt: 041/5110402  
Odborný garant: ORL  odd. NsP Žilina
Kredity pasívna účasť:  6+6+5
Kredity aktívna účasť: za 60 minút pedagogickej činnosti 1 kredit
Úroveň aktivity: celoslovenská

Aktivita 0150: SYMPÓZIUM AFB AKADEMIE
Termín a miesto konania:
24.4. – Bratislava, Hotel Devín, od 9:00
Organizátor podujatia: YLOS, s.r.o.
Kontakt: 031/5527712  
Odborný garant: VITALITA, n.o.
Kredity pasívna účasť:  5
Kredity aktívna účasť: 10 autor, 5 spoluautor
Úroveň aktivity: celoslovenská

Aktivita 0138: RADIAČNÁ OCHRANA
Termín a miesto konania: 29.4. – Trenčín, Výstavisko od 11:00 hod do 17:00 hod
Organizátor podujatia: Regionálne lekárska komora Trenčín
Kontakt: 032/652 1957, 652 1958  
Odborný garant: Regionálne lekárska komora Trenčín
Popis aktivity:
Školenie radiačnej ochrany v zmysle § 8, ods. 6 Nariadenia vlády SR č. 340/2006 Z.z.
Kredity pasívna účasť:  5
Kredity aktívna účasť: 10 autor, 5 spoluautor
Úroveň aktivity: krajská

Aktivita 157: ODBORNÝ SEMINÁR
Termín a miesto konania: 29.4. – Martin,  hotel Victoria, 15:30 do 19:30 hod
Organizátor podujatia: Abbot Laboratories Slovakia, s.r.o., Karadžičova 10, 821 02 Bratislava
Kontakt: 02/44454188, Mgr. Barbora Petrovičová
Odborný garant: RLK Žilina
Odporúčané pre odbornosti:  otorinolaryngológia, všeobecné lekárstvo
Popis aktivity:
Odborný regio seminár prezentujúci najnovšie poznatky z oblasti ATB – makrolidy, riziká nadváhy a obnezity a možnosti ich riešenia, možnosti fixnej kombinácie ACEi a non dhp BKK v AHT liečbe.
Kredity pasívna účasť:  3
Kredity aktívna účasť: 3autor, 2 poluautor
Úroveň aktivity: krajská

Aktivita 0139: KPCR – ZÁKLADNÁ; KPCR - ROZŠÍRENÁ
Termín a miesto konania: 29.4. o 13:30 hod - Slobodáreň – Červený kútik, Litovelská 25, 050 01 Revúca
Organizátor podujatia: Revúcka medicínsko-humanitná n.o.
Kontakt: MUDr. Rudolf Hanuštiak, 058/4833 356, fax: 312
Odborný garant: Spolok lekárov Horný Gemer - SLS
Kredity pasívna účasť: 2
Kredity aktívna účasť: 3 autor, 2 spoluautor
Úroveň aktivity: miestna

Aktivita 0152a: BAUSCH&LOMB UNIVERSITY – VISION CARE LEARNING SYSTEM
Termín a miesto konania:
30.4 – Konopiště, ČR, od 15:00 hod
Organizátor podujatia: OPTIMUM DISTRIBUTION CZ&SK, s.r.o., Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava
Kontakt: Ing. Andrea Jelínková, 02/68286414, fax: 02/68286410, mail: jelinkova@optimumdist.sk 
Odborný garant: Slovenská oftalmologická spoločnosť SLS, prof. MUDr. M. Izák, CSc.
Odporúčané pre odbornosti:  oftalmológia
Popis aktivity:
Vzdelávanie pre oftalmológov v oblasti aplikácie kontaktných šošoviek
Kredity pasívna účasť:  4
Kredity aktívna účasť: 3 autor, 2 spoluautor
Úroveň aktivity: krajská

Po prihlásení si vytlačte potvrdenie o členstve (prihlásenie platí len pre členov SLK)


problémy s prihlásením >

 
Reklamná plocha
SLK na Facebooku


 
Sme členmi