SKENDE
Domov » Vzdelávanie » Archív vzdelávacích aktivít SLK » Zoznam kreditovaných vzdelávacích aktivít 2010

JÚN 2010

Aktivita 0267: POMPEHO CHOROBA
Termín a miesto konania:
2.6. – Sliač, hotel Kaskády, od 13:00 do 17:00 hod
Organizátor podujatia: JS Partner, s.r.o., Upolínová 280/7, 150 00 Praha 5, ČR
Kontakt: +42020736622225, +42020566620726, jan.saglena@js-partner.cz
Odborný garant: Slovenská neurologická spoločnosť
Popis aktivity:
Pompeho choroba – jej diagnostika a liečba
Kredity pasívna účasť:  4
Kredity aktívna účasť: 10 autor, 5 spoluautor
Úroveň aktivity: celoslovenská

Aktivita 0246: SEMINÁR KONTAKTNÉ ŠOŠOVKY A ICH APLIKÁCIA
Termín a miesto konania:
3.6. – Košice – penzión Golden Royal, od 16 do 20 hod
Organizátor podujatia: OPTIMUM DISTRIBUTION CZ&SK, s.r.o., Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava
Kontakt: Ing. Andrea Jelínková, 02/68286414, fax: 02/68286410, mail: jelinkova@optimumdist.sk 
Odborný garant: Slovenská oftalmologická spoločnosť SLS, prof. MUDr. M. Izák, CSc.
Odporúčané pre odbornosti:  oftalmológia
Popis aktivity:
Vzdelávanie pre oftalmológov v oblasti aplikácie kontaktných šošoviek
Kredity pasívna účasť:  3
Kredity aktívna účasť: 3 autor, 2 spoluautor
Úroveň aktivity: krajská

 

Aktivita 0286: CHRONICKÁ BOLESŤ A JEJ LIEČBA
Termín a miesto konania:
2.6. – Bratislava, City Hotel, Seberíniho 9, od 16 do 20:30 hod
3.6. – Košice, GeS, nám. L. Novomeského, od 16 do 20:30 hod
Organizátor podujatia: Edukafarm, s.r.o., Tomášikova 25/A, 821 01 Bratislava
Kontakt: 02/44 630 400, fax: 02/44 630 401, www.edukafarm.sk, edukafarm@edukafarm.sk 
Odborný garant: Slovenská lekárska komora
Kredity pasívna účasť:  4
Kredity aktívna účasť: 10 autor, 5 spoluautor
Úroveň aktivity: celoslovenská


Aktivita 0291: IMUNOHEMATOLOGICKÉ SYMPÓZIUM DIAMED
Termín a miesto konania:
8.6. – Žilina, hotel Holiday Inn, od 9:00 (registrácia od 8:30) do 12 hod
Organizátor podujatia: Eurex Medica, s.r.o., Žilina
Kontakt: 041/5622650, fax: 041/5005479, info@eurexmedica.sk 
Odborný garant: NTS SR pracovisko BB
Kredity pasívna účasť:  2
Kredity aktívna účasť: 3 autor, 2 spoluautor
Úroveň aktivity: krajská

 

Aktivita 0280: NOVINKY V KLINICKEJ MIKROBIOLÓGII XVII
Termín a miesto konania:
10.6. – Košice, Inštitút vzdelávania vet.lek Košice, od 15 do 18 hod
Organizátor podujatia: HPL, spol. s r.o., Bratislava
Kontakt: 02/69 20 29 12, sekretariat@hpl.sk, www.hpl.sk 
Odborný garant: Sekcia klinickej mikrobiológie Slovenskej lekárske komory
Kredity pasívna účasť:  3
Kredity aktívna účasť: 3 autor, 2 spoluautor
Úroveň aktivity: okresná

 

Aktivita 0292: ODBORNÝ VZDELÁVACÍ SEMINÁR
Termín a miesto konania:
Týždenné miestne odborné semináre v mesiaci jún
Organizátor podujatia: Novapharm, s.r.o.  ŽNsP, Šancová 110, Bratislava
Kontakt: 02/2029 5837, www.znap.sk, zboja.juraj@novapharm.sk   
Odborný garant: ŽNsP
Kredity pasívna účasť:  3
Kredity aktívna účasť: 3 autor, 2 spoluautor
Úroveň aktivity: miestna


