SKENDE
Domov » Vzdelávanie » Archív vzdelávacích aktivít SLK » ZOZNAM VZDELÁVACÍCH AKTIVÍT 2009

NOVEMBER 2009

Aktivita 0210: NOVINKY V KLINICKEJ MIKROBIOLÓGII – VIII.
Termín a miesto konania:
4.11. Zlaté Moravce, od 15:00 do 18:00
5.11. Šahy, od 15:00 do 18:00 hod
Organizátor podujatia: HPL, s.r.o., Istrijská 20 BA
Kontakt: 02/69307112, sekretariat@hpl.sk
Odborný garant: SKM SLK
Kredity pasívna účasť:  3
Kredity aktívna účasť: 3 autor, 2 spoluautor
Úroveň aktivity: okresná

 

Aktivita SLK12: OKRESNÝ SEMINÁR – NOVINKY V OTORINOLARYNGOLÓGII, GYNEKOLÓGII A KARDIOLÓGII
Termín a miesto konania:
4.11. Svidník, hotel Hubert od 16:00 do 19:00 hod
Organizátor podujatia: SRLK Svidník
Kontakt: mehcoliv@mail.t-com.sk
Odborný garant: SRLK Svidník
Kredity pasívna účasť:  2
Kredity aktívna účasť: 3 autor, 2 spoluautor
Úroveň aktivity: okresná

 

Aktivita 0200: PRÍSTUP K LIEČBE SPOLOČNÉHO PACIENTA
Termín a miesto konania:
3.11.2009 – Bratislava, hotel Doprastav, od 15 do 17
4.11.2009 – Žilina, hotel Dubná Skala, detto
5.11.2009 – Poprad, hotel Poprad, detto
10.11.2009 – Košice, penzión Golden Royal, detto
11.11.2009 – Banská Bystrica, hotel LUX, detto
Organizátor podujatia: GlaxoSmithKline, s.r.o., Galvaniho 7/A, 821 04 Bratislava, 02/48261111
Kontakt:   02/48261111
Odborný garant: Sekcia VLDD SLK, Rinologická sekcia SLS ORL
Kredity pasívna účasť:  2
Kredity aktívna účasť: 3 autor, 2 spoluautor
Úroveň aktivity: krajská


Aktivita 0201: KRAJSKÝ OFTALMOLOGICKÝ SEMINÁR
Termín a miesto konania:
4.11.2009 – Galanta, NsP Sv. Lukáša, od 14 do 17:30
Organizátor podujatia: Očné oddlenie NsP Galanta, Hodská 34, GA
Kontakt:   031/7833641, Monika Ilavská
Odborný garant: Očné oddelenie NsP GA
Kredity pasívna účasť:  3
Kredity aktívna účasť: 3 autor, 2 spoluautor
Úroveň aktivity: krajská


Aktivita 0202: AKTUÁLNE MOŽNOSTI ORTÉZOTERAPIE
Termín a miesto konania:
6.11.2009 – Košice - Šaca, od 9 do 15 hod
Organizátor podujatia: Nemocnica Košice - Šaca
Kontakt:   055/7234901, jvancik@nemocnicasaca.sk
Odborný garant: Nemocnica Košice - Šaca
Kredity pasívna účasť:  5
Kredity aktívna účasť: 3 autor, 2 spoluautor
Úroveň aktivity: miestna

 

Aktivita 0152b: BAUSCH&LOMB UNIVERSITY – VISION CARE LEARNING SYSTEM
Termín a miesto konania: 5.11 – Košice, penzion Golden Royal, od 15:00 hod
Organizátor podujatia: OPTIMUM DISTRIBUTION CZ&SK, s.r.o., Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava
Kontakt: Ing. Andrea Jelínková, 02/68286414, fax: 02/68286410, mail: jelinkova@optimumdist.sk 
Odborný garant: Slovenská oftalmologická spoločnosť SLS, prof. MUDr. M. Izák, CSc.
Odporúčané pre odbornosti:  oftalmológia
Popis aktivity:
Vzdelávanie pre oftalmológov v oblasti aplikácie kontaktných šošoviek
Kredity pasívna účasť:  4
Kredity aktívna účasť: 3 autor, 2 spoluautor
Úroveň aktivity: krajská


Aktivita 0205: JAPONSKÉ INGREDIENCIE K MODERNEJ LIEČBE EPILEPSIE
Termín a miesto konania:
10.11.2009 – Banská Bystrica, hotel LUX, od 16 do 18 hod
11.11.2009 – Košice, hotel Yasmin, od 16 do 18 hod
Organizátor podujatia: Eisai GesmbH, o.z., Sasinkova 6, 811 08 Bratislava
Kontakt: +42/0242485839, milos_zivansky@eisai.net 
Odborný garant: doc. Donath, CSc.
Odporúčané pre odbornosti:  neurológia
Popis aktivity:
Nové poznatky vo farmakoterapii refrakternej epilepsie
Kredity pasívna účasť:  2
Kredity aktívna účasť: 3 autor, 2 spoluautor
Úroveň aktivity: krajská


