SKENDE
Domov » Aktivity a stanoviská SLK

Stanoviská SLK 2007

20.12.2007
  
  
  

12.10.2007
  
STANOVISKO SLK K ODBERU BIOLOGICKÉHO MATERIÁLU
  
UR SLK 14/12/10/07
 
Odbery biologického materiálu pre potrebu iných pracovísk nie sú súčasťou kapitácie VAS. Výkon odberov je ŠAS hradený na základe bodového ohodnotenia. Ak je pacient vo VAS vyšetrený lege artis v rozsahu danej odbornosti a následne je odoslaný k špecialistovi, odbery pre ďalší postup ŠAS sa vykonajú na pracovisku, ktoré ich indikuje.

11.9.2007
  
23.8.2007
  
14.8.2007
  
26.6.2007
  

12.6.2007
  
5.6. 2007
  
17.5.2007
  

Po prihlásení si vytlačte potvrdenie o členstve (prihlásenie platí len pre členov SLK)


problémy s prihlásením >

 
Reklamná plocha
SLK na Facebooku


 
Sme členmi