SKENDE
Domov » Vzdelávanie » Archív vzdelávacích aktivít SLK » ZOZNAM VZDELÁVACÍCH AKTIVÍT 2009

OKTÓBER 2009

Aktivita 0178: SEMINÁR S HEMATOLOGICKOU PROBLEMATIKOU
Termín a miesto konania: 6.10. – Námestovo, penzión Oravia, od 14:30 hod
Organizátor podujatia: LEK-OR, občianske združenie, Oravská Jasenica 85,
Kontakt: 043/5503160
Odborný garant: HaMed, s.r.o.
Kredity pasívna účasť:  3
Kredity aktívna účasť: 3 autor, 2 spoluautor
Úroveň aktivity: miestna

 

Aktivita 0153a: BAUSCH&LOMB UNIVERSITY – VISION CARE LEARNING SYSTEM
Termín a miesto konania:  8.10 – Bratislava, hotel Apollo, od 15:00 hod
Organizátor podujatia: OPTIMUM DISTRIBUTION CZ&SK, s.r.o., Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava
Kontakt: Ing. Andrea Jelínková, 02/68286414, fax: 02/68286410, mail: jelinkova@optimumdist.sk 
Odborný garant: Slovenská oftalmologická spoločnosť SLS, prof. MUDr. M. Izák, CSc.
Odporúčané pre odbornosti:  oftalmológia
Popis aktivity:
Vzdelávanie pre oftalmológov v oblasti aplikácie kontaktných šošoviek
Kredity pasívna účasť:  4
Kredity aktívna účasť: 3 autor, 2 spoluautor
Úroveň aktivity: krajská

 

Aktivita SLK4: KAZUISTIKY ÚRADU PRE DOHĽAD NAD ZDRAVOTNOU STAROSTLIVOSŤOU
Termín a miesto konania: 9.10. –  Banská Bystrica, Jednotný majetkový fond, zasadačka prízemie, od 14 do 19 h.
Organizátor podujatia: RLK Banská Bystrica
Kontakt: 0911 80 88 32, 048/41 41 083 
Odborný garant: ÚDZS
Popis aktivity:
Nepoznané subarachnoidálne krvácanie; diagnostický rébus v ambulancii všeobecného lekára; oneskorená diagnostika zlomeniny; zlyhanie manažmentu detského pacienta s chronickým ochorením; zlomenina klenby a spodiny lebečnej s poranením morgu ako základná príčina smrti u etyllizovaných pacientov; náhle a neočakávané úmrtie 17 r. dievčaťa po predchádzajúcej hospitalizácii za účelom defenciál. dg. v šp. ZZ.; správne vedenie zdravotnej dokumentácie
Kredity pasívna účasť:  5
Kredity aktívna účasť: 3 autor, 2 spoluautor
Úroveň aktivity: krajská


Aktivita 0195: ODBORNÝ SEMINÁR
Termín a miesto konania: 13.10. – Čadca, D´ARA Restaurant, od 15:30 do 19:30
Organizátor podujatia: Abbott Laboratories Slovakia, s.r.o., Karadžičova 10, 821 02 Bratislava
Kontakt: 02/44454188 
Odborný garant: regionálna lekárska komora Žilina
Kredity pasívna účasť:  3
Kredity aktívna účasť: 3 autor, 2 spoluautor
Úroveň aktivity: okresná

 

Aktivita SLK11: RADIAČNÁ OCHRANA
Termín a miesto konania: 14.10. Dunajská Streda budova PERFEKT, od 13:00 hod
Organizátor podujatia: Regionálne lekárska komora Trnava, Subregionálna LK Dunajská STreda
Kontakt: 031/5571301  
Odborný garant: Ústav radiačnej ochrany, s.r.o. Trenčín
Popis aktivity:
Školenie radiačnej ochrany v zmysle § 8, ods. 6 Nariadenia vlády SR č. 340/2006 Z.z.
Kredity pasívna účasť:  5
Kredity aktívna účasť: 3 autor, 2 spoluautor
Úroveň aktivity: krajská


Aktivita SLK4: KAZUISTIKY ÚRADU PRE DOHĽAD NAD ZDRAVOTNOU STAROSTLIVOSŤOU
Termín a miesto konania: 16.10. –  Prešov, Obvodný úrad, malá zasadačka, od 14 do 19 h.
Organizátor podujatia: RLK Prešov
Kontakt: 0915 914 741 p. Kandráčová 
Odborný garant: ÚDZS
Popis aktivity:
Nepoznané subarachnoidálne krvácanie; diagnostický rébus v ambulancii všeobecného lekára; oneskorená diagnostika zlomeniny; zlyhanie manažmentu detského pacienta s chronickým ochorením; zlomenina klenby a spodiny lebečnej s poranením morgu ako základná príčina smrti u etyllizovaných pacientov; náhle a neočakávané úmrtie 17 r. dievčaťa po predchádzajúcej hospitalizácii za účelom defenciál. dg. v šp. ZZ.; správne vedenie zdravotnej dokumentácie
Kredity pasívna účasť:  5
Kredity aktívna účasť: 3 autor, 2 spoluautor
Úroveň aktivity: krajská