Aktivita 0219: NOVINKY V KLINICKEJ MIKROBIOLÓGII – X.
Termín a miesto konania:
11.11. Dunajská Streda, PERFECTS DS, od 15 do 18 hod
Organizátor podujatia: HPL, s.r.o., Istrijská 20 BA
Kontakt: 02/69307112, sekretariat@hpl.sk
Odborný garant: SKM SLK
Kredity pasívna účasť:  3
Kredity aktívna účasť: 3 autor, 2 spoluautor
Úroveň aktivity: okresná

 

Aktivita 0218: NOVINKY V KLINICKEJ MIKROBIOLÓGII – XI.
Termín a miesto konania:
12.11. Galanta, kinosála NsP Galanta, od 15 do 18 hod
Organizátor podujatia: HPL, s.r.o., Istrijská 20 BA
Kontakt: 02/69307112, sekretariat@hpl.sk
Odborný garant: SKM SLK
Kredity pasívna účasť:  3
Kredity aktívna účasť: 3 autor, 2 spoluautor
Úroveň aktivity: okresná

 

Aktivita 0197: CHIRURGICKÝ SEMINÁR V MICHALOVCIACH
Termín a miesto konania:
13.11. – Michalovce, veľká zasadačka NsP Michalovce, od 10 do 17 hod
Organizátor podujatia: Spolok lekárov SLS v Michalovciach, RLK Košice
Kontakt: 056/6416370, jureckovad@nskmi.sk
Odborný garant: Spolok lekárov SLS Michalovce
Odporúčané pre odbornosti:  chirurgia
Kredity pasívna účasť:  2
Kredity aktívna účasť: 3 autor, 2 spoluautor
Úroveň aktivity: miestna

 

Aktivita 0198: 5TH MEETING OF MID-EASTERN EUROPEAN NEUROINTERVENTIONAL CLUB
Termín a miesto konania:
18.-21.11. – Bojnice, Hotel pod Zámkom, začiatok o 15:00
Organizátor podujatia: Eisai GesmbH, o.z., Sasinkova 6, 811 08 Bratislava
Kontakt: +42/0242485839, milos_zivansky@eisai.net 
Odborný garant: doc. Donath, CSc.
Odporúčané pre odbornosti:  neurointervenčná rádiológia, neurochirurgia
Popis aktivity:
Počas sympózia MENC neurointervenční rádiológovia odprezentujú svoje skúsenosti  a možnosti endovaskulárnej liečby intrakraniálnych aneuryziem a iných úkonov v oblasti intrakranie, prezentácie budú zamerané predovšetkým na komplikácie pri uvedených výkonoch.
Kredity pasívna účasť:  3+7+7
Kredity aktívna účasť: 10 autor, 5 spoluautor
Úroveň aktivity: medzinárodná

 

Aktivita 0211: VEDECKO-PRACOVNÁ SCHÔDZA SPOLKU LEKÁROV V PREŠOVE
Termín a miesto konania:
18.11.2009, Prešov, hotel Dukla, od 14:00 do 17:30 hod
Organizátor podujatia: Spolok lekárov v Prešove
Kontakt: 051/7011617, landrascikova@fnsppresov.sk
Odborný garant: Spolok lekárov v Prešove
Kredity pasívna účasť:  2
Kredity aktívna účasť: 3 autor, 2 spoluautor
Úroveň aktivity: okresná

 

Aktivita 0212: NOVÉ POSTUPY V LIEČBE OSTEOPORÓZY
Termín a miesto konania:
19.11.2009, Košice, TIP-TOP, od 15:30 do 17:30 hod
Organizátor podujatia: SOMOK
Kontakt: 051/7011617, landrascikova@fnsppresov.sk
Odborný garant: Spoločnosť pre osteoporózu a metabolické ochorenia kostí
Kredity pasívna účasť:  2
Kredity aktívna účasť: 3 autor, 2 spoluautor
Úroveň aktivity: okresná

 

Aktivita 0204: XVII. KOŠICKÉ OFTALMOLOGICKÉ DNI
Termín a miesto konania:
20.11. – Košice, LF UPJŠ, Košice, od 13:30 do 18 hod
Organizátor podujatia: Očná klinika LF UPJŠ a FNLP Košice
Kontakt: 055/6403780 
Odborný garant: Očná klinika LF UPJŠ a FNLP Košice
Odporúčané pre odbornosti:  oftalmológia
Kredity pasívna účasť:  4
Kredity aktívna účasť: 10 autor, 5 spoluautor
Úroveň aktivity: celoslovenská


Aktivita 0220: NOVINKY V KLINICKEJ MIKROBIOLÓGII – XII.
Termín a miesto konania:
21.11. Nitra, Kongresové centrum SPU, od 9:00 do 17:00 hod
Organizátor podujatia: HPL, s.r.o., Istrijská 20 BA
Kontakt: 02/69307112, sekretariat@hpl.sk
Odborný garant: SKM SLK
Kredity pasívna účasť:  8
Kredity aktívna účasť: 3 autor, 2 spoluautor
Úroveň aktivity: krajská

