SKENDE
Domov » Regionálne komory » RLK Košice » Vzdelávanie

SRLK TREBIŠOV


Kalendár odborných vzdelávacích podujatí SL v Trebišove na rok 2016:

28.01.2016 - kontin.medicínske vzdel.pre všetky odbornosti, 3 kredity
25.02.2016 - kontin.medicínske vzdel.pre všetky odbornosti, 3 kredity
17.03.2016 - kontin.medicínske vzdel.pre všetky odbornosti, 3 kredityKalendár odborných vzdelávacích podujatí SL v Trebišove na rok 2015:

29.01.2015 - Varia-neurologické odd.
26.02.2015 - Novinky v hematológii - transfúzne odd.
26.03.2015 - Kazuistiky - OAIM
30.04.2015 - Laboratórne diagnost.možnosti na pôde NsP Trebišov, a.s.-Alpha
                   Medical
28.05.2014 - Kazuistiky - ORL JAS
25.06.2015 - Novinky v gynekológii - gynekologicko-pôr.odd.
24.09.2015 - Varia - chirurgické odd.
29.10.2015 - Zaujímavosti v rtg obrazoch - rádiológia
26.11.2015 - Kazuistiky - interné odd.
17.12.2015 - Novinky v očnej mikrochirurgii - JZS očná


Kalendár odborných vzdelávacích podujatí SL v Trebišove na rok 2014:

30.01.2014 - Varia-odd.úrazovej chirurgie, 3 kredity
27.02.2014 - Varia-onkologické odd., 3 kredity
27.03.2014 - vedecká pracovná schôdza, 3 kredity (zmena termínu: 3.4.)
24.04.2014 - Nové poznatky vo vnútornom lekárstve, int.odd., 3 kredity
29.05.2014 - Varia-ORL JAS, 3 kredity
26.06.2014 - Novinky v gynekológii, gyn.pôr.odd., 3 kredity
25.09.2014 - Onkochirurgia, chirurg.odd., 3 kredity
30.10.2014 - Varia-psychiatrické odd., 3 kredity
27.11.2014 - Novinky v oftalmológii, očné JAS, 3 kredity
11.12.2014 - Varia-TaRCH odd.,3 kredity

Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s., Svet zdravia
13.5.-14.5.2014 - Komunikačné zručnosti v medicíne, 10 kreditov
odb.g.: MUDr. Vladimír Dvorový, MPH
Lektor: PhDr. Alena Makovinská

10.09.-11.09.2014 - manažérske zručnosti v medicíne, 10 kreditov
06.10.-07.10.2014 - manažérske zručnosti v medicíne, 10 kreditov
08.10.-09.10.2014 - manažérske zručnosti v medicíne, 10 kreditov
20.10.-21.10.2014 - manažérske zručnosti v medicíne, 10 kreditov
odb.g.: MUDr. Vladimír Dvorový, MPH


Kalendár odborných vzdelávacích podujatí SL v Trebišove na rok 2013:
31.01.2013 - vedecká pracovná schôdza, 3 kredity
28.02.2013 - vedecká pracovná schôdza, 3 kredity
21.03.2013 - vedecká pracovná schôdza, 3 kredity
25.04.2013 - vedecká pracovná schôdza, 3 kredity
30.05.2013 - vedecká pracovná schôdza, 3 kredity
26.09.2013 - vedecká pracovná schôdza, 3 kredity
11.10.2013 - vedecká pracovná schôdza, 3 kredity
31.10.2013 - vedecká pracovná schôdza, 3 kredity


Kalendár odborných vzdelávacích podujatí SL v Trebišove na rok 2012:
 
26.01.2012 - gynekol.a pôrod.,kl.mikrobiol., kl.imunol.a alergol., 3 kredity
 23.02.2012 - vnútorné lekárstvo, 3 kredity
 19.04.2012klinická biochémia, 3 kredity
 26.04.2012 - psychiatria, 3 kredity
 31.05.2012 - úrazová chirurgia, 3 kredity
 28.06.2012 - vedecká pracovná schôdza, 3 kredity
 14.09.2012 - vedecká pracovná schôdza, 3 kredity
 25.10.2012 - vedecká pracovná schôdza, 3 kredity
 29.11.2012 - vedecká pracovná schôdza, 3 kredity
 12.12.2012 - vedecká pracovná schôdza, 3 kredity


Kalendár odborných vzdelávacích podujatí SL v Trebišove na rok 2011:
 27.01.2011 - RDG oddelenie - Možnosti mammodiagnostiky,atypické pneumónie
 24.02.2011 - Onkologické oddelenie - Novinky v terapii onkologických ochorení
 31.03.2011 - BIOIM, s.r.o. - OKB - Novinky v laboratórnej medicíne
 28.04.2011 - Interné oddelenie - Aktuality v internej medicíne
 26.05.2011 - OAIM - OAIM multidisciplinárny odbor
 30.06.2011 - Hematologicko transf.odd.- Príprava transfúznych prípravkov
 29.09.2011 - Chirurgické oddelenie - NPB v detskom veku
 27.10.2011 - Fyziatricko-rehab.odd.-Rehabilitácia po cievnej mozgovej príhode
 24.11.2011 - ORL oddelenie - Diagnostika a liečba porúch sluchu
Po prihlásení si vytlačte potvrdenie o členstve (prihlásenie platí len pre členov SLK)


problémy s prihlásením >

 
Reklamná plocha
SLK na Facebooku


 
Sme členmi