SKENDE
Domov » Vzdelávanie » Archív vzdelávacích aktivít SLK » ZOZNAM VZDELÁVACÍCH AKTIVÍT 2009

CELOROČNE

 Aktivita 0112: VEDECKÁ PRACOVNÁ SCHÔDZA SPOLKU LEKÁROV
Termín a miesto konania: – Zasadačka AB,  NsP Trebišov
29.1. – Onkologické oddelenie – Liečba karcinómu prsníka, novšie terapeutické postupy
26.2. – Gynekol.-pôrodnícke odd. – Ochorenia vaječníkov
26.3. – BIOIM, s.r.o. – OKB – Novinky v laboratórnej medicíne
30.4. – Interné oddelenie – Varia
28.5. – ORL  oddelenie – Chrápanie ako zdravotný problém
25.6. – FRO oddelenie – Rehabilitácia pri léziach periférnych nervov
24.9. – Chirurgické oddelenie – Pokročilá laparoskopia
29.10. – Infekčné oddelenie – Lymeská borelióza, infekcie spôsobené herpetickými vírusmi
26.11. – Detské oddelenie – Aktuality v pediatrii
10.12. – Očné oddelenie – Vybrané chorobné stavy v oftalmológii
Organizátor podujatia: SLS – spolok lekárov v Trebišove, NsP Trebišov, SNP 1079/76, 075 01 Trebišov
Kontakt: MUDr. Vladimír Dvorový, 056/666 0214, e-mail: dvorovy@orangemail.sk
Odborný garant: SLS – spolok lekárov Trebišov
Popis aktivity:
Kontinuálne medicínske vzdelávanie pre všetky odbornosti
Kredity pasívna účasť:  3 kredity
Kredity aktívna účasť: 3 autor, 2 spoluautor
Úroveň aktivity: miestna


Aktivita 0114: VEDECKÁ PRACOVNÁ SCHÔDZA SPOLKU LEKÁROV
Termín a miesto konania: – Veľká zasadačka v Michalovciach NsP, začiatky od 14:00 hod
22.1.- úrazová chirurgia - artroskopia, zlomeniny kondylov femuru, aplázia a. radialis
19.2. – OKM - diagnostika hepatitídy C, prehľad rezistencie mikroorganizmov v NsP Michalovce
19.3. – 1. interné – infarkt myokardu, diagnostika, liečba – nové postupy
23.4. – očné odd. – glaukóm, diagnostika a liečba
21.5. – chirurgia – endoskopické techniky v chirurgii
18.6. – meningitídy – diagnostika a liečba
17.9. – TBC – stále aktuálny problém
22.10. – urologické – nádory semeníkov
19.11. – ortopedické – artroskopické metodiky v ortopédii – novinky
17.12. – OAIM – totálna parenterálna výživa
Organizátor podujatia: SLS – spolok lekárov v Michalovciach, NsP Michalovce, Špitálska 2, 071 01 Michalovce
Kontakt: MUDr. Dana Jurečková - 056/641 63 70, jureckovad@nskmi.sk
Odborný garant: SLS – spolok lekárov Michalovce, Regionálna lekárska komora Košice
Popis aktivity:
Kontinuálne medicínske vzdelávanie pre všetky odbornosti
Kredity pasívna účasť:  2 kredity
Kredity aktívna účasť: 3 autor, 2 spoluautor
Úroveň aktivity: miestna

