SKENDE
Domov » Vzdelávanie » Archív vzdelávacích aktivít SLK » ZOZNAM VZDELÁVACÍCH AKTIVÍT 2009

JÚN 2009

Aktivita SLK8: ODBORNÁ PRÍPRAVA V RADIAČNEJ OCHRANE
Termín a miesto konania: 2.6. –  Banská Bystrica, zasadačka JMF, ČSA 25, BB, od 14:00 do 20:00 hod
Organizátor podujatia: RLK Banská Bystrica
Kontakt: 048/41 41 083
Odborný garant: Inžinierske služby, s.r.o. Martin
Popis aktivity:
Odborná príprava lekárov v radiačnej ochrane v zmysle Nariadenia vlády SR č. 340/2006 Z.z.
Kredity pasívna účasť:  5
Kredity aktívna účasť: 3 autor, 2 spoluautor
Úroveň aktivity: krajská

 

Aktivita 0158: PRINCÍPY ŠPIRÁLOVEJ DYNAMIKY – KOORDINAČNÁ JEDNOTKA NOHA – INFORMAČNÝ KURZ
Termín a miesto konania:  3.6. – Banská Bystrica, Zdravotnícka škola, Tajovského 26
Organizátor podujatia: Fynamed, s.r.o., MUDr. Gabriela Majeríková, Poľná 27, 974 05 Banská Bystrica
Kontakt: 0918 11 54 89, gmajerikova@post.sk  
Odborný garant: Fynamed, s.r.o., MUDr. Gabriela Majeríková, Spiraldynamik Akademie, Zurich
Kredity pasívna účasť:  6
Kredity aktívna účasť: 10 autor, 5 spoluautor
Úroveň aktivity: celoslovenská s medzinárodnou účasťou

 

Aktivita 0160: SPIRALDYNAMIK BASIC – 3. ČASŤ ZÁKLADNÉHO KURZU
Termín a miesto konania:  4.6-7.6. – Banská Bystrica, Zdravotnícka škola, Tajovského 26
Organizátor podujatia: Fynamed, s.r.o., MUDr. Gabriela Majeríková, Poľná 27, 974 05 Banská Bystrica
Kontakt: 0918 11 54 89, gmajerikova@post.sk  
Odborný garant: Fynamed, s.r.o., MUDr. Gabriela Majeríková, Spiraldynamik Akademie, Zurich
Kredity pasívna účasť:  7+7+7+7
Kredity aktívna účasť: 10 autor, 5 spoluautor
Úroveň aktivity: celoslovenská s medzinárodnou účasťou

 

Aktivita 0167: FUNKČNÉ POTRAVINY A NUTRACEUTIKÁ
Termín a miesto konania: 8.6. – 12.6. – Žilina, hotel Holiday Inn, denne od 8:00 hod
Organizátor podujatia: PAMIDA, s.r.o., Košice
Kontakt: 0915 555 838, birkusova@pamida.sk  
Odborný garant: UPJŠ Košice
Popis aktivity:
Medzinárodná konferencia je zameraná na evidence based z oblasti funkčných potravín a nutraceutík. Ide o jedinečnú medzinárodnú vedeckú konferenciu, kde budú prezentované rôzne účinky a skúmania na poli vplyvu potravín a nutraceutík na zdravie človeka.
Kredity pasívna účasť:  8+8+8+8+8
Kredity aktívna účasť: 10 autor, 5 spoluautor
Úroveň aktivity: medzinárodná

 

Aktivita 0161: ODBORNÝ SEMINÁR
Termín a miesto konania:  10.6. – Námestovo, Oravská poliklinika, od 14:00 do 16:30
Organizátor podujatia: LEK-OR, združenie lekárov Oravy, Oravská Jasenica 85, 029 64
Kontakt: 043/5503160, zanovit@orava.sk  
Odborný garant: Oravská poliklinika Námestovo
Popis aktivity:
KPCR rozšírená; šok a management šoku pri práci v primárnej sfére; nácvik praktických zručností
Kredity pasívna účasť:  3
Kredity aktívna účasť: 3 autor, 2 spoluautor
Úroveň aktivity: miestna

 

Aktivita 0135: DIFERENCIÁLNA DIAGNOSTIKA ZÁVRATOV, MOŽNOSTI PRE AMBULANTNÚ PRAX
Termín a miesto konania: 11.6. – Malacky, Inkubátor, 14:00 do 17:00
Organizátor podujatia: Nemocničná, a.s., Malacky, Dukl. Hrdinov 34, 901 01 Malacky
Kontakt: MUDr. Zuzana Hollá, 034/2829123, 197 fax: 034/2829124, www.nemocnicna.sk, zuzana.holla@nemocnicna.sk 
Odborný garant: Nemocničná a.s. Malacky
Kredity pasívna účasť:  3
Kredity aktívna účasť: 3 autor, 2 spoluautor
Úroveň aktivity: okresná