Aktivita 0274: ODBORNÝ SEMINÁR RÚVZ KOŠICE
Termín a miesto konania:
17.6. – RÚVZ Košice, od 13: do 16 hod
Organizátor podujatia: Regionálny úrad verejného zdravotníctva Košice
Kontakt: 055/7860101, fax: 055/7860147, www.ruvzke.sk, sekretariat@uvzsr.sk  
Odborný garant: Regionálny úrad verejného zdravotníctva Košice
Popis aktivity:
Problematika nových potravín a ich zložiek, predaj surového kravského mlieka z mliečnych automatov, procesy balení potravín
Kredity pasívna účasť:  3
Kredity aktívna účasť: 3 autor, 2 spoluautor
Úroveň aktivity: miestna

 


Aktivita 0252: KPCR – REPETIO MATER STUDIORUM A PRAKTICKÝ NÁCVIK; MANAŽMENT ŠOKU V PODMIENKACH LSPP
Termín a miesto konania:
23.6. – Námestovo, Penzión Orava, od 14:30 do 17:00 hod
Organizátor podujatia: LEK-OR, združenie lekárov Oravy
Kontakt: www.lekor.webnode.sk, zanovit@orava.sk 
Odborný garant: LEK-OR, združenie lekárov Oravy
Kredity pasívna účasť:  2
Kredity aktívna účasť: 3 autor, 2 spoluautor
Úroveň aktivity: miestna


Aktivita 0297: VEDECKO PRACOVNÁ SCHÔDZA SPOLKU LEKÁROV V PREŠOVE
Termín a miesto konania:
23.6. Prešov, hotel Dukla, od 14:30 do 16:30 hod
Organizátor podujatia: Spolok lekárov v Prešove
Kontakt: 051/7011617, landrascikova@fnsppresov.sk , www.fnsppresov.sk
Odborný garant: Spolok lekárov Trebišov
Popis aktivity:
máj – problematika OTORINOLARYNGOLÓGIA, jún – blok neštátnych lekárov
Kredity pasívna účasť:  2
Kredity aktívna účasť: 3 autor, 2 spoluautor
Úroveň aktivity: okresná

 


Aktivita 0295: ZÁKLADNÝ KURZ SPIRALDYNAMIK BASIC – 3. ČASŤ
Termín a miesto konania: 
24.-27.6. – Banská Bystrica, Zdravotnícka škola, Tajovského 26, od 10 do 17 hod denne
Organizátor podujatia: Fynamed, s.r.o., MUDr. Gabriela Majeríková, Poľná 27, 974 05 Banská Bystrica
Kontakt: 048/4162070, 0918 11 54 89, info@fynamed.sk, www.fynamed.sk  - MUDr. Gabriela Majeríková
Odborný garant: Fynamed, s.r.o., MUDr. Gabriela Majeríková, Spiraldynamik Akademie, Zurich
Kredity pasívna účasť:  7+7+7+7
Kredity aktívna účasť: 10 autor, 5 spoluautor
Úroveň aktivity: celoslovenská s medzinárodnou účasťou

 

Aktivita 0296: PRINCÍPY ŠPIRÁLOVEJ DYNAMIKY – KOORDINAČNÁ JEDNOTKA HORNÁ KONČATINA
Termín a miesto konania: 
28.6. – Banská Bystrica, Zdravotnícka škola, Tajovského 26, od 9:30 do 16:30 hod
Organizátor podujatia: Fynamed, s.r.o., MUDr. Gabriela Majeríková, Poľná 27, 974 05 Banská Bystrica
Kontakt: 048/4162070, 0918 11 54 89, info@fynamed.sk, www.fynamed.sk  - MUDr. Gabriela Majeríková
Odborný garant: Fynamed, s.r.o., MUDr. Gabriela Majeríková, Spiraldynamik Akademie, Zurich
Kredity pasívna účasť:  6
Kredity aktívna účasť: 10 autor, 5 spoluautor
Úroveň aktivity: celoslovenská s medzinárodnou účasťou

Po prihlásení si vytlačte potvrdenie o členstve (prihlásenie platí len pre členov SLK)


problémy s prihlásením >

 
Reklamná plocha
SLK na Facebooku


 
Sme členmi