Aktivita 0133: MANAŽMENT KARDIOVASKULÁRNEHO RIZIKA: NOVŠIE POHĽADY A MOŽNOSTI
Termín a miesto konania:
Dátum       Mesto      Miesto konania   Ulica    Čas
18.3.2009 Humenné Mierová ulica   15:45
23.3.2009 Rožnava Hotel Medišport   15:45
6.4.2009 Malacky Hotel Atrium   16:00
8.4.2009 Košice Hotel Gloria palac   15:45
15.4.2009 Michalovce Penzion Slnecny Dvor   15:45
16.4.2009 Košice Hotel Gloria palac   15:45
20.4.2009 Trenčín Penzion Royal   16:00
20.4.2009 Košice Hotel Gloria palac   16:00
20.4.2009 Brezno Reštaurácia Stavbár   15:00
22.4.2009 Trnava Hotel Barbakan   15:45
22.4.2009 Prešov Hotel Enchante    15:00
23.4.2009 Trebišov Reštaurácia Amadeus   15:45
4.5.2009 Dunajská Streda Villa Rosa Jesenského 6 16:00
6.5.2009 Bratislava Hotel Tulip House   16:00
14.5.2009 Nové Zámky Hotel Grand Pribinova 19 16:00
18.5.2009 Topoľčany Reštaurácia AXA   16:00
19.5.2009 Liptovský Mikuláš Hotel Jánošík   16:00
21.5.2009 Stará Ľubovňa Reštaurácia Salaš Frank   16:00
26.5.2009 Poprad Hotel Sobota   16:00
27.5.2009 Zvolen Hotel Kaskády   16:00
27.5.2009 Michalovce  Penzion Slnecny Dvor   16:00
11.6.2009 Spišská Nová Ves Hotel Metropol   16:00
24.6.2009 Bratislava     16.00
7.7.2009 Sielnica Hotel Kaskády   16:00
9.7.2009 rajecké Teplice  Hotel Diplomat   16:00
4.11.2009 Rožňava NsP   14.00
12.11.2009 Zvolen Hotel Akademik   15.30
18.11.2009 NITRA Hotel Kapital   15.30
19.11.2009 Košice Hotel Jasmín   16.00
19.11.2009 Lučenec Hotel Reduta   15.30
26.11.2009 Poprad Koliba pri rieke Poprad   15.30
2.12.2009 Bratislava Hotel Tulip   15.30
7.12.2009 Trencin Hotel Tatra   16.00
9.12.2009 Nové Zámky Hotel Grand    15.30
Organizátor podujatia: Sandoz d.d., Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava
Kontakt: 02/48200600
Odborný garant: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Katedra verejného zdravotníctva
Popis aktivity:
Ide o podporu terapeutického manažmentu vysoko rizikových a aj nízko rizikových pacientov v primárnej starostlivosti. Dôraz sa kladie na medicínu dôkazov a jej praktické využitie v každodennej praxi. Aktivita je zameraná na kardiovaskulárnu problematiku – tj. na GP, internistov a kardiológov.
Kredity pasívna účasť:  3 kredity
Kredity aktívna účasť: 3 autor, 2 spoluautor
Úroveň aktivity: miestna

Aktivita 0163: KURZ KINEZIOTERAPIE PRI OSTEOPOROZE
Termín a miesto konania:
– Reumatologicko-rehabilitačné centrum Hlohovec
21.8.2009
4.9.2009
18.9.2009
9.10.2009
23.10.2009
13.11.2009
27.11.2009
Organizátor podujatia: Reumatologicko-rehabilitačné centrum, s.r.o.,  Pribinova 56, 920 01 Hlohovec
Kontakt: MUDr. Elena Ďurišová, 033/7301820, info@rrc.sk, www.rrc.sk
Odborný garant: Reumatologicko-rehabilitačné centrum, s.r.o. Hlohovec
Popis aktivity:
Formou úvodných prednášok poukázať na závažnosť osteoporózy, nutnosť jej včasnej diagnostiky a komplexnej liečby s predchádzaním komplikácií typu osteoporotických fraktúr. V praktickej časti poukázať na špecifiká pohybovej liečby  pri osteoporóze praktickým nácvikom zásad školy chrbta, antigravitačnej relaxácie, cvičenia na nestabilnej plošine, cvičenia panvového dna a celej špeciálnej cvičnej zostavy podľa Ďurišovej.
Kredity pasívna účasť:  5 kreditov
Kredity aktívna účasť: 3 autor, 2 spoluautor
Úroveň aktivity: miestna

Po prihlásení si vytlačte potvrdenie o členstve (prihlásenie platí len pre členov SLK)


problémy s prihlásením >

 
Reklamná plocha
SLK na Facebooku


 
Sme členmi