SKENDE
Domov » Právna poradňa » Odpovedá právny poradca SLK - JUDr. Ondrej Škodler

Stanovisko: LEKÁRSKY PREDPIS A PODANIE NEREGISTROVANÉHO LIEKU

OTÁZKA:
  
1. Môže  slovenský lekár vystaviť  lekársky predpis  na liek, ktorý u nás nie je registrovaný, aj keď si pacient liek vyberie v zahraničí, kde liek registrovaný je a zároveň zaplatí za tento liek "z vlastného vrecka"?
2. Môže slovensky lekár  pichnúť  slovenskému pacientovi vakcínu, ktorú si pacient kúpil v zahraničí, ale u nás nie je registrovaná?


STANOVISKO:
  
Odpoveď na obe otázky znie "NIE". V zmysle  § 170 ods. 1 písm a) Trestného zákona,  kto, čo aj z nedbanlivosti, spôsobí alebo zvýši nebezpečenstvo ohrozenia zdravia ľudí tým, že pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti *predpíše, vydá, predá alebo podá liečivá*_, ktoré nie sú zaradené do liekopisu, lieky, ktoré nie sú registrované podľa osobitného predpisu alebo ktorých požívanie nepovolil príslušný orgán, alebo zdravotnícke pomôcky, ktoré boli uvedené na trh v rozpore so všeobecne záväzným právnym predpisom_, dopúšťa sa trestného činu ohrozovania zdravia nepovolenými liečivami, zdravotníckymi pomôckami a potrebami. Za tento trestný čin môže byť uložený trest odňatia slobody až na dva roky.  Ak by bolo  uvedeným konaním došlo k spôsobeniu ťažkej ujmy na zdraví alebo smrti možno uložiť trest odňatia slobody  slobody na tri roky až osem rokov.


Po prihlásení si vytlačte potvrdenie o členstve (prihlásenie platí len pre členov SLK)


problémy s prihlásením >

 
Reklamná plocha
SLK na Facebooku


 
Sme členmi