SKENDE
Domov » Vzdelávanie » Archív vzdelávacích aktivít SLK » ZOZNAM VZDELÁVACÍCH AKTIVÍT 2009

SEPTEMBER 2009

 Aktivita 0176: IMUNOHEMATOLOGICKÉ SYMPÓZIUM DIAMEND
Termín a miesto konania: 9.9. – Žilina, Hotel Polom, od 9:00 hod do 13:30 hod
Organizátor podujatia: Eurex Medica, spo. s r.o.,  Na Šefranici 10, 010 01 Žilina
Kontakt: 041/5622650, fax: 041/5005479, info@eurexmedica.sk
Odborný garant: NTS SR Bratislava, MUDr. Jana Rosochová, hlavná odborníčka MZ SR pre transfúziológiu
Popis aktivity:
Sympózium odborných prednášok, oblasť imunohematologicko-transfúzna, určené pre imunohemat. pracoviská, transfúziológiu, neonatológiu a gynekológia a pôrodníctvo, laboratórne vyšetrovacie postupy – nové poznatky, transfúzne prípravky, vyšetrovanie darcov krvi, špeciálne transfúzne prípravky
Kredity pasívna účasť:  4
Kredity aktívna účasť: 3 autor, 2 spoluautor
Úroveň aktivity: krajská

 

Aktivita 0191: XX. ODBORNÁ KONFERENCIA SKM SLK
Termín a miesto konania: 11.9. – Liptovský Mikuláš, od 13:00
Organizátor podujatia: Sekcia klinickej mikrobiológie SLK, Dobšinského 12, BA
Kontakt: 02/65413344
Odborný garant: SKM SLK
Kredity pasívna účasť: 6+3
Kredity aktívna účasť: 3 autor, 2 spoluautor
Úroveň aktivity: okresná

 

Aktivita SLK4: KAZUISTIKY ÚRADU PRE DOHĽAD NAD ZDRAVOTNOU STAROSTLIVOSŤOU
Termín a miesto konania: 11.9. –  Nové Zámky, od 14:00 do 19:00 (miesto upresníme)
Organizátor podujatia: RLK Nitra
Kontakt: 037/6542344, 0908 781 612, p. Zemková 
Odborný garant: ÚDZS
Popis aktivity:
Nepoznané subarachnoidálne krvácanie; diagnostický rébus v ambulancii všeobecného lekára; oneskorená diagnostika zlomeniny; zlyhanie manažmentu detského pacienta s chronickým ochorením; zlomenina klenby a spodiny lebečnej s poranením morgu ako základná príčina smrti u etyllizovaných pacientov; náhle a neočakávané úmrtie 17 r. dievčaťa po predchádzajúcej hospitalizácii za účelom defenciál. dg. v šp. ZZ.; správne vedenie zdravotnej dokumentácie
Kredity pasívna účasť:  5
Kredity aktívna účasť: 3 autor, 2 spoluautor
Úroveň aktivity: krajská

 

Aktivita SLK9: RADIAČNÁ OCHRANA
Termín a miesto konania: 17.9. – Prešov, od 13:00 hod
Organizátor podujatia: Regionálne lekárska komora Prešov
Kontakt: 051/7721573  
Odborný garant: Inžinierske služby, spol. s r.o., Martin
Popis aktivity:
Školenie radiačnej ochrany v zmysle § 8, ods. 6 Nariadenia vlády SR č. 340/2006 Z.z.
Kredity pasívna účasť:  5
Kredity aktívna účasť: 3 autor, 2 spoluautor
Úroveň aktivity: krajská

 

