SKENDE
Domov » Vzdelávanie » Archív vzdelávacích aktivít SLK » ZOZNAM VZDELÁVACÍCH AKTIVÍT 2008

APRÍL 2008


AktivitaDEFORMITY TRUPU A DOLNÝCH KONČATÍN U DETÍ: ORTOTIKA A RHB POSTUPY
Termín a miesto konania: 1.4.2008, 15.4. 2008 – ŠNOP Bratislava
Registračné číslo aktivity: 90023, 90022
Organizátor podujatia: Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku Bratislava, n.o., Záhradnícka 42, Bratislava
Kontakt: Lenka Molnárová,  02/50116257, fax: 02/55421802, sekretariat@snop.sk
Odborný garant: Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku Bratislava, n.o., MUDr. Blažena Brozmanová, CSc.
Odporúčané pre odbornosti:  pediatria, ortopedická protetika, pediatrická neurológia, ped. ortopédia, PLDD, rehab. v detskom veku
Kredity pasívna účasť:  3 kredity
Kredity aktívna účasť: 3 kredity autor, 2 kredity spoluautor
Kredity pridelil: SLK
AktivitaOCHORENIA V GRAVIDITE
Termín a miesto konania: 4.4.2008 – Štrbské Pleso
Registračné číslo aktivity: 90031
Organizátor podujatia: Sekcia gynekológov SLK, MUDr. Klaudia Péčová, Dobšinského 12, 811 05 Bratislava,
Kontakt: MUDr. Klaudia Péčová, Klaudia.p@stonline.sk, 02/6541 3344
Odborný garant: Sekcia gynekológov SLK, MUDr. Klaudia Péčová
Odporúčané pre odbornosti:  gynekológov
Popis aktivity: Celoštátna konferencia v okruhu gynekologicko-pôrodníckej interdisciplinárnej aktivity
Kredity pasívna účasť:  4 kredity
Kredity aktívna účasť: 10 kreditov autor, 5 kreditov spoluautor
Kredity pridelil: SLK
Aktivita: PEDIATRIA V PRAXI
Termín a miesto konania: 8.4.2008 – Spišská Nová Ves
Registračné číslo aktivity: 90015
Organizátor podujatia: Ozone Laboratories Slovakia, s.r.o., Kapucínska 5, 811 03 Bratislava
Kontakt: Mgr. Erik Mach, 0905 204 463, e-mail: erik.mach@ozoneleboratories.sk
Odborný garant: Detská fakultná nemocnica Košice, Detké infekčné oddelenie, Tr. SNP 1, 040 01 Košice, prim. MUDr. Viera Szabadosová – primár oddelenia
Odporúčané pre odbornosti:  pediatria
Popis aktivity: Odborný pracovný seminár, nové poznatky v liečbe z odborov detská infektológia, detská pneumológia, detská nefrológia, detská otorinolaryngológia .
Kredity pasívna účasť:  3 kredity
Kredity pridelil: SLK

AktivitaKAZUISTIKY ORAVA 
Termín a miesto konania: 8.4.2008 – Habovka
Registračné číslo aktivity: 90034
Organizátor podujatia: NsP Trestená, ul. Mieru 549/16, 028 01 Trstená
Kontakt: 043/5392 444, micik@mediclub.sk  
Odborný garant: NsP Trstená
Odporúčané pre odbornosti:  pediatria
Kredity pasívna účasť:  4 kredity
Kredity aktívna účasť: 3 autor, 2 spoluautor
Kredity pridelil: SLK