 

Aktivita SLK4: KAZUISTIKY ÚRADU PRE DOHĽAD NAD ZDRAVOTNOU STAROSTLIVOSŤOU
Termín a miesto konania: 12.6. –  Žilina, hotel Slovan, od 14 do 19 h.
Organizátor podujatia: RLK Žilina
Kontakt: 044/43210 20, 0903 542 723 
Odborný garant: ÚDZS
Popis aktivity:
Nepoznané subarachnoidálne krvácanie; diagnostický rébus v ambulancii všeobecného lekára; oneskorená diagnostika zlomeniny; zlyhanie manažmentu detského pacienta s chronickým ochorením; zlomenina klenby a spodiny lebečnej s poranením morgu ako základná príčina smrti u etyllizovaných pacientov; náhle a neočakávané úmrtie 17 r. dievčaťa po predchádzajúcej hospitalizácii za účelom defenciál. dg. v šp. ZZ.; správne vedenie zdravotnej dokumentácie
Kredity pasívna účasť:  5
Kredity aktívna účasť: 3 autor, 2 spoluautor
Úroveň aktivity: krajská

Aktivita 0169: VEDECKÁ PRACOVNÁ SCHÔDZA – INTENZIVISTICKÁ PROBLEMATIKA
Termín a miesto konania: 17.6. – Ružomberok, ÚVN SNP Ružomberok, od 13:30 do 15:30 hod
Organizátor podujatia: Subregionálna komora Ružomberok, Madačova 7, Ružomberok
Kontakt: MUDr. Karol Javorka 
Odborný garant: SRLK Ružomberok
Kredity pasívna účasť:  2
Kredity aktívna účasť: 3 autor, 2 spoluautor
Úroveň aktivity: miestna


Aktivita SLK4: KAZUISTIKY ÚRADU PRE DOHĽAD NAD ZDRAVOTNOU STAROSTLIVOSŤOU
Termín a miesto konania: 19.6. –  Trnava, Materiálno technologická fakulta, od 14 do 19 h.
Organizátor podujatia: RLK Trnava
Kontakt: 033/5351321, 0949 875 717 
Odborný garant: ÚDZS
Popis aktivity:
Nepoznané subarachnoidálne krvácanie; diagnostický rébus v ambulancii všeobecného lekára; oneskorená diagnostika zlomeniny; zlyhanie manažmentu detského pacienta s chronickým ochorením; zlomenina klenby a spodiny lebečnej s poranením morgu ako základná príčina smrti u etyllizovaných pacientov; náhle a neočakávané úmrtie 17 r. dievčaťa po predchádzajúcej hospitalizácii za účelom defenciál. dg. v šp. ZZ.; správne vedenie zdravotnej dokumentácie
Kredity pasívna účasť:  5
Kredity aktívna účasť: 3 autor, 2 spoluautor
Úroveň aktivity: krajská


Aktivita 0141: DIAGNOSTIKA A LIEČBA CHRONICKÝCH RÁN – POHĽAD KOŽNÉHO LEKÁRA; DIABETICKÝ PACIENT – V PREDOPERAČNOM A PERIOPERAČNOM OBDOBÍ
Termín a miesto konania: 24.6. o 13:30 hod - Slobodáreň – Červený kútik, Litovelská 25, 050 01 Revúca
Organizátor podujatia: Revúcka medicínsko-humanitná n.o.
Kontakt: MUDr. Rudolf Hanuštiak, 058/4833 356, fax: 312
Odborný garant: Spolok lekárov Horný Gemer - SLS
Kredity pasívna účasť: 2
Kredity aktívna účasť: 3 autor, 2 spoluautor
Úroveň aktivity: miestna

 

Aktivita 0152b: BAUSCH&LOMB UNIVERSITY – VISION CARE LEARNING SYSTEM
Termín a miesto konania: 25.6 – Bratislava, hotel Apollo, od 15:00 hod
Organizátor podujatia: OPTIMUM DISTRIBUTION CZ&SK, s.r.o., Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava
Kontakt: Ing. Andrea Jelínková, 02/68286414, fax: 02/68286410, mail: jelinkova@optimumdist.sk 
Odborný garant: Slovenská oftalmologická spoločnosť SLS, prof. MUDr. M. Izák, CSc.
Odporúčané pre odbornosti:  oftalmológia
Popis aktivity:
Vzdelávanie pre oftalmológov v oblasti aplikácie kontaktných šošoviek
Kredity pasívna účasť:  4
Kredity aktívna účasť: 3 autor, 2 spoluautor
Úroveň aktivity: krajská

Po prihlásení si vytlačte potvrdenie o členstve (prihlásenie platí len pre členov SLK)


problémy s prihlásením >

 
Reklamná plocha
SLK na Facebooku


 
Sme členmi