Aktivita SLK4: KAZUISTIKY ÚRADU PRE DOHĽAD NAD ZDRAVOTNOU STAROSTLIVOSŤOU
Termín a miesto konania: 18.9. –  Bratislava, FNsP Nemocnica Sv. Cyrila a Metoda Petržalka, sála na 3. posch. nad riaditeľstvom, od 14 do 19 h.
Organizátor podujatia: RLK Bratislava
Kontakt: 02/6541 3344, 0903 847 292 
Odborný garant: ÚDZS
Popis aktivity:
Nepoznané subarachnoidálne krvácanie; diagnostický rébus v ambulancii všeobecného lekára; oneskorená diagnostika zlomeniny; zlyhanie manažmentu detského pacienta s chronickým ochorením; zlomenina klenby a spodiny lebečnej s poranením morgu ako základná príčina smrti u etyllizovaných pacientov; náhle a neočakávané úmrtie 17 r. dievčaťa po predchádzajúcej hospitalizácii za účelom defenciál. dg. v šp. ZZ.; správne vedenie zdravotnej dokumentácie
Kredity pasívna účasť:  5
Kredity aktívna účasť: 3 autor, 2 spoluautor
Úroveň aktivity: krajská


Aktivita 0175: KARDIOVASKULÁRNY PRÍSTUP – MULTIDISCIPLINÁRNY PRÍSTUP
Termín a miesto konania: 18.9. Vyšné Ružbachy, od 10:00 hod
Organizátor podujatia: Nemocnica Košice-Šaca, a.s., Lúčna 57, Košice-Šaca
Kontakt: 055/7234901
Odborný garant: Nemocnica Košice-Šaca, a.s.
Kredity pasívna účasť:  4
Kredity aktívna účasť: 3 autor, 2 spoluautor
Úroveň aktivity: okresná


Aktivita SLK10: ČO PRINÁŠA PRAX LEKÁRA
Termín a miesto konania: 22.9. – Banská Bystrica, ČSA 25, veľká zasadačka, od 16:00
Organizátor podujatia: Regionálne lekárska komora BB
Kontakt: 048/4141083
Odborný garant: RLK BB, ÚBBSK odbor zdravotníctva.
Kredity pasívna účasť:  2
Kredity aktívna účasť: 3 autor, 2 spoluautor
Úroveň aktivity: krajská

 

Aktivita 0177: PRIMÁRNA PREVENCIA KARDIOVASKULÁRNYCH OCHORENÍ U DETÍ, MLÁDEŽE A DORASTU SR
Termín a miesto konania: 23.9. – Bratislava, hotel Junior, od 16 hod
Organizátor podujatia: FARMAX Slovakia, s.r.o., Sartorisova 21, BA
Kontakt: 02/55425562
Odborný garant: doc. MUDr. Eva Čižmárová, CSc.
Kredity pasívna účasť:  3
Kredity aktívna účasť: 3 autor, 2 spoluautor
Úroveň aktivity: okresná


Aktivita 0189: NOVINKY V KLINICKEJ MIKROBIOLÓGII – VI.
Termín a miesto konania: 23.9. – Prešov, od 14:00, 24.9. – Lipany, od 14:30 hod
Organizátor podujatia: HPL, spol. s r.o., Istrijská 20, BA
Kontakt: 02/69 30 71 12, sekretariat@hpl.sk
Odborný garant: SKM SLK
Kredity pasívna účasť:  3
Kredity aktívna účasť: 3 autor, 2 spoluautor
Úroveň aktivity: okresná


Aktivita 0182: ZÁKLADNÝ KURZ SPIRALDYNAMIK BASIC – 4.ČASŤ
Termín a miesto konania: 24.9. – 27.9. Banská Bystrica, Zdravotnícka škola, Od 9:00 hod denne
Organizátor podujatia: FynaMed, s.r.o., Poľná 27, BB
Kontakt: 048/416 20 70, 0918 1154 89
Odborný garant: Spiraldynamik Akademie Zurich, Švajčiarsko
Kredity pasívna účasť:  7 denne
Kredity aktívna účasť: 10 autor, 5 spoluautor
Úroveň aktivity: celoslovenská s medzinárodnou účasťou


Aktivita 0192: ŠKOLIACE PODUJATIE SKM SLK
Termín a miesto konania: 24.9. – Bratislava, Incheba Expo club, od 15:00 hod
Organizátor podujatia: Sekcia klinickej mikrobiológie SLK, Dobšinského 12, BA
Kontakt: 02/65413344
Odborný garant: SKM SLK
Kredity pasívna účasť: 2
Kredity aktívna účasť: 3 autor, 2 spoluautor
Úroveň aktivity: okresná