AktivitaNOVINKY Z KLINICKEJ PRAXE A TERAPIE VYBRANÝCH OCHORENÍ – AESCULAP 2008
Termín a miesto konania: 9.4.2008 – Košice, 10.4.2008 – Banská Bystrica, 15.4.2008 – Žilina, 17.4.2008 - Bratislava
Registračné číslo aktivity: 90026
Organizátor podujatia: EDUKAFARM, s.r.o., Ružový dolina 6, 821 08 Bratislava,
Kontakt: Mgr. Janka Osuská, Zuzana Palkovičová, 02/50221397, fax: 02/50 22 1398, e-mail: edukafarm@edukafarm.sk
Odborný garant: Sekcia všeobecných lekárov pre deti a dorast SLK, MUDr. Katarína Šimovičová
Odporúčané pre odbornosti:  pediatria, všeobecné lekárstvo, PLDD
Popis aktivity: Nesteroidné antiflogistiká v pediatrickej praxi; Voš detská – stále aktuálny problém; Akútne hnačky; Lactobacillus reuteri – nové spektrum použitia probiotík; edukačný test
Kredity pasívna účasť:  3 kredity
Kredity aktívna účasť: 10 kreditov autor, 5 kreditov spoluautor
Kredity pridelil: SLK
AktivitaGETLÍKOV MEMORIÁL
Termín a miesto konania: 10.4.2008 – Michalovce
Registračné číslo aktivity: 90019
Organizátor podujatia: NsP Š. Kukuru n.o., Michalovce, Špitálska 2, 071 01 Michalovce
Kontakt: MUDr. Monika Rochova, 056/6416255 , rochova@post.sk
Odborný garant: NsP Š. Kukuru, n.o. Michalovce
Odporúčané pre odbornosti:  pediatria, dorast, imunológia, nefrológia, kardiológia, pneumológia, psychológia, GP
Popis aktivity: Odborné sympózium
Kredity pasívna účasť:  4 kredity
Kredity aktívna účasť: 3 kredity autor, 2 kredity spoluautor
Kredity pridelil: SLK
Aktivita: X. LUČANSKÉHO MEMORIÁL
Termín a miesto konania
: 11.4.2008 - Svidník
Registračné číslo aktivity: 90014
Organizátor podujatia: Falck Záchranná a.s., Nemocnica Svidník, 1. kl. AIM FNSP KE, Moldavská 8/A, 040 11 Košice
Kontakt: Lenka Birková, e-mail: birkova@falck-zachranna.sk
Odborný garant: Falck Záchranná, a.s., MUDr. Štefan Trekler, PhD
Odporúčané pre odbornosti:  urgentná medicína, anestéziológia
Popis aktivity: Vedecká konferencia, AIM
Kredity pasívna účasť:  3 kredity
Kredity pridelil: SLK
AktivitaIMOBILIZAČNÝ SYNDRÓM V GERIATRII
Termín a miesto konania: 15.4.2008 – Malacky - Nemocnica
Registračné číslo aktivity: 90029
Organizátor podujatia: NEMOCNIČNÁ, a.s., 1.mája 41, 902 01 Pezinok, prevádzka: Dukl. Hrdinov 34, 901 22 Malacky
Kontakt: MUDr. Zuzana Hollá, +421 34 2829 123, fax: +421 34 2829 124, e-mail: zuzana.holla@nemocnica.sk www.nemocnica.sk
Odborný garant: NEMOCNIČNÁ, a.s., oddelenie geriatrie
Odporúčané pre odbornosti:  vnútorné lekárstvo, geriatria, neurológia, psychiatria, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, všeobecné lekárstvo,
Popis aktivity: Tematika imobilizačného syndrómu v geriatrii
Kredity pasívna účasť:  4 kredity
Kredity aktívna účasť: 3 kredity autor, 2 kredity spoluautor
Kredity pridelil: SLK
AktivitaX. CHIRURGICKÝ DEŇ
Termín a miesto konania: 17.4.2008 - Galanta
Registračné číslo aktivity: 90021
Organizátor podujatia: NsP Sv. Lukáša, Chirurgické oddelenie, Hodksá 38, 924 22 Galanta
Kontakt: MUDr. Štefan Bohucký, 031/7833881, fax: 031/7833871, mail: nspga@nemocnica-galanta.sk 
Odborný garant: Sekcia všeobecných lekárov pre deti a dorast SLK, MUDr. Katarína Šimovičová
Odporúčané pre odbornosti:  chirurgia
Popis aktivity: Prednášky s aktuálnou chirurgickou tematikou
Kredity pasívna účasť:  3 kredity
Kredity aktívna účasť: 3 kredity autor, 2 kredity spoluautor
Kredity pridelil: SLK
AktivitaFOTOCHROMATICKÁ IOL – NOVÝ TYP VNÚTROOČNEJ ŠOŠOVKY, LIEČBA VPMD
Termín a miesto konania: 17.4.2008 od 15:00 hod – FNsP J.A. Reimana - Prešov
Registračné číslo aktivity: 90032
Organizátor podujatia: ERILENS SLOVENSKO, s.r.o., Rezedová 17, 821 01 Bratislava
Kontakt: Mgr. Michal Žiljak, 02/4363 3007, fax: 02/4363 3009, www.erilens.sk 
Odborný garant: Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana, Prešov (MUDr. Bohuslav Augustínsky – primár očného oddelenia)
Odporúčané pre odbornosti:  oftalmológov
Popis aktivity: Implantácia, použitie, princíp funkcie, správny výber pacienta pre nový druh vnútroočnej šošovky s fotochromatickou funkciou
Kredity pasívna účasť:  2 kredity
Kredity aktívna účasť: 3 kredity autor, 2 kredity spoluautor
Kredity pridelil: SLK
AktivitaBAUSCH&LOMB UNIVERSITY – VISION CARE LEARNING SYSTEM
Termín a miesto konania: 18.4.2008 - Bratislava
Registračné číslo aktivity: 90025
Organizátor podujatia: OPTIMUM DISTRIBUTION CZ&SK, s.r.o., Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava
Kontakt: Ing. Andrea Jelínková, 02/68286414, fax: 02/68286410, mail: jelinkova@optimumdist.sk 
Odborný garant: Slovenská oftalmologická spoločnosť SLS, prof. MUDr. M. Izák, CSc.
Odporúčané pre odbornosti:  oftalmológia
Popis aktivity: Vzdelávanie pre oftalmológov v oblasti aplikácie kontaktných šošoviek
Kredity pasívna účasť:  6 kreditov
Kredity aktívna účasť: 3 kredity autor, 2 kredity spoluautor
Kredity pridelil: SLK

AktivitaNAŠE SKÚSENOSTI S LIEČBOU DEFORMÍT TRUPU A DOLNÝCH KONČATÍN U DETÍ, NAJČASTEJŠIE RHB POSTUPY
Termín a miesto konania: 29.4.2008 – ŠNOP Bratislava
Registračné číslo aktivity: 90024
Organizátor podujatia: Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku Bratislava, n.o., Záhradnícka 42, Bratislava
Kontakt: Lenka Molnárová,  02/50116257, fax: 02/55421802, sekretariat@snop.sk
Odborný garant: Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku Bratislava, n.o., MUDr. Blažena Brozmanová, CSc.
Odporúčané pre odbornosti:  pediatria, ortopedická protetika, pediatrická neurológia, ped. ortopédia, PLDD, rehab. v detskom veku
Kredity pasívna účasť:  3 kredity
Kredity aktívna účasť: 3 kredity autor, 2 kredity spoluautor
Kredity pridelil: SLK

Po prihlásení si vytlačte potvrdenie o členstve (prihlásenie platí len pre členov SLK)


problémy s prihlásením >

 
Reklamná plocha
SLK na Facebooku


 
Sme členmi