SKENDE
Domov » Vzdelávanie » Archív vzdelávacích aktivít SLK » Zoznam kreditovaných vzdelávacích aktivít 2010

FEBRUÁR 2010

Aktivita 0228: NEUROPATICKÁ BOLESŤ A DIABETES MELLITUS
Termín a miesto konania: 11.2. – Malacky, Inkubátor Nemocnice Malacky, od 14 do 16 hod
Organizátor podujatia: Nemocničná, a.s.
Kontakt: 034/2829123,  zuzana.holla@nemocnicna.sk , www.nemocnicna.sk
Odborný garant: Nemocničná, a.s.
Popis aktivity:
Seminár zameraný na diagnostiku a liečbu diabetickejh neuropatie
Kredity pasívna účasť:  2
Kredity aktívna účasť: 3 autor, 2 spoluautor
Úroveň aktivity: okresná

Aktivita 0242: MEDPEN 2010 – CELOSLOVENSKÁ PORADA VEDÚCICH POSUDKOVÝCH A ZUBNÝCH LEKÁROV A VEDÚCICH SESTIER ZVJS
Termín a miesto konania:
11.2.-12.2. LRS Omšenie
Organizátor podujatia: Generálne riaditeľstvo ZVJS, Šagátova 1, 813 04 Bratislava 1
Kontakt: 02/208 31 171, www.zvas.sk liscakr@zvjs.sk
Odborný garant: GR ZVJS
Kredity pasívna účasť:  9
Kredity aktívna účasť: 10 autor, 5 spoluautor
Úroveň aktivity: celoslovenská


Aktivita 0232: VEDECKO PRACOVNÁ SCHÔDZA SPOLKU LEKÁROV V PREŠOVE
Termín a miesto konania: 17.2. Prešov, hotel Dukla, od 14:00 do 17:00 hod
Organizátor podujatia: Spolok lekárov v Prešove
Kontakt: 051/7011617, landrascikova@fnsppresov.sk , www.fnsppresov.sk
Odborný garant: Spolok lekárov Trebišov
Popis aktivity:
január – polytematický blok, február – témy z radiačnej onkológie, marec – traumatologická problematika, apríl – témy z odboru psychológie
Kredity pasívna účasť:  2
Kredity aktívna účasť: 3 autor, 2 spoluautor
Úroveň aktivity: miestna

Aktivita 0229: CESTY ZDRAVIA II. SÉRIA
Termín a miesto konania:
4.2. Prešov, hotel Dukla, od 15:30 do 19:30 hod
11.2. Trenčín, hotel Tatra, od 15:30 do 19:30 hod
25.2. Bratislava, hotel Holiday Inn, od 15:30 do 19:30 hod
Organizátor podujatia: Edukafarm, s.r.o., Tomášikova 25/A, 821 01 Bratislava
Kontakt: 02/44 630 400, fax: 02/44 630 401, edukafarm@edukafarm.sk
Odborný garant: Sekcia všeobecných lekárov pre dospelých SLK
Popis aktivity:
Seminár Cesty zdravia II. séria – pre všeobecných lekárov, diabetológov, kardiológov, internistov, anestéziológov, reumatológov s polytématickým zameraním
Kredity pasívna účasť:  4+1
Kredity aktívna účasť: 3 autor, 2 spoluautor
Úroveň aktivity: krajská

Aktivita 0235: ANTIKOAGULAČNÁ LIEČBA
Termín a miesto konania:
24.2. – Šaľa, nemocnica od 14 do 17:00 hod
Organizátor podujatia: Hematology, s.r.o., Hodská 53, 924 01 Galanta
Kontakt: 031/7730513, fax: 031/7716440, www.hematology.sk, petr@hematology.sk
Odborný garant: OHTKB, Nemocnica Šaľa
Popis aktivity:
Hematológia a transf., indikácie, monitorovanie a komplikácie antikoagulačnej liečby kumarínmi, možnosti domáceho monitorovania kumarínovej terapie. Praktickí lekári, internisti, kardiológovia, angiológovia
Kredity pasívna účasť:  3
Kredity aktívna účasť: 3 autor, 2 spoluautor
Úroveň aktivity: miestna


Aktivita 0236: NOVINKY V LABORATÓRNEJ MEDICÍNE – II.
Termín a miesto konania:
25.2. – Bánovce nad Bebravou, Nemocnica zasadačka od 13:30 do 16:30 hod
Organizátor podujatia: HPL, s.r.o., Istrijská 20 BA
Kontakt: 02/6920 2912, sekretariat@hpl.sk
Odborný garant: SKM SLK
Kredity pasívna účasť:  3
Kredity aktívna účasť: 3 autor, 2 spoluautor
Úroveň aktivity: okresná

Aktivita 0243: MODERNÁ ŠKOLA PEDIATRIE
Termín a miesto konania:
23.2. – Trnava, hotel Barbakan, od 15:30 do 19:30 hod
24.2. – Bratislava, hotel City hotel Bratislava, od 15:30 do 19:30 hod
25.2. – Nitra, hotel AutoJas, od 15:30 do 19:30 hod
Organizátor podujatia: Pamida International, s.r.o., Fibichova 13, 040 01 Košice
Kontakt: www.pamidainternational.sk, info@pamidainternational.sk
Odborný garant: II. klinika detí a dorastu LF UPJŠ a DFN Košice
Popis aktivity:
Odborné prednášky na témy – probiotika, prebiotika, výživa detí, chorobnosť detí, alergie, vakcinácia, nutričná výživa
Kredity pasívna účasť:  4
Kredity aktívna účasť: 3 autor, 2 spoluautor
Úroveň aktivity: okresná

Aktivita 0246: SEMINÁR KONTAKTNÉ ŠOŠOVKY A ICH APLIKÁCIA
Termín a miesto konania:
25.2. – Košice, penzión Golden Royal, od 16 do 20 hod
Organizátor podujatia: OPTIMUM DISTRIBUTION CZ&SK, s.r.o., Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava
Kontakt: Ing. Andrea Jelínková, 02/68286414, fax: 02/68286410, mail: jelinkova@optimumdist.sk 
Odborný garant: Slovenská oftalmologická spoločnosť SLS, prof. MUDr. M. Izák, CSc.
Odporúčané pre odbornosti:  oftalmológia
Popis aktivity:
Vzdelávanie pre oftalmológov v oblasti aplikácie kontaktných šošoviek
Kredity pasívna účasť:  3
Kredity aktívna účasť: 3 autor, 2 spoluautor
Úroveň aktivity: krajská

Po prihlásení si vytlačte potvrdenie o členstve (prihlásenie platí len pre členov SLK)


problémy s prihlásením >

 
Reklamná plocha
SLK na Facebooku


 
Sme členmi