SKENDE
Domov » Vzdelávanie » Archív vzdelávacích aktivít SLK » ZOZNAM VZDELÁVACÍCH AKTIVÍT 2009

MÁJ 2009

Aktivita 0165: NOVINKY V MIKROBIOLÓGII IV.
Termín a miesto konania:
4.5. – Galanta, NsP, 1. posch., zasadačka od 14 do 17 h.
6.5. – Nové Zámky, reštaurácia Dolina, od 15 do 18 h.
13.5. – Levice, hotel LEV, od 15 do 18 h.
Organizátor podujatia: HPL, spol. s r.o., Istrijská 20, 841 07 Bratislava
Kontakt: 0917 659 602 
Odborný garant: Sekcia klinickej mikrobiológie SLK
Kredity pasívna účasť:  3
Kredity aktívna účasť: 3 autor, 2 spoluautor
Úroveň aktivity: okresná

Aktivita 0134: DIAGNOSTIKA A NAJNOVŠIE ODPORÚČANIA LIEČBY FIBRILACIE  PREDSIENÍ A SYNKOPA
Termín a miesto konania:
14.5. – Malacky, Inkubátor, 14:00 do 17:00
Organizátor podujatia: Nemocničná, a.s., Malacky, Dukl. Hrdinov 34, 901 01 Malacky
Kontakt: MUDr. Zuzana Hollá, 034/2829123, 197 fax: 034/2829124, www.nemocnicna.sk, zuzana.holla@nemocnicna.sk 
Odborný garant: Nemocničná a.s. Malacky
Kredity pasívna účasť:  3
Kredity aktívna účasť: 3 autor, 2 spoluautor
Úroveň aktivity: okresná

Aktivita 170: II. NEUROPSYCHIATRICKÝ KLINICKÝ SEMINÁR
Termín a miesto konania:
18.5.2009, Košice, GES klub, L: Novomeského 13, od 14 do 18 hod
Organizátor podujatia: MYLAN, s.r.o. , Rožňavská 24, 821 04 BA
Kontakt: 02/32604902, www.mylan.com, Henrieta.mlynarcikov@mylan.com   
Odborný garant: II. Psychiatrická klinika LF UPJŠ a FN LP
Kredity pasívna účasť:  4
Kredity aktívna účasť: 3 autor, 2 spoluautor
Úroveň aktivity: okresná

Aktivita 0164: ODBORNÝ SEMINÁR PRE VŠEOBECNÝCH LEKÁROV A PEDIATROV
Termín a miesto konania:
19.5. – Topoľčany, reštaurácia AXA, od 15:00 do 17:00 hod
Organizátor podujatia: TEVA Pharmaceuticals Slovakia, s.r.o., Teslová 26, 821 08 Bratislava
Kontakt: 02/57267911 
Odborný garant: Slovenská spoločnosť pre otorinolaryngológiu
Kredity pasívna účasť:  2
Kredity aktívna účasť: 3 autor, 2 spoluautor
Úroveň aktivity: miestna

Aktivita SLK13: NOVÉ MOŽNOSTI LIEČBY DM 2. TYPU
Termín a miesto konania: 19.5. – Nová Baňa, od 14:00 hod reštaurácia Hugo
Organizátor podujatia: Subregionálna lekárska komora Žarnovica
Kontakt: 045/6856842 
Odborný garant: S-RLK Žarnovica
Kredity pasívna účasť:  2
Kredity aktívna účasť: 3 autor, 2 spoluautor
Úroveň aktivity: miestna

Aktivita 0168: VEDECKÁ PRACOVNÁ SCHÔDZA – INTENZIVISTICKÁ PROBLEMATIKA
Termín a miesto konania: 20.5. – Ružomberok, ÚVN SNP Ružomberok, od 13:30 do 15:30 hod
Organizátor podujatia: Subregionálna komora Ružomberok, Madačova 7, Ružomberok
Kontakt: MUDr. Karol Javorka 
Odborný garant: SRLK Ružomberok
Kredity pasívna účasť:  2
Kredity aktívna účasť: 3 autor, 2 spoluautor
Úroveň aktivity: miestna

Aktivita 159: KURZ TAJCI A CHI-KUNGU
Termín a miesto konania: 23.5.2009, 1. Nemocnica Šaca, a.s., FRO, od 9:00 do 16:30
Organizátor podujatia: nemocnica Košice Šaca
Kontakt: 055/7234901, jvancik@nemocnicasaca.sk   
Odborný garant: Nemocnica KE-Šaca
Odporúčané pre odbornosti: fblr
Popis aktivity:
Kurz vedie Ing. Bea Lubyová – žiačka Dr. Wu Bin Jianga, je zameraný na osvojenie si základov princípov Tajci, základy práce s energiou Chi-kung, taoistické cvičenia a cvičenia zamerané na prevenciu vertebrogenných ochorení, vestibulárnu rehabilitáciu a cvičenia zamerané na zlepšenie koordinácie a stability.
Kredity pasívna účasť:  6
Kredity aktívna účasť: 3  autor, 2 spoluautor
Úroveň aktivity: miestna

Aktivita 0140: RACIONÁLNA ANTIBIOTICKÁ LIEČBA
Termín a miesto konania:
27.5. o 13:30 hod - Slobodáreň – Červený kútik, Litovelská 25, 050 01 Revúca
Organizátor podujatia: Revúcka medicínsko-humanitná n.o.
Kontakt: MUDr. Rudolf Hanuštiak, 058/4833 356, fax: 312
Odborný garant: Spolok lekárov Horný Gemer - SLS
Kredity pasívna účasť: 2
Kredity aktívna účasť: 3 autor, 2 spoluautor
Úroveň aktivity: miestna

Aktivita SLK7: ODBORNÁ PRÍPRAVA V RADIAČNEJ OCHRANE
Termín a miesto konania: 27.5. –  Ružomberok, MONDI SCP, a.s., od 13:00 do 19:00 hod.
Organizátor podujatia: RLK Žilina
Kontakt: 044/43210 20 
Odborný garant: Inžinierske služby, s.r.o. Martin
Popis aktivity:
Odborná príprava lekárov v radiačnej ochrane v zmysle Nariadenia vlády SR č. 340/2006 Z.z.
Kredity pasívna účasť:  5
Kredity aktívna účasť: 3 autor, 2 spoluautor
Úroveň aktivity: krajská
 

Aktivita 156: NEUROINTERVENCIE 2009
Termín a miesto konania:
28.5-29.5.2009, Martin, hotel Victoria
ZRUŠENÉ

Po prihlásení si vytlačte potvrdenie o členstve (prihlásenie platí len pre členov SLK)


problémy s prihlásením >

 
Reklamná plocha
SLK na Facebooku


 
Sme členmi