Aktivita 0193: CELOŽIVOTNÉ VZDELÁVANIE ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV A EDUKÁCIA PACIENTOV
Termín a miesto konania: 24.9.-25.9 – Bratislava, Incheba Expo club, od 11 hod
Organizátor podujatia: LF UK Bratislava
Kontakt:
Odborný garant: Katedra biofyziky LF UK
Kredity pasívna účasť: 6+5
Kredity aktívna účasť: 3 autor, 2 spoluautor
Úroveň aktivity: okresná


Aktivita 0174: MCKENZIE METÓDA: MECHANICKÁ DIAGNOSTIKA A TERAPIA – ČASŤ B, KRČNÁ CHRBTICA
Termín a miesto konania: 26.9. – 29.9. Žilina, hotel Slovakia denne od 9:00
Organizátor podujatia: McKenzie Institute International Slovakia, Hálkova 3, ZA
Kontakt: 0903-944371
Odborný garant: McKenzie Institute International New Zealand
Kredity pasívna účasť:  7+7+7+4
Kredity aktívna účasť: 10 autor, 5 spoluautor
Úroveň aktivity: celoslovenská


Aktivita 0183: PRINCÍPY ŠPIRÁLOVEJ DYNAMIKY – KOORDINAČNÁ JEDNOTKA DOLNÁ KONČATINA – NOHA – INFORMAČNÝ KURZ
Termín a miesto konania: 28.9. – Banská Bystrica, Zdravotnícka škola Tajovského ulica, od 9:00 hod
Organizátor podujatia: FynaMed, s.r.o., Poľná 27, BB
Kontakt: 048/416 20 70, 0918 1154 89
Odborný garant: Spiraldynamik Akademie Zurich, Švajčiarsko
Kredity pasívna účasť:  6
Kredity aktívna účasť: 10 autor, 5 spoluautor
Úroveň aktivity: celoslovenská s medzinárodnou účasťou


Aktivita 0194: MEDFÓRUM 2009
Termín a miesto konania: 28.-30.9. – LRS ZVJS Omšenie
Organizátor podujatia: Generálne riadoteľstvo zboru väzenskej a justičnej stráže, Šagátová 1, BA
Kontakt: 02/208 31 171, fax: 02/208 31 698
Odborný garant: Ústav farmakológie a klinickej farmakológie SZU
Kredity pasívna účasť: 21
Kredity aktívna účasť: 10 autor, 5 spoluautor
Úroveň aktivity: celoslovenská

 


Aktivita 0188: NOVINKY V KLINICKEJ MIKROBIOLÓGII – VII.
Termín a miesto konania: 30.9. – Topoľčany, 14:30 hod
Organizátor podujatia: HPL, spol. s r.o., Istrijská 20, BA
Kontakt: 02/69 30 71 12, sekretariat@hpl.sk
Odborný garant: SKM SLK
Kredity pasívna účasť:  3
Kredity aktívna účasť: 3 autor, 2 spoluautor
Úroveň aktivity: okresná

 

Aktivita 0142: PATOLOGICKO ANATOMICKÁ TÉMATIKA - KAZUISTIKY
Termín a miesto konania: 30.9. o 13:30 hod - Slobodáreň – Červený kútik, Litovelská 25, 050 01 Revúca
Organizátor podujatia: Revúcka medicínsko-humanitná n.o.
Kontakt: MUDr. Rudolf Hanuštiak, 058/4833 356, fax: 312
Odborný garant: Spolok lekárov Horný Gemer - SLS
Kredity pasívna účasť: 2
Kredity aktívna účasť: 3 autor, 2 spoluautor
Úroveň aktivity: miestna

Po prihlásení si vytlačte potvrdenie o členstve (prihlásenie platí len pre členov SLK)


problémy s prihlásením >

 
Reklamná plocha
SLK na Facebooku


 
Sme členmi