SKENDE
Domov » Regionálne komory » RLK Banská Bystrica » Odborné sekcie

Voľby v odborných sekciách 2010 RLK BB

Informácie o voľbách v odborných sekciách RLK Banská Bystrica:

Zápis o výsledku volieb v Sekcii všeobecného lekárstva RLK (SVL RLK)  
Zápis o výsledku volieb v Pediatrickej sekcii RLK (PDS RLK) 
Zápis o výsledku volieb v Internistickej sekcii RLK (INS RLK)  
Zápis o výsledku volieb v Gynekologicko-pôrodníckej sekcii RLK (GYS RLK) 
Zápis o výsledku volieb v Chirurgickej sekcii RLK (CHS RLK) 
Zápis o výsledku volieb v Sekcii anestéziológie a intenzívnej medicíny RLK (SAI RLK) 
Zápis o výsledku volieb v Neurologickej sekcii RLK (NES RLK) 
Zápis o výsledku volieb v Psychiatrickej sekcii RLK (PSS RLK) 
Zápis o výsledku volieb v Dermatovenerologickej sekcii RLK (DVS RLK) 
Zápis o výsledku volieb v Oftalmologickej sekcii RLK (OFS RLK) 
Zápis o výsledku volieb v Otorinolaryngologickej sekcii RLK (OTS RLK)  
Zápis o výsledku volieb v Rádiologickej sekcii RLK (RDS RLK)  
Zápis o výsledku volieb v Ortopedickej sekcii RLK (ORS RLK) 
Zápis o výsledku volieb v Kardiologickej sekcii RLK (KDS RLK)  
Zápis o výsledku volieb v Pneumo-ftizeologickej sekcii RLK  (PFS RLK)  
Zápis o výsledku volieb v Urologickej sekcii RLK (URS RLK)
Zápis o výsledku volieb v Imunologicko-alergologickej sekcii RLK  (IAS RLK)
Zápis o výsledku volieb v Gastroenterologickej sekcii RLK (GAS RLK)  
Zápis o výsledku volieb v Diabetologickej sekcii RLK (DAS RLK)

- písomné pripomienky k výsledkom volieb zasielajte najneskôr do 31.5.2010.

 

 

Po prihlásení si vytlačte potvrdenie o členstve (prihlásenie platí len pre členov SLK)


problémy s prihlásením >

 
Reklamná plocha
SLK na Facebooku


 
Sme členmi