 


Aktivita 0217: IMUNOLOGICKÁ PROBLEMATIKA U PEDIATRICKÝCH PACIENTOV
Termín a miesto konania:
23.11. Bratislava, reštaurácia Dvaja bratia, od 14 do 19 hod
Organizátor podujatia: Sociálne a zdravotnícke služby, s.r.o., Ivana Bukovčana 4, 841 07 Bratislava
Kontakt: 0905 844 779, gudaba@szs.sk
Odborný garant: Sociálne a zdravotnícke služby, s.r.o
Kredity pasívna účasť:  4
Kredity aktívna účasť: 3 autor, 2 spoluautor
Úroveň aktivity: miestna

 


Aktivita 0144: CHOROBY PRSNÍKA – MOŽNOSTZI DIAGNOSTIKY A LIEČBA V PODMIENKACH NAŠEJ NEMOCNICE; KAZUISTIKA
Termín a miesto konania: 25.11. o 13:30 hod - Slobodáreň – Červený kútik, Litovelská 25, 050 01 Revúca
Organizátor podujatia: Revúcka medicínsko-humanitná n.o.
Kontakt: MUDr. Rudolf Hanuštiak, 058/4833 356, fax: 312
Odborný garant: Spolok lekárov Horný Gemer - SLS
Kredity pasívna účasť: 2
Kredity aktívna účasť: 3 autor, 2 spoluautor
Úroveň aktivity: miestna


Aktivita 0179: 24. KURZ ENDOSKOPICKEJ CHIRURGIE NOSA A PND - POKROČILÍ
Termín a miesto konania: 25.11.-27.11., Žilina, ORL odd. NsP Žilina, od 8:00 hod denne
Organizátor podujatia: ORL odd.  NsP Žilina, V. Spanyola 43, ZA
Kontakt: 041/5110402
Odborný garant: ORL odd.  NsP Žilina
Kredity pasívna účasť: 6+6+5
Úroveň aktivity: celoslovenská


Aktivita SLK12: OKRESNÝ SEMINÁR – NOVINKY V PNEUMOFTIZEOLÓGII
Termín a miesto konania:
25.11. Svidník, hotel Hubert od 16:00 do 19:00 hod
Organizátor podujatia: SRLK Svidník
Kontakt: mehcoliv@mail.t-com.sk
Odborný garant: SRLK Svidník
Kredity pasívna účasť:  2
Kredity aktívna účasť: 3 autor, 2 spoluautor
Úroveň aktivity: okresná

 

Aktivita 0215: VYUŽITIE KLARITROMYCÍNU, SIBUTRAMÍNU A IBUPROFÉNU V GYNEKOLOGICKEJ PRAXI
Termín a miesto konania:
25.11. Martin, hotel Victoria, od 15:30 do 19:30 hod
Organizátor podujatia: Abbot Laboratories Slovakia, s.r.o.
Kontakt: 02/44454188
Odborný garant: RLK Žilina
Kredity pasívna účasť:  3
Kredity aktívna účasť: 3 autor, 2 spoluautor
Úroveň aktivity: krajská

Aktivita 0222: NOVINKY V KLINICKEJ MIKROBIOLÓGII – XIII.
Termín a miesto konania:
25.11. – Šaľa, reštaurácia Domino, od 15 do 18 hod
Organizátor podujatia: HPL, s.r.o., Istrijská 20 BA
Kontakt: 02/69307112, sekretariat@hpl.sk
Odborný garant: SKM SLK
Kredity pasívna účasť:  3
Kredity aktívna účasť: 3 autor, 2 spoluautor
Úroveň aktivity: okresná


Aktivita 0224: NOVINKY V KLINICKEJ MIKROBIOLÓGII – XIV.
Termín a miesto konania:
26.11. – Nové Zámky, hotel Grand, od 15 do 18 hod
Organizátor podujatia: HPL, s.r.o., Istrijská 20 BA
Kontakt: 02/69307112, sekretariat@hpl.sk
Odborný garant: SKM SLK
Kredity pasívna účasť:  3
Kredity aktívna účasť: 3 autor, 2 spoluautor
Úroveň aktivity: okresná


Aktivita 0209: SYMPÓZIUM O ELEKTROMAGNETICKEJ TERAPII
Termín a miesto konania: 29.11. – Bratislava, hotel Holiday Inn, od 9 do 17
Organizátor podujatia: YLOS, s.r.o., Vodárenská 12, 931 01 Šamorín
Kontakt: 031/5527712, ylossro@gmail.com
Odborný garant: VITALITA, n.o. Lehnice
Kredity pasívna účasť: 5
Kredity aktívna účasť:10 autor, 5 spoluautor
Úroveň aktivity: celoslovenská

Po prihlásení si vytlačte potvrdenie o členstve (prihlásenie platí len pre členov SLK)


problémy s prihlásením >

 
Reklamná plocha
SLK na Facebooku


 
Sme členmi