Aktivita 0184: PODTATRANSKÝ RÁDIOLOGICKÝ DEŇ
Termín a miesto konania: 16.10. Tatranská Lomnica, hotel Tatranec, od 14 hodiny
Organizátor podujatia: Rádiologické od. Nemocnica Poprad, a.s. Banícka 28, Poprad
Kontakt: 0905 436 286
Odborný garant: Rádiologické od. Nemocnica Poprad
Popis:
Rádiológia-digitalizácia rtg oddelení, intervenčná rádiológia-PRT, vertebroplastika, chemoembolizacia, ezofageálne stenty, kazuistika rádiológia
Kredity pasívna účasť:  5
Kredity aktívna účasť: 10 autor, 5 spoluautor
Úroveň aktivity: celoslovenská

 

Aktivita 0185: NOVINKY Z KLINICKEJ PRAXE A TERAPIE VYBRANÝCH OCHORENÍ IV. AESCULAP JESEŇ 2009
Termín a miesto konania: 20.10. – Košice, GeS; 21.10. Žilina hotel Slovakia; 27.10. – Banská Bystrica, hotel LUX; 28.10. Bratislava Slovenská sporiteľňa; všetky začiatky o 16:00 hod
Organizátor podujatia: EDUKAFARM, s.r.o., Ružová dolina 6, 821 08 BA
Kontakt: 02/50221397, fax: 02/50221398, edukafarm@edukafarm.sk; www.edukafarm.sk
Odborný garant: Sekcia všeobecných lekárov pre deti a dorast SLK
Popis:
AESCULAP 2009 – odborný seminár určený pre pediatrov, GP, alergológov s polytématickým zameraním
Kredity pasívna účasť:  3
Kredity aktívna účasť: 3 autor, 2 spoluautor
Úroveň aktivity: krajská

 

Aktivita 0223: VEDECKO-PRACOVNÁ SCHÔDZA SPOLKU LEKÁROV V PREŠOVE
Termín a miesto konania:
21.10.  Prešov, hotel Dukla, od 14:00 do 17:35 hod
Organizátor podujatia: Spolok lekárov v Prešove
Kontakt: 051/7011617, landrascikova@fnsppresov.sk
Odborný garant: Spolok lekárov v Prešove, Laboratóriá Aliatros
Kredity pasívna účasť:  2
Kredity aktívna účasť: 3 autor, 2 spoluautor
Úroveň aktivity: okresná

 


Aktivita 0199: JESENNÝ KONGRES SOTS S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU
Termín a miesto konania: 21.-23.10. Trenčianske Teplice, Kúpeľná dvorana začiatok od 14:00 hod ukončenie 23.10. o 15:30 hod
Organizátor podujatia: Ortopedické odd. FN Trenčín a SOTS, FN Trenčín – ortopedické odd., Legionárska 23, 911 01 Trenčín
Kontakt: 032/6566359, karolgo@stonline.sk
Odborný garant: Slovenská ortopedická a traumatologická spoločnosť
Kredity pasívna účasť:  3+8+5
Kredity aktívna účasť: 10 autor, 5 spoluautor
Úroveň aktivity: celoslovenská s medzinárodnou účasťou

 

Aktivita 0186: KOMPLEXNOSŤ LIEČBY SKOLIÓZ A DEFORMÍT TRUPU Z ORTOPEDICKÉHO A RHB POHĽADU
Termín a miesto konania: 22.10. – Bratislava, ŠNOP Bratislava, n.o., Záhradnícka 42, BA
Organizátor podujatia: ŠNOP Bratislava, n.o.
Kontakt: 02/50 116 257, sekretariat@snop.sk
Odborný garant: ŠNOP Bratislava
Kredity pasívna účasť:  3
Kredity aktívna účasť: 3 autor, 2 spoluautor
Úroveň aktivity: miestna


Aktivita 0190: ASISTOVANÁ REPRODUKCIA
Termín a miesto konania:
22.10. Piešťany, priestory centra AR, od 16:00,
29.10. Myjava, kongresová sála nemocnice, od 16:00 hod
Organizátor podujatia: Dr. Alexander, centrum asistovanej reprodukcie, Winterova 41, PN
Kontakt: 033/7763331, ja.vodicka@dralexander.sk
Odborný garant: Dr. Alexander, CAR
Kredity pasívna účasť:  2
Kredity aktívna účasť: 3 autor, 2 spoluautor
Úroveň aktivity: miestna


Aktivita 0173: ZÁKLADNÝ KURZ SPIRALDYNAMIK BASIC II – 1.ČASŤ
Termín a miesto konania: 22.10. – 25.10. Banská Bystrica, Zdravotnícka škola, Od 9:00 hod denne
Organizátor podujatia: FynaMed, s.r.o., Poľná 27, BB
Kontakt: 048/416 20 70, 0918 1154 89
Odborný garant: Spiraldynamik Akademie Zurich, Švajčiarsko
Kredity pasívna účasť:  7 denne
Kredity aktívna účasť: 10 autor, 5 spoluautor
Úroveň aktivity: celoslovenská s medzinárodnou účasťou

 

Aktivita SLK4: KAZUISTIKY ÚRADU PRE DOHĽAD NAD ZDRAVOTNOU STAROSTLIVOSŤOU
Termín a miesto konania: 23.10. –  Trenčín, areál výstaviska Trenčín, od 14 do 19 h.
Organizátor podujatia: RLK Trenčín
Kontakt: 0904 155 508, 032/652 19 57, 58 
Odborný garant: ÚDZS
Popis aktivity:
Nepoznané subarachnoidálne krvácanie; diagnostický rébus v ambulancii všeobecného lekára; oneskorená diagnostika zlomeniny; zlyhanie manažmentu detského pacienta s chronickým ochorením; zlomenina klenby a spodiny lebečnej s poranením morgu ako základná príčina smrti u etyllizovaných pacientov; náhle a neočakávané úmrtie 17 r. dievčaťa po predchádzajúcej hospitalizácii za účelom defenciál. dg. v šp. ZZ.; správne vedenie zdravotnej dokumentácie
Kredity pasívna účasť:  5
Kredity aktívna účasť: 3 autor, 2 spoluautor
Úroveň aktivity: krajská


Aktivita 0208: XII. PROWÁZKOVE DNI
Termín a miesto konania:
22.-23.10. – Komárno, Zdravcentrum, od 9:00 hod do druhý deň 12:00 (23.10.200)
Organizátor podujatia: Slovenská spoločnosť klinickej mikrobiológie SLS
Kontakt: 02/6541 3344
Odborný garant: SKM SLK
Kredity pasívna účasť: 7+3
Kredity aktívna účasť: 10 autor, 5spoluautor
Úroveň aktivity: medzinárodná

 

Aktivita 0181: STRETNUTIE AMBULANTNÝCH ORL LEKÁROV
Termín a miesto konania: 23.-24.10. – Vyhne, hotel Sitno od 15:00 hod
Organizátor podujatia: Sekcia NZZ ORL lekárov, Trnava
Kontakt: 033/5953111
Odborný garant: Slovenská spoločnosť pre ORL a chirurgiu hlavy a krku
Kredity pasívna účasť: 3+5
Kredity aktívna účasť: 10 autor, 5spoluautor
Úroveň aktivity: celoslovenská

 

Aktivita 0187: MODERNÁ LIEČBA SKOLIÓZ
Termín a miesto konania: 27.10. – Bratislava, ŠNOP Bratislava, n.o., Záhradnícka 42, BA
Organizátor podujatia: ŠNOP Bratislava, n.o.
Kontakt: 02/50 116 257, sekretariat@snop.sk
Odborný garant: ŠNOP Bratislava
Kredity pasívna účasť:  3
Kredity aktívna účasť: 3 autor, 2 spoluautor
Úroveň aktivity: miestna


Aktivita 0143: OČNÁ MANIFESTÁCIA SARKOINDÓZY; CHOCHP – TRENDY A LIEČEBNÉ STRATÉGIE
Termín a miesto konania: 28.10. o 13:30 hod - Slobodáreň – Červený kútik, Litovelská 25, 050 01 Revúca
Organizátor podujatia: Revúcka medicínsko-humanitná n.o.
Kontakt: MUDr. Rudolf Hanuštiak, 058/4833 356, fax: 312
Odborný garant: Spolok lekárov Horný Gemer - SLS
Kredity pasívna účasť: 2
Kredity aktívna účasť: 3 autor, 2 spoluautor
Úroveň aktivity: miestna


Aktivita 0210: NOVINKY V KLINICKEJ MIKROBIOLÓGII – VIII.
Termín a miesto konania:
28.10. – Levice, od 15:00 do 18:00 hod
Organizátor podujatia: HPL, s.r.o., Istrijská 20 BA
Kontakt: 02/69307112, sekretariat@hpl.sk
Odborný garant: SKM SLK
Kredity pasívna účasť:  3
Kredity aktívna účasť: 3 autor, 2 spoluautor
Úroveň aktivity: okresná

 


Aktivita 0180: MODERNÉ TRENDY V OPERÁCII KATARAKTY
Termín a miesto konania: 29.10., Malacky Nemocnica, od 15:00 hod do 17:00 hod
Organizátor podujatia: Nemocničná a.s. Malacky, Duklinskych hrdinov 34, Malacky
Kontakt: 034/2829123
Odborný garant: Nemocničná, a.s.
Kredity pasívna účasť: 2
Kredity aktívna účasť: 3 autor, 2 spoluautor
Úroveň aktivity: okresná

Po prihlásení si vytlačte potvrdenie o členstve (prihlásenie platí len pre členov SLK)


problémy s prihlásením >

 
Reklamná plocha
SLK na Facebooku


 
Sme členmi